حسابداری-فروش-کالا

حسابداری فروش کالا

حسابداری فروش کالا

به منظور ثبت معاملات مربوط به فروش کالا و محاسبه فروش خالص در شرکت‌ های بازرگانی، محاسبه حسابهای فروش کالا (حسابداری فروش کالا )، برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش نگهداری می‌ شود.

ثبت معاملات در شرکت‌ های بازرگانی

اغلب در شرکت‌ های بازرگانی جهت ثبت معاملات مربوط به فروش و محاسبه فروش خالص حساب های زیر را نگهداری می نمایند:

  • فروش کالا
  • برگشت از فروش و تخفیفات
  • تخفیفات نقدی فروش

شرکت‌ هایی که برای محصولات خود  گارانتی و خدمات پس از فروش ارائه می نمایند، حساب‌ های هزینه و ذخیره گارانتی محصولات را نیز نگهداری می‌ کنند.

حساب فروش (درآمد فروش)

واحد های تجاری مساوی با قیمت کالاهایی را که در طی دوره به فروش می‌ رسد در حسابی بنام “درآمد فروش”  یا “فروش کالا” ثبت می کند. و ماهیت این حساب بستانکار است. فرایند شناسایی درآمد فروش کالا بر اساس اصل تحقق درآمد است، مطابق با این اصل، درآمد بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد شناسایی می‌ شود.

بر اساس اصل تحقق درآمد، پیش دریافت از مشتریان، درآمد دوره محسوب نمی شود، این مبلغ در دوره دریافت به عنوان بدهی مبنی بر انتقال کالا یا ارائه خدمات در آینده گزارش می‌ گردد. در دوره یا دوره‌ هایی که کالا یا خدمات مربوطه تحویل یا ارائه شوند، مبلغ پیش دریافت به حساب درآمد (فروش) پرداخت می شود.

برای معمولا شرکت‌ ها، زمان مناسب جهت شناسایی درآمد، مقطع فروش (زمان تحویل کالا به مشتری) می‌ باشد. برای مثال در فروش نقدی، درآمد هم زمان با دریافت وجه نقد شناسایی می‌ گردد، یا در فروش نسیه پس از تعهد خریدار مبنی بر پرداخت وجه نقد می‌ت وان نسبت به شناسایی درآمد اقدام کرد.

حسابداری-فروش-کالا

صدور سند حسابداری فروش کالا

در زمان فروش کالا در هر دو سیستم ادواری و دائمی‌ چه بصورت نقد و چه بصورت نسیه حساب فروش کالا، بستانکار می‌ گردد. اگر فروش نقدی است، حسابهای موجودی نقد بدهکار می‌ گردد و اگر که نسیه باشد حساب‌ های دریافتنی یا اسناد دریافتنی بدهکار می‌ گردد. در سیستم ادواری هنگام فروش کالا تنها یک سند معادل مبلغ فروش صادر می‌ شود اما در سیستم دائمی‌ علاوه بر ثبت مبلغ فروش بایستی سند بهای تمام شده کالای فروش رفته نیز صادر گردد.

سیستم ادواری

سیستم ادواری، نوعی سیستم ثبتی می باشد که در آن اطلاعاتی مانند موجودی، بهای تمام شده، خرید و فروش کالاها و… نه به صورت دوره‌ ای بلکه در آخر هر سال ثبت می‌ گردند. ثبت اطلاعات مرتبط با خرید و فروش کالاها مطابق با تعداد، بها و روش گردش بهای تمام شده، انجام می‌ گیرد. گزارشات سیستم ادواری به شکل موجودی پایان سال فعلی و ابتدای دوره سال بعد ثبت و مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم دائمی

نوعی دیگر از سیستم‌ های ثبتی حسابداری خرید و فروش، سیستم دائمی می باشد. در سیستم دائمی بدهکاری، بستانکاری و بهای تمام شده کالا مطابق با  حساب موجودی کالا تعیین و ثبت می گردند. در این سیستم‌ ها در زمان دلخواه و به صورت دقیق می‌ تواند موجودی کالای شرکت را استخراج و از آن ها استفاده کند. به این دلیل که خرید و فروش در این روش، بر اساس افزایش یا کاهش موجودی کالا بر مبنای خرید و برگشت از فروش یا فروش و برگشت از خرید حساب گردیده و در دفاتر یا سیستم‌ های حسابداری ثبت می‌ گردد.

حسابداری-فروش-کالا

حـساب معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش کالا یا خدمات

حسـاب های معین مورد نیاز برای سند حسابداری فروش بسته به نیاز و تشخیص حسابدار ممکن است متفاوت باشد اما دارای ساختار کلی زیر است:

حساب هایی که بدهکار می شوند:

  • حساب های دریافتنی (بدهکاران تجاری)
  • برگشت از فروش و تخفیفات

حساب هایی که بستانکار می شوند:

  • مالیات و عوارض ارزش افزوده
  • درآمد ها

در سمت بدهکار سند فروش معین حساب های دریافتنی و تفصیل مرتبط با آن می تواند اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت باشد. در سمت بستانکار معین درآمدها می تواند مرتبط با تفصیل کالاها یا گروه کالا یا تامین کننده کالا شود.

اگر از نرم افزار فروش مناسب به کار می برید. می توانید از ثبت تفصیل کالا ها در معین درآمدها چشم پوشی نمایید. یک نرم افزار فروش خوب گزارشات لازم فروش مطابق با کالاهای گوناگون را تهیه می نماید.

ثبت تخفیف در سند حسابداری فروش

در حالت کلی تخفیفات فاکتور فروش بایستی پیش از محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود. و مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت نهایی هر کالا محاسبه می شود.

ثبت برگشت از فروش

هنگامی که مقداری از کالا به علت معیوب بودن یا دلایل دیگر برگشت داده می شود ثبت آن دقیقا همانند ثبت تخفیف بوده و به علت یکی بودن ماهیت حساب های برگشت از فروش و تخفیفات اغلب این دو حساب را یکی در نظر می گیرند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *