اظهارنامه عملکرد

اظهارنامه عملکرد

افراد حقوقی و حقوقی تا زمان تعیین شده توسط اداره مالیاتی موظف هستند نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد کسب و کار خود که میزان سود و زیان های حاصل شده در آن سال مالی است اقدام کنند و میزان مالیات در نظر گرفته شده را پرداخت نمایند.

اظهار نامه عملکرد چیست؟

یکی از انواع اظهار نامه مالیاتی ، اظهار نامه عملکرد می باشد که توسط اشخاص حقیقی و همینطور حقوقی لازم است در پایان هر دوره مالی بعد از حساب کردن میزان سود و زیان های رخ داده که به وسیله انجام معاملات شرکت و مجموعه خود نصیب آن ها شده است به اندازه یک چهارم یا ۲۵ درصد سود خالص کسب شده را به عنوان اظهار نامه عملکرد پرداخت نمایند. افرادی که ملزم به تهیه اظهارنامه عملکرد هستند، در حالت کلی به دو گروه حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند که برای هر کدام از این افراد اظهار نامه عملکرد متفاوت در قانون مالیات های مستقیم تنظیم شده است که لازم است بر اساس این قوانین نسبت به ارائه اظهارنامه عملکرد اقدام نمایند. افراد حقیقی و حقوقی موظف به ارسال اظهارنامه مالیاتی می بایست این نامه را تا پایان زمان تعیین شده ارائه دهند تا از هرگونه جریمه اظهارنامه عملکرد مصون بمانند.

اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی

در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم که با عنوان اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی تنظیم شده است افرادی که دارای شغل هستند و طی یک سال مالی به کمک آن کسب و کار درآمد کسب نموده اند، در این دسته قرار می گیرند و باید طبق اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی عمل نمایند. این افراد که موظف به تهیه اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی هستند را وا می دارد که تا پایان تاریخی که اداره مالیات تعیین نموده است، میزان سود و زیان های حاصل شده از کسب و کار خود را طی یک سال مالی محاسبه نموده و به اداره مالیات ارائه دهند و همچنین مبلغ مالیات عملکرد اشخاص حقیقی را نیز پرداخت نمایند. نرم افزار اموال و دارائی ثابت از جمله نرم افزار هایی است که می تواند در این راه به این عزیزان کمک کند. زمانی که این کار را به بهترین شکل و به موقع انجام دهید ممکن است معافیت مالیاتی سالی که این کار را انجام می دهید شامل حال شما شود.

آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل

آخرین موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد مشاغل : صاحبان مشاغلی که شرایط مفاد دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع سال ۱۴۰۱ موضوع تبصره …

اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقوقی

در ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم که به منظور افراد حقوقی در نظر گرفته شده است، این افراد را موظف به تهیه اظهارنامه اشخاص حقوقی شرکت خود و پرداخت مبلغ مالیات عملکرد اشخاص حقوقی نموده است. افراد حقوقی افرادی هستند که دارای شرکتی می باشند که این شرکت به نام آن ها به ثبت رسیده است و این عزیزان لازم است علاوه بر اینکه اظهار نامه عملکرد یک سال مالی خود را ارائه نمایند بلکه می بایست مدارک ثبت شرکت خود را نیز به همراه آخرین تغییرات به اداره مالیاتی کشور ارائه کنند. به علاوه ارائه ترازنامه سود و زیان در اظهارنامه عملکرد  اجباری می باشد. قانون جدیدی در سامانه مودیان به تصویب رسیده است که تمام اشخاص حقوقی را موظف به ارائه فاکتور های شرکت در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند و درباره معافیت مالیاتی آگاهی داشته باشند. با توجه به این موارد دریافت مشاوره از وکیل مالیاتی مجرب این امکان را به اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم می آورد تا تمامی مواردی که شامل حال آن ها می باشد را به بهترین شکل بدانند و بر اساس آن ها عمل کنند تا از هرگونه زیان و جریمه مصون باشند.

 

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *