معافیت-مالیاتی

معافیت مالیاتی

معافیت های مالیاتی

در هر کشوری منابع درآمدی و سرمایه ای مردم شامل پرداخت مالیات به دولت آن کشور می‌ گردد؛ معافیت مالیاتی را میتوان خروج قانونی و به‌ صورت موقت از این پرداخت تعریف کرد، که در راستای سیاست‌ های حمایتی دولت، از مردم صورت می‌ گیرد. معافیت مالیاتی در کشور های گوناگون یک روش ارفاقی – تشویقی برای سوق دادن به سرمایه گذاری ها و کمک به توسعه اقتصادی برای برخی فعالیت‌ ها، مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین دولت به جهت حمایت از برخی اقشار و همچنین گسترش فعالیت های اقتصادی و تولیدی که منجر به رونق اقتصادی و اشتغالزایی می گردد. معافیت هایی را در حوزه مالیات در نظر می گیرد. دولت ها با استفاده از معافیت مالیاتی سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سوی طرح های عام المنفعه و کم بازده جهت دهند.

انواع مالیات در ایران

مالیات در ایران را میتوان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نمود.

منظور از مالیات مالیات مستقیم؛ مالیاتی می باشد که پرداخت کننده مالیات مشخص است به عبارتی میتوان گفت آن مالیات، مالیات مودی محور است و پایه های آن، مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

 مالیات بر درآمد خود دو نوع است:

مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

مالیات غیر مستقیم، مالیاتی است که بر روی کالاها و خدمات وضع می‌ گردد. مالیات غیرمستقیم نیز بوسیله مردم پرداخت می‌ شود ولی به این دلیل که مستقیماً از آنها دریافت نمی‌ شود. و با واسطه به‌ حساب اداره مالیات واریز می‌ گردد. مالیات غیرمستقیم نامیده می شود.

اغلب بیشتر چالش افراد و اشخاص با مالیات‌ های مستقیم است. به این دلیل که این مالیات‌ ها مستقیماً میتواند بر روی درآمد آن‌ ها تأثیر گذار باشد. و باعث کاهش درآمدشان شود. به همین علت افراد حقیقی و حقوقی سعی می‌ کنند با تشکیل یک واحد حسابداری منظم و استفاده از نرم افزار حسابداری خدماتی و شرکتی در ارائه مالیات خود دقیق عمل نمایند.

افراد مشمول مالیات در ایران

بر اساس ماده یک قانون مالیاتی بخش قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه افراد حقیقی و حقوقی نسبت به ملک یا اموال خود مشمول مالیات هستند. البته در این مورد بایستی اشاره کرد که هر نوع از املاک و اموال مشمول مالیات نخواهد شد.

بخش دوم تمام اشخاص حقیقی مقیم ایران می باشند که در داخل و یا خارج از کشور درآمد کسب کرده اند. قسمتی از درآمد این افراد با توجه به نکاتی که در قانون آمده است به عنوان مالیات بایستی به دولت پرداخت شود.

بخش سوم همه ی افراد غیر ایرانی می باشند که به واسطه ایران و یا به زبانی دقیق تر به علت انواع معاملاتی که در داخل ایران برایشان مهیا گردیده است، مشمول مالیات خواهند شد.

 بطور خلاصه بایستی اشاره کرد که افراد حقیقی و حقوقی که به واسطه این که حمایت دولت ایران موجب شده است تا در داخل کشور به منافع و یا درآمد دست یابند و یا از راه واردات و صادرات سودآوری داشته باشند، بایستی مالیات دهند.

نکته دیگر آن است که بعضی از اشخاص از پرداخت مالیات معاف هستند که در ادامه این گروه را معرفی خواهیم کرد.

افراد معاف از مالیات

گفتنی است که تمام اشخاص (حقیقی- شرکتها و موسسات) مشمول مالیات می شوند. مگر اشخاصی که مشمول مالیات نیستند. همانند کشاورزان، وزارت خانه ها و موسسات دولتی.

در عرف جامعه اصطلاح معاف از مالیات با مالیات با نرخ صفر،یکسان در نظر گرفته می شود. در صورتی که صحیح آن مالیات با نرخ صفر است. به این دلیل که این اشخاص یکسری تکالیف و وظایف مالیاتی باید انجام دهند تا مشمول این به اصطلاح معافیت مالیاتی قرار گیرند. وگرنه نه تنها معافیت شامل حال آن ها نمی گردد بلکه مشمول جرائم سنگین مالیاتی نیز می گردند. این اشخاص موظف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک، برای درآمدهای خود بر اساس تکالیف مالیاتی که در مواعد مشخص‌ شده، اما در انتها مالیات آن ها هر چقدر شد ضرب در صفر می گردد. و عملا این افراد از پرداخت مالیات معاف می شوند، بهتر بگویم مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می گردد.

این اشخاص بر اساس قانون به شرح زیر می باشند:

۱- اشخاص حقوقی شاغل در بخش کشاورزی و دامپروری

که شامل شرکت ها و موسساتی که اشتغال به موارد زیر دارند می شود.

(مطابق با ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم)

 • کشاورزی
 • دامداری
 • دامپروری
 • پرورش ماهی
 • زنبور عسل
 • طیور
 • زنبور عسل
 • صیادی و ماهیگیری
 • نوغان داری
 • احیا مراتع و جنگل‌ها ، باغات و باغستان‌ها و…

معافیت-مالیاتی

۲-  معافیت واحدهای تولیدی معدنی

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی معدنی به شرح زیر می باشد:

(طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)

 • صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری دیگر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
 • ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی

البته به این نکته مهم باید اشاره کر که؛ در صورت استقرار در شهرک های صنعتی در تمام مناطق ۷ سال و در مناطق کم تر توسعه یافته ۱۳ سال می باشد.

۳-  معافیت واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به شرح زیر است:

(طبق بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

 • صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.
 • ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی.

۴- معافیت مالیاتی درآمدهای خدماتی اشخاص حقوقی بیمارستان ها هتل ها و مراکز گردشگری

(بر اساس ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

شرایط احراز در این معافیت برای واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات به شرح زیر می باشد:

صدور پروانه بهره برداری از طرف وزارتخانه ذیربط.

استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.

استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری دیگر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

ابراز درآمدهای خود در اظهارنامه و نگهداری دفاتر و اسناد مالی.

۵-  معافیت مالیاتی افزایش نیروی کار شاغل:

(بر اساس بند ب ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)

به ازاء افزایش حداقل ۵۰% نیروی کار شاغل در هر سال در دوره معافیت نسبت به سال قبل یک سال به دوره معافیت واحدهای حقوقی تولیدی و خدماتی موضوع شرکتهای تولیدی و بیمارستانها و هتلهای و مراکز اقامتی اضافه می گردد.

شرایط لازم برای احراز این معافیت:

 • دارا بودن بیش از ۵۰ نفر نیروی شاغل
 • تایید نیروی کار و افزایش آن توسط وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی.
 • عدم کاهش نیروی کار بعد از افزایش نیرو ( بازنشسته، بازخرید و استعفا کاهش محسوب نمی گردد.)

۶-  معافیت سرمایه گذاری مجدد و درآمد حمل و نقل

(بر اساس بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم )

مالیات شرکت های تولیدی صنعتی، بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی پس از پایان دوره سال های مالیاتی در صورت افزایش سرمایه تا میزان سرمایه گذاری جهت معاف از مالیات در تمام مناطق معدل ۵۰ درصد و در مناطق کم تر توسعه یافته معادل ۱۰ درصد است.

همچنین شرکت های حمل و نقل نیز مشمول این معافیت می شوند.

۷-  معافیت درآمدهای تولیدی شرکت های خارجی:

(مطابق با بند خ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۰۰% درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی با نشان معتبر در صورتی که شرکت ایرانی مشمول مالیات با نرخ صفر باشد. شرایط احراز می تواند شرکت های خارجی جهت معافیت:

 • انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولیدی، استفاده از ظرفیت خالی واحد تولیدی، صادرات حداقل ۲۰% از محصولات
 • استقرار در شعاع بیش از ۱۲۰ کیلومتری تهران، قم و سمنان.
 • استقرار در شعاع بیش از ۵۰ کیلومتری اصفهان و بیش از ۳۰ کیلومتری سایر شهرها با جمعیت بیش از سیصد هزار نفر به استثناء شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی.

۸-  معافیت مالیاتی تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی:

(طبق بند ر ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

این اشخاص(حقیقی یا حقوقی) درصورتیکه مجوز اخذ نموده به مبلغ ۵۰% از مالیات معاف می گردند.

معافیت-مالیاتی

۹-  معافیت دفاتر گردشگری و زیارتی

(مطابق با بند ز ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

این اشخاص ( حقیقی – حقوقی) درصورتیکه مجوز اخذ نمایند ۱۰۰% درآمدشان مشمول این معافیت می گردد.

۱۰-  معافیت مالیاتی هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی

(طبق بند س ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

شرکتهای تولیدی  صنعتی کلیه هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی آنها حداکثر به میزان ۱۰% مالیات ابرازی سال انجام هزینه مزبور پذیرفته می شود.

۱۱-  درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

(طبق ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم)

صددرصد ۱۰۰% درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکتهای تعاونی روستایی و عشایری، کشاورزی، صیادی، کارگری، کارمندی، دانشجوی و دانش آموزی از مالیات معاف می باشند.

۱۲-  آموزشگاههای فنی حرفه ای آزاد دارای مجوز از فنی حرفه ای کشور

(بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی ابتدایی، راهنمایی،متوسطه، فنی حرفه ای، آموزشگاههای فنی حرفه ای،دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدکودک در مناطق کم تر توسعه یافته، درآمد موسسات نگهداری از معلولین حرکتی ذهنی دارای مجوز، درآمد باشگاه های دارای مجوز وزارت ورزش با نرخ صفر محاسبه می گردد.

۱۳- معافیت درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور

(طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی‌غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.

۱۴- معافیت درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی

(طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۵- معافیت به میزان تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی در قالب عقود مشارکتی

(مطابق ماده ۱۳۸ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)

۱۶- معافیت درآمد حاصل از صادرات

(طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم)

صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهاي صنعتي و محصولات بخش کشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام وطيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي وتکميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير کالاهايي که به منظور دست يافتن به اهداف صادرات کالاهاي غير نفتي به خارج از کشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند.فهرست کالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

صددرصد درآمد حاصل از صادرات کالاهاي مختلف که به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام کاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است. فهرست کالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، کشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

۱۷-  معافیت درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوط

(بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از معافیت مالیاتی برخوردار است.

۱۸- معافیت شرکت های بورسی

(طبق ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم)

معادل ده درصد  از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و ده درصد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و پنج در صد از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در این بورس‌ها یا بازارها حذف نشده‌اند با تایید سازمان بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌های داخلی و خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت‌های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.

قوانین مالیاتی شرکت‌ ها

مطابق با قانون یکی از وظایف شرکت ها پرداخت مالیات می‌باشد. تمامی شرکت ها پس از ثبت در اداره ثبت شرکت ها، باید حوزه مالیاتی خود را مشخص کنند. و به منظور حسابرسی دقیق‌تر مالیات شرکت ها باید پلمپ دفاتر تجاری انجام شود. علاوه بر مشخص نمودن حوزه مالیاتی بعد از ثبت شرکت، برای قانونی کردن فعالیت مالی، باید پلمپ دفاتر قانونی هم انجام شود. برای افزایش اطلاعات خود در حوزه پلمپ دفاتر قانونی به مقاله گواهی پلمپ دفاتر مراجعه نمایید.

شرکت ها بر اساس اینکه در کدام دسته از انواع شرکت ها قرار می‌گیرند، مشمول قوانین مالیاتی همان نوع شرکت ها می‌شوند و بر اساس قانون بایستی دفاتر تجاری خود را پلمپ کنند و مالیات خود را به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند.

معافیت مالیاتی شرکت های خدماتی

با توجه به این که هر شرکت موظف است که از ابتدای تاسیس و در همان سال اول اظهارنامه مالیاتی خود را تنظیم نموده و آن را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهد، ممکن است به دلیل تازه تاسیس بودن شرکت فعالیت آن نیز کم تر باشد که در این صورت احتمالا مشمول معافیت مالیاتی شرکت های تازه تاسیس خواهد شد.

اما از ان جا که مالیات ها یکی از راه های درامد دولت محسوب می شوند معافیت مالیاتی نیز از میزان این درامد ها می کاهد. پس این معافیت ها باید بر اساس ضوابط و مقررات خاصی به شرکت ها تعلق گیرد. در صورتی که حوزه فعالیت شرکت ها و امور خیر خواهانه و عام المنفعه باشد پس از ارسال اظهار نامه مالیاتی و دریافت معافیت این شرکت ها صاحب این امتیاز خواهند شد.

در زیر تعدادی از شرکت های خدماتی که معاف از مالیات هستند را به شما معرفی می کنیم:

 1. شرکت ها تعاونی و سهامی که ۲۵ درصد تخفیفی مالیاتی به آن ها تعلق می گیرد.
 2. شرکت های ایران گردی و جهان گردی که پروانه بهره برداری دارند مشمول ۵۰ درصد معافیت مالیاتی هستند.
 3. شرکت های فعال در زمینه نشر مطبوعات و شرکت های فعال فرهنگی و هنری که از وزارت ارشاد مجوز دارند از پرداخت آن مالیات معاف هستند.
 4. شرکت های تعاونی

معافیت-مالیاتی

معافیت مالیاتی شرکت سهامی خاص

موارد زیر را می‌توان معافیت مالیاتی شرکت سهامی خاص محسوب کرد:

۱ ) کاهش نرخ مالیات فروش سهام

یکی از معافیت‌هایی که شرکت سهامی خاص می‌تواند از آن استفاده کند، مربوط به فروش سهام است. برای حمایت و تشویق گسترش بازار سرمایه، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۰.۵ درصد به ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

۲ ) معافیت از مالیات افزایش سرمایه

شرکتی را فرض کنید که سود خود را هنوز تقسیم نکرده است و تصمیم می‌گیرد این سود را به سرمایه شرکت منتقل کند. در این صورت برای حمایت از افزایش سرمایه در راستای اجرای طرح‌های توسعه معافیت مالیاتی لحاظ می‌شود. یعنی این‌که آن بخشی از سود که به افزایش سرمایه اختصاص یافته است، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

در کنار نوع شرکت، برخی از موضوعات فعالیت شرکت نیز مشمول معافیت می‌شوند. معافیت مالیاتی شرکت سهامی خاص در موضوعات زیر به طور کامل و صددرصدی وجود دارد:

 1. تمامی فعالیت‌های حوزه کشاورزی
 2. فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی

شرکت‌هایی که از سال ۸۱ به بعد ایجاد شده‌اند، و تا ۸۰ درصد استخراج کرده‌اند مشمول این نوع معافیت می‌شوند.

 1. فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی
 2. صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی

هم‌چنین معافیت‌های جزئی با توجه به موضوع فعالیت شرکت از قرار زیر اند:

  ۱ )  شرکت‌های فعال در زمینه ایران‌گردی و جهانگردی

اگر این شرکت‌ها مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد داشته باشند، مشمول معافیت مالیاتی ۵۰ درصدی می‌شوند.

۲ ) شرکت‌های ادغامی

شرکتی که با چند شرکت دیگر ادغام می‌شود تا سقف مجموع سرمایه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف است.

معافیت مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود طرفداران بسیاری دارد. این نوع شرکت پس از شرکت سهامی خاص در رده دوم پرطرفدارترین شرکت‌ها برای ثبت ایستاده است.

برای این‌که بتوانید از معافیت مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود خود استفاده کنید، می‌توانید موضوعات زیر را برای فعالیت انتخاب نمایید:

 • کلیه ی فعالیت‌های حوزه کشاورزی
 • فعالیت‌های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی بخش خصوصی و تعاونی
 • فعالیت در امور انتشاراتی و مطبوعاتی
 • صادرکنندگان محصولات حوزه کشاورزی
 • شرکت‌های فعال در زمینه ایران‌گردی و جهانگردی
 • شرکت‌های ادغامی

شرکتی که با چند شرکت دیگر ادغام می‌شود تا سقف مجموع سرمایه این شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات شرکت ها با مسئولیت محدود مشمول ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود که بر اساس آن از مجموع دخل شرکت باید ضرر و زیان‌ها را کسر نمود و همچنین معافیت‌ شرکت ها را برای آن در نظر گرفت، سپس میزان مالیات به نرخ ۲۵ % محاسبه می‌شود.

طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحددرصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

هدف از معافیت های مالیاتی

معافیت مالیاتي به معنی خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت مالیات، که راهب به منظور اعمال سیاست های حمایتی دولت به منظور انجام بعضی اهداف و سیاست های دولت است.

معافیت مالیاتی شامل چه کسانی می شود؟

تمام اشخاص (حقیقی- شرکتها و موسسات) شامل مالیات می شوند. مگر اشخاصی که شامل مالیات نیستند، مانند کشاورزان، وزارت خانه ها و موسسات دولتی.

جالب است بدانید که کلیه مردم کشور بدون اینکه متوجه شوند مالیات پرداخت می‌ کنند. مبلغی که بر روی قیمت کالاها اضافه می‌ گردد یکی از انواع مالیات است که به آن مالیات غیر مستقیم گفته می‌ شود.

هدف های دولت در وضع قوانین معافیت مالیاتی

 1. دولت ها بوسیله معافیت مالیات سعی می کنند نقدینگی جامعه را به سوی طرح های عام المنفعه و کم بازده سوق دهند.
 2. هدف دولت از برخی معافیتهای مالیاتی، اهداف استراتژیک و ایدئولوژیک می یاشد.
 3. معافیت مالیات در کشور های مختلف یک روش ارفاقی -تشویقی به منزله ی سوق دادن به سرمایه گذاری ها استفاده می شود.

انواع موارد معافیت مالیاتی

به منظور رسیدگی به انواع معافیت مالیاتی ۱۴۰۱ بایستی لیست مشاغل معاف از مالیات را بررسی کنیم، این مشاغل عبارتند از:

 1. معافیـت مالیات بر حقوق کارگران و کارمندان
 2. معـافیت هزینه های درمان
 3. معافیت مالیات جوایز علمی و پژوهشی
 4. معافیت اختراع و اکتشاف
 5. معافیت سپرده های بانکی
 6. مـعافیت جهیزیه و مهریه
 7. معافیت فعالیت های کشاورزی
 8. معـافیت حقوق افراد شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته
 9. معافـیت فعالیت های آموزشی
 10. معافیت فعالیت قسمت های تعاونی
 11. معافـیت بخش صادرات
 12. معـافیت صنایع دستی
 13. معافیت فعالیت های تولیدی، معدنی و گردشگری
 14. مـعافیت سود حاصل از تامین مالی پروژه ها
 15. معافیت عبور ترانزیت کالاها
 16. معـافیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی
 17. معافیـت‌ مالیات فعالیت‌ های فرهنگی و هنری

معافیت-مالیاتی

معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

یکی دیگر از انواع معافیت مالیاتـی ۱۴۰۱ مربوط به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می باشد، به همین علت در ادامه به شرح هر یک از این معافیت ها خواهیم پرداخت.

معافیتهای مالـیاتی اشخاص حقوقی

الف  بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۶ ق.م.م درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع ماده ۱۰۵ ق.م.م است.
بر اساس ماد ۱۴۵ ق.م.م سود دریافتی در موارد زیر از پرداخت ‌مالیات معاف است‌:

 1.  سود سپرده‌های مربوط به کشور بازنشستگی و پس‌ انداز کارمندان و کارگران در بانکها
 2. سود یا جوایز متعلق به حسابهای پس‌ انداز و سپرده‌های‌ گوناگون نزد بانک ها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز.
 3. جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه‌.
 4. سود پرداختی بانک‌ های ایرانی به بانک‌ های خارج از ایران ‌برای اضافه برداشت (اور درافت‌) و سپرده ثابت به شرط معامله ‌متقابل‌.
 5. سود و جوایز اوراق مشارکت‌.

معافیـت های مالیاتی اشخاص حقیقی

 1. ۱۰۰%درآمد شرکت‌ های تعاونی‌ روستایی، عشایر، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌ آموزان و اتحادیه‌ های آن ها
 2. درآمد مخترعین بابت اختراعشان به مدت ۱۰ سال از زمان تصویب این قانون

معافیت فعالیتهای کشاورزی

فعالیت های کشاورزی نیز در انواع معافیت مالیاتی ۱۴۰۱ قرار دارند. به این شرح که تمامی شرکتهای فعال در حوزه کشاورزی بر اساس ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم که درآمد فعالیت آن ها از طریق کشاورزی همانند خود کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش ماهی، زنبور عسل و طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیا مراتع و جنگل ها، باغات و باغستان ها از پرداخت مالیات معاف هستند.

معافـیت سود بر اساس تامین مالی پروژه ها

افرادی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب قوانین مشارکتی فراهم نمایید. معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می گردند. و جهت پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد. مصرف کننده از معافیت این موضوع تا ۲ سال نمی تواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج نماید. در صورت کاهنده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده مالیات سال خروج آورده نقدی اضافه می گردد.

معافیت فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی

بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت ۱۵سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند شد و بعد از انقضای ۱۵ سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

معافیت فعالیت های آموزشی، خدماتی و ورزشی

معافیت فعالیت های آموزشی، خدماتی و ورزشی درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کم تر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط می باشند، در ضمن درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌ های مخصوص ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند.

معافیت‌ مالیاتی فعالیت‌های فرهنگی و هنری

معافیت فعالیتهای فرهنگی فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه های ذی ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می پذیرد، از پرداخت مالیات معاف هستند.

معافیت فعالیتهای تولیدی، معدنی و گردشگری

معافیـت فعالیت های تولیدی، معدنی و گردشگری درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می گردد. و همینطور درآمدهای خدماتی بیمارستان ها، هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آن ها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر می گردد، از تاریخ آغاز بهره برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کم تر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ ۰ مشمول مالیات است.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *