اصلاحیه ابلاغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

اصلاحیه ابلاغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

اصلاحیه ابلاغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

مخاطبان/ ذی‌نفعان: ادارت کل امور مالیاتی

موضوع: ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ و اصلاحیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۳۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۷، بندهای ۲ و ۳ ماده ۲ مصوبه مذکور به شرح زیر اصلاح می‌ شود:

بند ۲ ماده ۲:

تاریخ رؤیت اوراق مالیاتی توسط مؤدی طی بیست روز از زمان بارگذاری در حساب کاربری تاریخ ابلاغ به مؤدی محسوب می گردد. تاریخ و زمان رؤیت اوراق مالیاتی و دیگر جزئیات در سیستم ذخیره شده و تمامی آثار ابلاغ واقعی به آن مترتب است. ورود به حساب کاربری و رؤیت اوراق مالیاتی به منزله رسید ابلاغ الکترونیکی می‌باشد.

بند ۳ ماده ۲:

خودداری از مراجعه به حساب کاربری ظرف مدت بیست روز از تاریخ بارگذاری اوراق مالیاتی در حکم استنکاف از گرفتن اوراق مالیاتی بوده و روز بیست و یکم به عنوان تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می شود. چنانچه روز بیست و یکم با تعطیل تعطیلات رسمی یا عمومی مصادف شود اولین روز پس از تعطیل تعطیلات مزبور به عنوان روز ابلاغ در نظر گرفته می شود.

اصلاحیه ابلاغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

اصلاحیه ابلاغ الکترونیکی مودیان مالیاتی

 

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *