تقویم مالی

تقویم مالی و حسابداری

تقویم فصلی مالیاتی ۱۴۰۲

تقویم مالی، که به عنوان تقویم مالیاتی و حسابداری نیز شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین تقویم‌ها برای حسابداران و بخش مالی شرکت‌های مختلف است. این تقویم در واقع زمانبندی رویدادها و سررسیدهای مهم مالیاتی در طول سال را نمایش می‌دهد تا مالیات‌داران بتوانند در زمان مناسب وظایف مالیاتی خود را انجام دهند.

کاربرد تقویم حسابداری چیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد، هدف تقویم مالی و حسابداری، یادآوری سررسیدهای مهم مالیاتی است. هر شخص حقیقی یا حقوقی که مشمول پرداخت مالیات است، تکالیف مالیاتی خاصی دارد که باید در موعد مقرر انجام شود. توجه به این سررسیدها به اشخاص مشمول مالیات کمک می‌کند تا از معافیت‌های مالیاتی مختلف یا امتیازات ویژه در زمان پرداخت مالیات بهره‌مند شوند.

به طرف مقابل نیز صادق است، اگر مشمولین مالیاتی تکالیف و وظایف خود را در موعد مقرر انجام ندهند، ممکن است مورد جریمه‌های مختلف قرار گیرند، از جمله جریمه دیرکرد در ارائه اظهارنامه مالیاتی و جریمه دیرکرد در پرداخت مالیات. همچنین، عدم رعایت موعد تعیین شده می‌تواند باعث افزایش حساسیت ماموران مالیاتی نسبت به محاسبات مالیاتی افراد شود.

تقویم مالیاتی سال ۱۴۰۲

تکالیف مالیاتی در تقویم حسابداری

با توجه به تقویم مذکور، تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی به چندین دسته تقسیم می‌شود:

 1. ارسال اظهارنامه‌های ماهیانه، فصلی و سالیانه به صورت دوره‌ای.
 2. ارسال لیست حقوق، مالیات و بیمه کارکنان به صورت ماهیانه.
 3. پرداخت حق بیمه و مالیات کارکنان به صورت ماهیانه.
 4. ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر دوره در ابتدای فصل بعد.
 5. ارسال گزارشات فصلی هر دوره در ماه دوم فصل بعد.
 6. ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد.
 7. ارسال گزارش حسابرسی.
 8. پلمپ دفاتر مالی در روز ۱۰ اسفند ماه (ماه آخر سال).
 9. بستن دفاتر و حساب‌ها و صورت‌های مالی در انتهای اسفند.

این تقسیم بندی نشان می‌دهد که اشخاص مشمول مالیات باید این تکالیف را در زمان مندرج در تقویم به‌صورت دقیق و به موقع انجام دهند تا جریمه‌های مالیاتی و مشکلات محاسباتی را از بین ببرند.

تقویم مالی

نحوه کار با تقویم حسابداری۱۴۰۲

برای کار با تقویم حسابداری ۱۴۰۲، در ابتدا باید با تعریف هر یک از تکالیف مالیاتی آشنا شوید. این تقویم عمدتاً برای واحد مالی و حسابداری شرکت‌ها استفاده می‌شود. با استناد به موعد سررسید هر تکلیف، می‌توانید یادآوری‌هایی برای خود ایجاد کنید تا در زمان مناسب فعالیت‌های مورد نیاز را انجام دهید.

بطور البته، توصیه ما این است که در صورت نداشتن واحد مالی و حسابداری یا انجام فعالیت به صورت انفرادی (برای اشخاص حقیقی)، کارهای مالیاتی خود را به شرکت‌های مالی و حسابداری بسپارید تا هیچ مشکلی در فرآیند مالیاتی شما به وجود نیاید. این کار به شما کمک می‌کند تا از خطرات و پیچیدگی‌های مراحل مالیاتی مستقل شوید و به جای آن، با مطمئنیت از خدمات حرفه‌ای شرکت‌های حسابداری بهره‌مند شوید.

تقویم رویدادهای مالی فصل بهار ۱۴۰۲

در فصل اول هر سال، فعالیت‌های مالی مربوط به دوره زمستان سال قبل و فعالیت‌های مالی همان فصل باید انجام شوند. این فعالیت‌ها به ترتیب تاریخ عبارتند از:

۱۵ فروردین: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۲. در صورت تأخیر در ثبت اظهارنامه، مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه خواهید شد. عدم پرداخت جریمه منجر به مشمول شدن جریمه ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه خواهد شد.

۳۱ فروردین: ارسال لیست مالیات حقوق اسفند ماه کارکنان. در صورت تأخیر در ارسال لیست مالیات حقوق، مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان خواهید شد. عدم پرداخت جریمه منجر به مشمول شدن جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه خواهد شد.

۳۱ فروردین: ارسال لیست حق بیمه اسفند ماه کارکنان. در صورت تأخیر در ارسال لیست حق بیمه، مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان خواهید شد. عدم پرداخت جریمه منجر به مشمول شدن جریمه ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه خواهد شد.

۱۵ اردیبهشت: ارسال گزارشات فصلی دوره زمستان ۱۴۰۲. در صورت تأخیر در ارسال گزارش فصلی، مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله خواهید شد. عدم پرداخت جریمه منجر به مشمول شدن جریمه ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله خواهد شد.

۳۱ اردیبهشت: ارسال لیست مالیات حقوق فروردین ماه کارکنان. در صورت تأخیر در ارسال لیست مالیات حقوق، مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان خواهید شد. عدم پرداخت جریمه منجر به مشمول شدن جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه خواهد شد.

۳۱ اردیبهشت: ارسال لیست حق بیمه فروردین ماه کارکنانمتأسفانه اطلاعات مربوط به تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت های خصوصی در ایران پس از سال ۲۰۱۹ در دسترس نیست. اما در عموم، تعداد اعضای هیئت مدیره برای هر شرکت خصوصی در ایران ممکن است متفاوت باشد و بستگی به اندازه و نوع فعالیت شرکت داشته باشد.

به طور کلی، هیئت مدیره یک شرکت خصوصی معمولاً توسط صاحبان شرکت یا سهامداران عمده تعیین می‌شود. در برخی موارد، هیئت مدیره ممکن است شامل افراد داخلی شرکت (مانند مدیر عامل و اعضای خانواده صاحبان شرکت) و یا افراد خارجی (مانند کارشناسان مستقل یا مدیران حرفه‌ای) باشد.

برای اطلاعات دقیق تر در مورد شرکت خاصی، می‌توانید به منابع مربوطه مراجعه کنید، مانند اسناد تأسیس شرکت، سایت رسمی شرکت، یا سازمان‌های نظارتی مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

تقویم رویدادهای مالی فصل تابستان ۱۴۰۲

رویدادهای مالی دوره تابستان ۱۴۰۲ به ترتیب تاریخ عبارت هستند از:

 • ۱۵ تیر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۱۴۰۲. تأخیر در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۵۰ درصد مالیات مربوطه خواهد شد. عدم پرداخت جریمه موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۲ درصد ماهیانه مالیات مربوطه خواهد شد.

   

 • ۳۱ تیر: برگزاری مجامع عمومی و تصویب صورت‌های مالی.

   

 • ۳۱ تیر: ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد. تأخیر در ارسال اظهارنامه مالیات عملکرد منجر به تحمل جریمه‌ای برابر با ۳۰ درصد مالیات مربوطه خواهد شد. عدم پرداخت جریمه موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۵/۲ درصد ماهیانه مالیات ابرازی خواهد شد.

   

 • ۳۱ تیر: ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان خرداد ماه. تأخیر در ارسال لیست مالیات حقوق منجر به تحمل جریمه‌ای برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان خواهد شد. عدم پرداخت جریمه موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۱۰ درصد مالیات مربوطه و ۵/۲ درصد ماهیانه مالیات مربوطه خواهد شد.

   

 • ۳۱ تیر: ارسال لیست حق بیمه کارکنان خرداد ماه. تأخیر در ارسال لیست حق بیمه منجر به تحمل جریمه‌ای برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان خواهد شد. عدم پرداخت جریمه موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۲ درصد حق بیمه ماهیانه مربوطه خواهد شد.

   

 • ۱۵ مرداد: ارسال گزارشات فصلی دوره بهار ۱۴۰۲. تأخیر در ارسال گزارش فصلی منجر به تحمل جریمه‌ای برابر با ۱ درصد مبلغ معامله خواهد شد. عدم پرداخت جریمه موجب تحمل جریمه‌ای برابر با ۲ درصد ماهیانه مبلغ معامله خواهد شد.

   

 • ۳۱ مرداد: ارسال لیست مالیات حقوق تیر ماه کارکنان. تأخیر در ارسال لیست مالیات حقوق منجر به تحمل جریمه‌ای برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان خواهد شد. عدم پرداخت جریمبله، در حسابداری ایران، مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده (VAT) برای دوره بهار ۱۴۰۲ تا پایان روز ۱۵ تیر ماه است. اگر اظهارنامه در این مهلت ارسال نشود، جریمه‌ای به نسبت ۵۰ درصد مالیات مربوطه تحمل خواهد شد. همچنین، عدم پرداخت جریمه منجر به تحمل جریمه ماهیانه به نسبت ۲ درصد مالیات مربوطه خواهد شد.

  در مورد اظهارنامه مالیات عملکرد، مهلت ارسال آن نیز تا پایان روز ۳۱ تیر ماه است. اگر اظهارنامه مالیات عملکرد در این مهلت ارسال نشود، جریمه‌ای به نسبت ۳۰ درصد مالیات مربوطه تحمل خواهد شد. همچنین، عدم پرداخت جریمه منجر به تحمل جریمه ماهیانه به نسبت ۵/۲ درصد مالیات ابرازی خواهد شد.

  در مورد لیست مالیات حقوق کارکنان خرداد ماه و لیست حق بیمه کارکنان خرداد ماه، مهلت ارسال آن‌ها نیز تا پایان روز ۳۱ تیر ماه است. در صورت تأخیر در ارسال این لیست‌ها، جریمه‌ای به نسبت ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان و حق بیمه پرداختی کارکنان تحمل خواهد شد. به علاوه، عدم پرداخت جریمه منجر به تحمل جریمه ماهیانه به نسبت ۱۰ درصد مالیات مربوطه و ۵/۲ درصد مالیات ماهیانه مربوطه خواهد شد.

  در نهایت، برای گزارشات فصلی دوره بهار ۱۴۰۲، مهلت ارسال آن‌ها تا پایان روز ۱۵ مرداد ماه است. در صورت تأخیر در ارسال گزارش فصلی، جریمه‌ای به نسبت ۱ درصد مبلغ معامله تحمل خواهد شد. همچنین، عدم پرداخت جریمه منجر به تحمل جریمه ماهیانه به نسبت ۲ درصد مبلغ معامله خواهد شد.

تقویم مالی

تقویم رویدادهای مالی فصل پاییز

رویدادهای مالی دوره پاییز۱۴۰۲ عبارتند از:

 • ۱۵ مهر: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره تابستان ۱۴۰۲. دیرکرد در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال لیست مالیات حقوق شهریور ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال لیست حق بیمه شهریور ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۰ مهر: ارسال گزارش حسابرسی. جریمه دیرکرد ارسال شرکتهای مشمول ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم معادل با ۲۰ درصد مالیات متعلقه.
 • ۱۵ آبان: ارسال گزارشات فصلی دوره تابستان ۱۴۰۲. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۰ آبان: ارسال لیست مالیات حقوق مهر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ آبان: ارسال لیست حق بیمه مهر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۳۰ آذر: ارسال لیست مالیات حقوق آبان ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ آذر: ارسال لیست حق بیمه آبان ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.

تقویم رویدادهای مالی فصل زمستان

رویدادهای مالی دوره زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب تاریخ عبارتند از:

 • ۱۵ دی: ارسال اظهارنامه ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۲. دیرکرد در ارسال اظهارنامه ارزش افزوده مشمول جریمه برابر با ۵۰ درصد مالیات متعلقه. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ دی: ارسال لیست مالیات حقوق آذر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ دی: ارسال لیست حق بیمه آذر ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۵ بهمن: ارسال گزارشات فصلی دوره پاییز ۱۴۰۲. دیرکرد در ارسال گزارش فصلی مشمول جریمه برابر با ۱ درصد مبلغ معامله. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد مبلغ معامله.
 • ۳۰ بهمن: ارسال لیست مالیات حقوق دی ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۳۰ بهمن: ارسال لیست حق بیمه دی ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۱۰ اسفند: درخواست پلمپ دفاتر سال مالی آتی. مشمول جریمه عدم ارائه دفاتر یا دفاتر سفید برابر با ۲۰ درصد مالیات متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: ارسال لیست مالیات حقوق بهمن ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست مالیات حقوق مشمول جریمه برابر با ۲ درصد حقوق پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد مالیات متعلقه و ماهیانه ۵/۲ درصد مالیات متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: ارسال لیست حق بیمه بهمن ماه کارکنان. دیرکرد در ارسال لیست حق بیمه مشمول جریمه برابر با ۱۰ درصد حق بیمه پرداختی کارکنان. عدم پرداخت جریمه مشمول جریمه برابر با ماهیانه ۲ درصد حق بیمه متعلقه.
 • ۲۸ اسفند: بستن حساب‌ها و دفاتر و صورت‌های مالی.

سوالات متداول

 • تقویم مالی و حسابداری چیست؟

تقویم حسابداری یا تقویم مالیاتی، یک تقویم تخصصی است که شامل تمام تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی است.

 • چه افرادی به تقویم مالیاتی نیاز دارند؟

افراد و مشاغلی که مشمول پرداخت مالیات هستند، واحدهای مالی و حسابداری شرکت‌ها و تمامی واحدهای صنفی فعال در زمینه مالی و حسابداری.

 • نحوه کار با تقویم مالی و حسابداری چگونه است؟

این تقویم شامل رویدادها و تکالیف مالیاتی مختلف در طول سال، همراه با تاریخ سررسید معین است. با استفاده از این تقویم می‌توانید تاریخ‌ها را به خود یادآوری کنید تا مشمول جریمه‌های مختلف نشوید.

 • تکالیف مالیاتی سال ۱۴۰۲ کدام هستند؟

این تکالیف مالیاتی عبارتند از: ارسال اظهارنامه، ارسال لیست حقوق کارکنان، ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان و ….

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *