مفاصا حساب مالیات

مفاصا حساب مالیات

مفاصا حساب مالیات

مفاصا حساب مالیات، یکی از مفاهیم بسیار پرکاربرد و رایج در حوزه مالیات و حسابداری، مفاصای حساب است. مفاصای حساب به طور لغوی به معنای تسویه حساب می‌باشد. در مورد مفاصای حسـاب مالـیاتی، زمانی که صحبت از آن است، به معنای دریافت یک برگه به نام مفاصای حساب می‌باشد که مودی پس از پرداخت مالیات مربوطه، از سازمان مالیاتی دریافت می‌کند.

دریافت برگه یا گواهی مفاصـا حساب مالیاتی، نشان دهنده تسویه حساب مودی با سازمان مالیاتی است و برای ارائه به برخی از سازمان‌ ها و ارگان‌ ها استفاده می‌ شود. بنابراین، پس از پرداخت بدهی مالیاتی، مودیان نیاز دارند که برگه مفاصای حساب خود را دریافت کنند. اطلاعات مربوط به شرایط صدور و دریافت مفاصای حساب مالیاتی بسیار ضروری است.

بنابراین، در این مقاله، ابتدا به بررسی تسویه حساب مالیاتی می‌پردازیم و سپس شرایط صدور و دریافت مفاصای حساب مالیاتی را تشریح کرده و در نهایت سامانه آنلاین دریافت مفاصـای حساب مالیاتی را بررسی می‌ کنیم.

مفاصای حساب مالیات

مفاصـا حساب به معنای تسویه حساب است و گواهی مفاصای حساب پس از تسویه حساب با نهاد یا سازمان مورد نظر به شخص ارائه می‌ شود. انواع مفاصا حساب شامل مفاصا حساب مالیاتی، مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی، مفاصا حـساب نقل و انتقال سهام و مفاصا حساب عوارض شهرداری است.

هر شخص حقیقی یا حقوقی که بر اساس قانون مالیات‌ های مستقیم موظف به پرداخت مالیات است، پس از پرداخت مالیات قطعی خود، می‌ تواند گواهی مفاصـای حساب مالیاتی دریافت کند. این گواهی نشان می‌ دهد که مودی مالیات خود را به سازمان مالیاتی پرداخت کرده است و دیگر بدهی مالیاتی ندارد. دریافت گواهی مفاصای حساب مالیاتی ضمانت تسویه حساب با سازمان مالیاتی است و قابل ارائه به نهادهای مورد نظر است.

شرایط صدور و دریافت گواهی مفاصای حسـاب مالیاتی بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات‌ های مستقیم تعیین می‌شود.

مفاصا حساب مالیات

/> مفاصا حساب مالیات

شرایط صدور مفاصای حساب مالیات

مفاصا حـساب مالیاتی به معنای تسویه حساب با اداره مالیات است و گواهی مفاصـا حسـاب مالیاتی پس از تسویه حساب با اداره مالـیات به شخص ارائه می‌شود. شرایط صدور گواهی مفاصـا حساب مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است.

بر اساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات‌ های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است تا حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ دریافت تقاضای برگه مفاصـا حساب مالـیاتی از طرف مودی، به مودیانی که بدهی مالیـاتی خود را پرداخت کرده‌اند، گواهی مفاصا حساب مالیاتی صادر و تحویل دهد.

شرط اساسی برای صدور گواهی مفــاصا حساب مالیاتی این است که مودیان درخواست دریافت مفاصـا حسـاب مالیـاتی را داشته باشند. برای این منظور، مودیان می‌ توانند با مراجعه به یکی از ادارات مالیاتی، فرم تقاضای برگه مفاصا حساب مالیاتی را دریافت و تکمیل کنند.

دیگر شرط مورد نیاز برای صدور گواهی مفاصـا حساب مالیاتی این است که مودیان باید ابتدا اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم و ارائه کنند و پس از تعیین میزان مالیات قطعی، برای پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند. گواهی مفاصا حساب مالیاتی به عنوان تسویه حساب مالیاتی با سازمان امور مالیاتی صادر می‌شود.

به‌علاوه، طبق قانون مالیات‌ های مستقیم، سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از وجود شرایط صدور گواهی مفاصا حساب، ظرف مدت ۵ روز از تاریخ درخواست دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی، آن را صادر و به متقاضی تحویل دهد. نحوه دریافت این گواهی به صورت خاص توضیح داده نشده است.

مفاصا حساب مالیات

نحوه دریافت مفاصای حساب مالـیات

برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی، عمدتاً باید مراحل زیر را طی کنید:

  • تهیه فرم تقاضای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی: می‌توانید به یکی از شعب اداره مالیات محلی مراجعه کرده و فرم تقاضا را دریافت کنید این فرم را تکمیل کنید و اطلاعات مالی خود را در آن وارد کنید.
  • ارائه اطلاعات مالی: پرونده مالیاتی شما به کارشناس مالیاتی ارجاع داده می‌شود و خلاصه پرونده مالیـاتی شما نیز بررسی می‌شود. در این مرحله، از طریق سامانه اظهارنامه مالیاتی، میزان درآمد خود را اعلام کرده و قبض مالیاتی خود را پرداخت کرده باید.
  • صدور گواهی مفاصا حساب مالـیاتی: پس از بررسی عملکرد سالانه شما و تأیید صحت اطلاعات مالی، گواهی مفاصا حسـاب مـالیاتی توسط مسئولان ذی‌ربط صادر می‌ شود. این گواهی مفاصـا حساب مالـیاتی حاوی جزئیاتی درباره وضعیت مالیاتی شماست و به شما تحویل داده می‌ شود.

در صورتی که شرایط صدور گواهی مفـاصا حساب مالیاتی برآورده شود، مدت زمان صدور آن معمولاً تا چند روز کاری خواهد بود. لازم به ذکر است که نحوه دریافت گواهی مفاصـا حساب مالیـاتی بین کشورها و حتی در داخل یک کشور ممکن است متفاوت باشد.

سامانه دریافت مفاصا حساب مالیاتی آنلاین

در مورد نحوه دریافت گواهی مـفاصا حـساب مالیاتی به صورت آنلاین، باید اشاره کنم که در حال حاضر این امکان در دسترس نیست. به عبارت دیگر، سامانه دریافت مفاصا حساب مالـیاتی به صورت آنلاین مورد پیش‌ بینی قرار نگرفته است. و دریافت و صدور گواهی مفاصـا حساب مالـیاتی جزء خدمات ارائه شده درگاه ملی خدمات مالیات نمی‌باشد.

بنابراین، به جای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی به صورت آنلاین، مودیان باید ابتدا مالیات خود را از طریق سایت و سامانه سازمان امور مالیاتی پرداخت کرده و سپس برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی، به صورت حضوری درخواست خود را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه کنند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *