مالیاتی1

تمدید مهلت ارسال اظهارنامه پاییز ۱۴۰۱

سازمان مالیاتی، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تمدید نمود.
مطابق اطلاعیه سازمان مالیاتی، از آنجا که آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱، مصادف با روز پنجشنبه بود، با توجه به درخواست‌های مودیان و با هدف فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده پاییز ۱۴۰۱ تا پایان روز یکشنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱ تمدید شد.
به این ترتیب، ادارات کل مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی که اظهارنامه ارزش افزوده مربوط به دوره سوم (فصل پاییز) سال ۱۴۰۱ را تا پایان روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست کتبی برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.
برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *