مهلت ارسال ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۲

مهلت ارسال ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۲

مهلت ارسال ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۲

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۲ (دوره سوم سال ۱۴۰۲) روز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ است. اما با توجه به اینکه روز ۱۵ دی مصادف با روز جمعه است، بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق.م.م، آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده برای دوره پاییز ۱۴۰۲ به روز شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲ موکول می‌ شود.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *