بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی مطابق با قانون مالیات را میتوان شامل دو دسته کلی مالیات های مستقیم و غیر مستقیم دانست. که احکام آن در قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده ذکر گردیده است. در فصل هفتم از قانون مالیات های مستقیم، احکامی در مورد تشویقات و جرایم مالیاتی مقرر شده که به دلیل آن در صورتی که مودی  خوش حساب بوده و به تکالیف مالیاتی خود عمل نماید. مستحق تشویق و در صورت عدم انجام تکالیف قانونی در مهلت های مقرر، ممکن است مشمول جرایم مالیاتی شود.

در قوانین مربوطه انواع گوناگونی از جرایم مالیاتی را میتوان ملاحظه کرد. که در یک مفهوم کلی زمانی که مودی تکالیف قانونی خود مبنی بر پرداخت مالیات در مهلت مقرر را انجام نداده باشد. ممکن است با جریمه های مالیاتی مواجه شود. اما بعضی نیز سازمان امور مالیاتی ممکن است جریمه های مالیاتی تعلق گرفته به مودیان را مورد بخشودگی قرار داده تا از این راه به رونق تولید و کسب و کار در کشور یاری نماید.

در نتیجه درباره ی اینکه بخشودگی مالیاتی چیست باید بگوییم که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم گاهی بنا بر موارد و شرایط خاصی، تمام یا بخشی از جریمه های پیش بینی شده در قانون با درخواست مودی مورد بخشودگی قرار می گیرد. که در این صورت سازمان امور مالیاتی می تواند مودی را از پرداخت تمام یا قسمتی از جریمه های پیش بینی شده معاف کند که به آن بخشودگی جرایم مالیاتی می گویند و در ادامه شرایط و موارد آن را توضیح خواهیم داد.

شرایط بخشودگی مالیاتی

در حالتی که مودی مطابق با قانون مشمول یکی از جرایم مالیاتی شده و مکلف به پرداخت مبالغی تحت عنوان جریمه به سازمان امور مالیاتی شده باشد. تحت شرایط خاصی می توان این جریمه ها را به او بخشید. ولی سوال این است که شرایط بخشودگی مالیاتی چیست ؟

درباره ی شرایط بخشودگی مالیاتی میتوان به همان ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم استناد نمود. بر اساس این ماده کلیه یا قسمتی از جرایم مالیاتی مقرر شده. بر اساس نامه درخواستی که مودی، به اداره مالیات ارائه می دهد. و دلایلی مبنی بر اینکه عدم پرداخت مالیات، خارج از اختیار او بوده را ارائه می نماید. با موافقت سازمان، قابل بخشیده شدن می باشد. البته مشروط به اینکه مودی خوش حساب بوده باشد. در نتیجه از جمله شرایط بخشودگی مالیاتی، میتوان به موارد زیر اشاره داشت:

مودی مالیاتی باید درخواست یا نامه ای مبنی بر طرح تقاضای استفاده از مزیت بخشودگی مالیاتی، به اداره مالیات ارائه کند. لذا بخشودگی مالیاتی، منوط به درخواست مودی می باشد.

 

بخشودگی جرایم مالیاتی

مودی مالیاتی، باید ضمن درخواست بخشودگی مالیاتی، اسناد و مدارکی ارائه کند که نشانگر این موضوع است که عدم انجام تکالیف قانونی، خارج از اختیار او است و به  عنوان مثال به دلایل موجه، نتوانسته مالیات مستقیم یا غیر مستقیم خود را بپردازد.

یکی دیگر از شرایط بخشودگی مالیاتی هم این است که مودی خوش حساب بوده است و در بازه های زمانی مشخص اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه و مالیات تعلق گرفته را پرداخت نموده باشد تا سازمان با درخواست او موافقت کند.

در صورت وجود شرایط مذکور سازمان امور مالیاتی، میتواند با تقاضای فرد موافقت کرده و جرایم مالیاتی را ببخشد که تمام ساله به علت بخشنامه های صادره از سازمان امور مالیاتی اختیار موافقت با این بخشودگی های مالیاتی به مدیران سازمان ارائه می گردد.

موارد بخشودگی مالیاتی

در قانون مالیات های مستقیم موارد خاص و مشخصی جهت استفاده از معافیت های مالیاتی مورد پیش بینی قرار نگرفته است. و اصل بر این است که کلیه مودیانی که جریمه مالیاتی دارند. بتوانند از این بخشودگی استفاده کنند. اغلب در هر سال، سازمان امور مالیاتی، یک بخشنامه نیز صادر می نماید. که میزان و درصد بخشودگی های مالیاتی و مهلت آن را ارائه می کند.

با این حال در بعضی موارد خاص طبق قانون، امکان استفاده از این بخشودگی ها وجود ندارد. و مودی بایستی کلیه جرایم متعلقه را پرداخت نماید. مطابق با ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مودی بر اساس قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است و در مهلت مقرر این تکلیف را انجام ندهد. مشمول جریمه غیر قابل بخشودگی معادل سی درصد مالیات متعلق به اشخاص حقوقی و ده درصد مالیات متعلق به دیگر مودیان خواهد بود.

همچنین مطابق با تبصره همین ماده از دیگر موارد عدم بخشودگی مالیاتی این است که مودی ضمن اظهارنامه های تسلیم شده درآمدهای خود را کتمان نموده و یا اینکه هزینه های سازمان را غیر واقعی نشان دهد که در این شرایط نیز مودی نمیتواند از بخشودگی مالیاتی به کار ببرد ولی در باقی موارد ممنوعیتی برای بهره مندی از بخشودگی مالیاتی وجود ندارد.

مهلت بخشودگی جرایم مالـیاتی

بخشودگی جرایم مالیاتی مطابق با قانون و بخشنامه های صادره جهت جلوگیری از جرم فرار مالیاتی همه ساله قابل اعمال است. و حتی در حالتی که جرایم مالیاتی در طول سال های قبل نیز ایجاد شده باشد. می توان در سال ۱۴۰۱ درخواست بخشودگی آن را داشت.

در پاسخ به این سوال ، باید گفت که بر اساس بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی که در فروردین ۱۴۰۱ صادر شده است، مهلت استفاده از بخشودگی مالیاتی طبق درصدهای اعلام شده در این بخشنامه ( که برای سال های ۱۳۹۸ به بعد ، معادل ۱۰۰ درصد جرایم مالیاتی بخشوده می شود ) ، از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ لغایت ۱۴۰۱/۶/۳۱ می باشد.

 

بخشودگی جرایم مالیاتی

اما از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ ، حداکثر میزان بخشودگی مالیاتی جرایم قابل بخشش در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف پرداخت مالیات از طریق درگاه ملی خدمات مالیات تا یک سال از تاریخ انقضای مهلت ارائه اظهارنامه و یا سررسید پرداخت مالیات سال یا دوره مربوطه ، به میزان ۸۵ درصد تعیین شده است.

این درصدهای بخشودگی در صورتی اعمال می شود که مالیات حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی مالیات پرداخت شود. لذا در ازای سپری شدن هر ماه از ملهت مذکور به میزان دو درصد از بخشودگی هر یک از سال ها یا دوره های مربوطه کسر می شود.

تفاوت معافیت و بخشـودگی مالیاتی

در بخش های قبل به توضیح اینکه بخشودگی مالیاتی چیست و شرایط و موارد آن کدامند پرداختیم . یکی دیگر از مفاهیم مشابه که ممکن است با بخشودگی مالیاتی اشتباه گرفته شود. معافیت های مالیاتی است. به همین مناسبت در این قسمت قصد داریم به توضیح این مطلب نیز بپردازیم که تفاوت معافیت مالیاتی و بخشودگی مالیاتی چیست.

در خصوص تفاوت معافیت مالیاتی با بخشودگی مالیاتی بایستی گفت که معافیت مالیاتی به معنای این است که بر اساس قانون بعضی از منابع درآمدی و سرمایه ای از شمول پرداخت مالیات معاف شده است. که در کنار مشوق های مالیاتی، این معافیت های مالیاتی که می تواند موقت یا دائم باشد، در متن قانون مورد پیش بینی قرار گرفته اند. مثلا در صورت تکمیل به موقع فرم های اظهارنامه مالیاتی و پرداخت آن ظرف سه سال ، به مودی جایزه خوش حسابی تعلق می گیرد.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *