مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری، نوعی قرارداد است که بر اساس آن، کارفرما انجام یک کار مشخص در مقابل مبلغ تعیین شده و مدت زمان معلوم را به فردی دیگر واگذار می‌ کند. در این قرارداد، شخص واگذاری را پیمانکار نامیده می‌ شود و می‌ تواند یک فرد حقیقی، یک فرد حقوقی یا یک شرکت پیمانکاری باشد. یکی از مسائل مربوط به این قرارداد، مسئله مالـیات است که عدم آگاهی نسبت به آن ممکن است به مشکلاتی برای پیمانکار منجر شود؛ در این مقاله به بررسی مسئله مالیات در قرارداد پیمانکاری می‌ پردازیم.

انواع مالیات پیمانکاری

قرارداهای پیمانکاری از نظر ساختاری به موارد زیر تقسیم می‌ شوند:

قرارداد بر اساس فهرست بها

در این قرارداد، به منظور انجام هر کاری مبلغی در نظر گرفته می‌ شود و مبلغ نهایی قرارداد شامل مجموع تمامی کارها می‌ شود.

قرارداد مدیریت پیمان

در قرارداد مدیریت پیمان، پیمانکار از کل هزینه‌ های صورت‌ گرفته، درصد مشخصی با عنوان سهم پیمانکاری دریافت می‌ نماید.

قرارداد پیمانکاری امانی

در این قرارداد، پیمانکار تجهیزات و ماشین آلاتی که متعلق به خودش است را در پروژه استفاده کرده و هزینه آن را دریافت می‌ کند.

قرارداد بر اساس پیشرفت کار

پایان برخی از قراردادها مشخص نیست و نمی‌ توان تاریخی جهت اتمام آن معین کرد. این قراردادها بر اساس با میزان پیشرفت کار منعقد می‌ گردد.

قرارداد بر اساس زیر بنا

این نوع قرارداد بیشتر در پروژه‌ های ساختمانی مورد استفاده قرار داده می شود.

قرارداد قیمت ثابت

در این قرارداد، یک قیمت ثابت بر اساس محدوده پروژه تعیین می‌ شود و بایستی ابعاد پروژه مشخص باشد تا بتوان هزینه‌ های آن را برآورد کرد.

<yoastmark class=

انواع مالیات شرکت‌ های پیمانکاری

شرکت‌ های پیمانکاری بر اساس نوع قرارداد و درآمد کسب شده، موظف به پرداخت مالـیات پیمانکـاری هستند. این مالیات به طور دقیق تعریف نشده است؛ اما در اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۴۵، دو نوع مالیات برای این شرکت‌ ها وجود دارد: مالیات مقطوع پیمانکاری و مالیات بر درآمد پیمانکاری که در ادامه به آن پرداخت می‌ کنیم.

ساختار مالیات مقطوع پیمانکاری

مالیات مقطوع (تکلیفی) یکی از انواع مالیات در قراردادهای پیمانـکاری محسوب می‌ شود. کارفرمایان، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظفند از مبلغ پرداختی به پیمانکار، مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

در این مالیات، رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

 • بایستی مبلغ قرارداد بیش از ۱ میلیون تومان باشد تا این نوع از مالیات به آن تعلق بگیرد.
 • مالیـات شرکت‌ های فعال در حوزه های ساختمانی، حمل و نقل، نقشه کشی، تاسیسات فنی، نظارت و محاسبات فنی، ۵/۵ درصد است.
 • مالیات مقطوع به دو بخش چهار و پنج درصد تقسیم می‌ گردد که جزو اول آن قطعی میباشد و جزو دوم آن پیش پرداخت و از مالیات پیمانکار قابل کسر میباشد.
 • اگر پیمانکار بنا به دلایلی، پروژه را به فرد دیگری واگذار نماید، این مالیات به پیمانکار دوم تعلق نمی‌ گیرد.
 • اگر پیمانکار شرکت خارجی یا فرد خارج از ایران باشد، کارفرما موظف است تا مالیات مقطوع را چهار درصد محاسبه و پرداخت نماید.

مالیات بر درآمد پیمانکاری

در این نوع مالـیات، همه درآمدی که پیمانکار کسب می‌ نماید مشمول مالیات می‌ گردد. این درآمد از راههای زیر قابل تشخیص می باشد:

 • بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ های پیمانکاری
 • تشخیص علی الارس ( تشخیص مامور مالیات مطابق با شواهد و قرائن)
 • حساب‌ های مالیاتی شرکت‌ های پیمانکاری
 • اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری که بوسیله کارفرما پرداخت گردیده است.

در این مالیات، بعد از اینکه کارفرما وجه قرارداد را به پیمانکار پرداخت کرد، مالیات شامل حال پیمانکار می‌ شود. و او بایستی این مالیات را پرداخت و رسید آن را در پرونده‌ های مالیاتی نگه دارد.

نحوه محاسبه مالیات پیمانـکاری

برای محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکاری بایستی شرکت یا شخص را در نظر گرفت. این مالیات بصورت تشخیص علی الراس مشخص می‌ گردد و دارای موارد زیر است:

مالیات شرکت‌ های پیمانکاری سهامی

 •  مالیات سهم شهرداری به میزان ۳ درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمدهای مشمول مالیات
 • مالیات سود اکتسابی سهامداران به میزان پانزده درصد
 • مالیات سود اکتسابی برای سرمایه شرکت به میزان بیست و پنج درصد

مالیات شرکت‌ های پیمانکاری غیر سهامی

 • مالیات سهم شهرداری به میزان سه درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمد مشمول مالیات
 • محاسبه مالیات سهم شرکا بعد از کسر مالیات شهرداری طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات پیمانکاری شخص حقیقی

آن دسته از اشخاص حقیقی که یک قرارداد پیمانکاری را به صورت انفرادی انجام دهند، مالیات درآمد آن‌ ها به صورت نرخ تصاعدی در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتی خواهد بود. افراد مشمول می‌ توانند نسبت به بخشودگی مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۴ اقدام کند.

<yoastmark class=

معافیت مالیاتی پیـمانکاری

مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌ های مستقیم، اگر پیمـانکار بخشی از درآمد خود را صرف خرید لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه نمابد، به همان اندازه از پرداخت مالیات معاف می‌ شود.

همچنین اگر پیمانکار خارجی بخشی از پروژه یا تمام آن را به فرد ایرانی واگذار کند، برابر با تجهیزاتی که توسط پیمانکار ایرانی خریداری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌ گردد.

گواهینامه مالیـات بر ارزش افزوده پیمانکاران چیست؟

اصلی ترین کار یک پیمانـکار، ثبت‌ نام در سامانه مالـیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده است. این اقدام سبب سرعت بیشتر در دریافت گواهی ارزش افزوده می‌ شود. زیرا فقط پس از دریافت گواهی، پیمانکار می‌ تواند مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعلام و به کارفرما تحویل دهد. اگر پیمانکار هنوز گواهی ارزش افزوده ندارد، ابتدا باید دریافت آن را در گام اول طی نماید. بعد از دریافت گواهی، می تواند از کارفرما درخواست دادهای مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره‌ های گذشته را داشته باشد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پیـمانکاری چگونه است؟

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید از کل صورت وضعیتی که پیمانکار ارائه می‌ دهد، مبلغ ۶ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد برای عوارض ارزش افزوده (که جمعاً ۹ درصد است) محاسبه شود و از کارفرما مطالبه شود. این مبلغ قبل از کسورات، به صورت قانونی و توافقی، محاسبه می‌ گردد. (کسورات مبالغی هستند که بر اساس توافق بین کارفرما و کارکنان یا به صورت قانونی از حقوق کارکنان کم می‌ شود.) به عنوان مثال، اگر کل صورت وضعیتی که پیمانکار به کارفرما ارائه می‌دهد، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ بعد از کسورات ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، میزان ارزش افزوده از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌ شود.

مراحل محاسبه و پرداخت مالـیات بر ارزش افزوده مالـیات های پیمانکاری

مراحل محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

 • دریافت و نگه‌داری فاکتورها و صورت‌حساب‌های استاندارد خرید مواد و مصالح
 • ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم صورت وضعیت ارائه شده در صورتحساب استاندارد اداره دارایی
 • بایگانی همه فاکتورها و صورت‌‌های خرید و فروش
 • دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر
 • پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده

کارمنتو، راهگشای مسائل مالیاتی

مالیات در قراردادهای پیمانکاری اصل مهمی است که بایستی به آن توجه شود تا پیمانکار دچار ضرر و زیان نشود. متاسفانه برخی از پیمانکاران از برخی از مسائل مالیاتی مانند داشتن گواهینامه و نگه‌ داری فاکتورهای خرید و فروش آگاه نیستند، که این موضوع هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها را دچار مشکل می‌ کند. بهتر است برای شناخت و آگاهی از مسائل مالیاتی با افراد متخصص مشورت نمایید. کارمنتو با داشتن مشاوران مجرب و آگاه در امور مالی و مالیاتی آماده راهنمایی شما در این مسائل است. شما می‌ توانید به صورت تلفنی و آنلاین با مشاوران تبریز تکس در ارتباط باشید.

خدمات مالیاتی در خداآفرین

خدمات مالیاتی در خداآفرین

خدمات مالیاتی در خداآفرین

خدمات مالیاتی در خداآفرین نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در خداآفرین
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در خداآفرین فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در خداآفرین در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در خداآفرین

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در خداآفرین

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در خداآفرین عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد چیست؟

تمامی افراد حقیقی، شرکت‌ ها و اصناف بازار باید به نسبت درآمدی که از شغل خود دارند، به دولت مالیات پرداخت کنند. این مالیات تقریباً در همه‌ ی کشورهای جهان تحت عنوان “Income tax” یا مالیات بر درآمد اخذ می‌ شود. بر اساس قانون کسب و کار، همه‌ی افراد باید درآمد سالانه‌ی خود را به دولت گزارش کنند. سازمان امور مالیاتی بر اساس میزان درآمد، شرایط شغلی و دیگر پارامترهای تأثیرگذار، مقدار مالیات را تعیین می‌کند که برای هر فرد درصد متفاوتی است. این درصد با افزایش مقدار درآمد به صورت ثابت رشد نمی‌کند و به صورت تصاعدی تغییر می‌کند. در ادامه این مقاله به انواع مالیـات بر درآمد و نحوه‌ی محاسبه‌ی مالیات بر درآمد می‌پردازیم. پس همراه ما باشید.

انواع مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد انواع گوناگونی دارد. و هر شخص با توجه به شغل خود و درآمدی که دارد بایستی در این حوزه اطلاعات کامل داشته باشد. به یاد داشته باشید عدم آگاهی مورد نیاز در این حوزه ممکن است شما را با مشکلات مالیاتی زیادی مواجه نماید که بر پیشرفت شغلی شما تأثیر منفی خواهد داشت. در حالت کلی مالیات‌‌ بر درآمد به دسته بندی‌های زیر تقسیم می‌ گردد:

 • مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(شرکت‌ها)
 • مالیات بر سکه
 • مالیات تکلیفی مشاغل
 • مالیات بر درآمد کشاورزی
 • مالیات املاک
 • مالیات بر درآمد اجاره املاک
 • مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی
 • مالیات حق الوکاله
 • مالیات تکلیفی حقوق
 • مالیات بر درآمد اتفاقی

نحوه‌ ی محاسبه‌ ی مالیات بر درآمد برای مالیات تکلیفی اجاره و املاک، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات حقوق و هر کدام از دسته بندی‌های فوق متفاوت است که در زیر به توضیح کاملی از انواع مالیات تکلیفی و نحوه محاسبه هر کدام خواهیم پرداخت.

<yoastmark class=

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

تمامی افراد حقیقی که دارای شغل هستند (چه مجازی و چه فیزیکی) و از طریق این شغل درآمد کسب می‌ کنند، باید بخشی از این درآمد را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. مالیات مشاغل بر اساس سود به دست آمده در طول یک سال فعالیت واحد شغلی محاسبه می‌شود که بخشی از آن بنا به شرایط شامل معافیت مالیاتی می‌ گردد. مبلغ معافیت مالیاتی در هر سال متفاوت است و توسط سازمان امور مالیاتی مشخص می‌ گردد.

محاسبه مالیات تکلیفی مشاغل چند درصد است؟

مقدار مالیات بر درآمد با توجه به شغل فرد و درآمد وی متغیر است. به صورت کلی نمی‌ توان یک فرمول ثابت برای محاسبه‌ ی مالیات بر درآمد برای همه‌ی مشاغل در نظر گرفت. مبلغ مالیات درآمد برای اشخاص حقیقی به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ های مستقیم به شرح ذیل محاسبه می‌ گردد.

مبلغ درآمد سالانه نرخ مالیات تکلیفی
تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ۱۵%
مازاد بر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۲۰%
مازاد بر ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ریال ۲۵%

از درآمد سالانه مؤدیان حقیقی مبلغ ۳۶ میلیون تومان (در سال ۱۴۰۰) معاف از مالیات بوده و مابقی مشمول مالیات به شرح جدول فوق می‌باشد.
برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید.
یک مغازه‌ ی خواروبار فروشی در سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰۰ میلیون درآمد داشته است. از این ۱۰۰ میلیون، ۶۰ میلیون هزینه‌ ی مغازه و همچنین حقوق فروشنده بوده و ۴۰ میلیون سود نهایی این واحد شغلی است. از مبلغ ۴۰ میلیون، ۳۶ میلیون به عنوان مبلغ معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و در نهایت این واحد شغلی تنها برای چهار میلیون باقی مانده مطابق با ردیف ۱ جدول فوق بایستی ۱۵% مالیات پرداخت ‌نماید.

۶۰۰.۰۰۰ = ۴.۰۰۰.۰۰۰ * ۱۵%

بسیاری از دانشجویان حسابداری به یادگیری مباحث مالیاتی علاقه مند هستند و اگر شما هم دوست دارید با مالیات بر دارایی، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات املاک بیشتر آشنا شوید به صفحه آموزش مالیات مراجعه کنید.

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)

مجموع تمامی درآمد شرکت‌ها و سایر اشخاص حقوقی بعد از کسر زیان‌های حاصله و معافیت‌های مقرر در قانون، مشمول مالیات به نرخ ۲۵٪ خواهد بود. در این میان مطابق با ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی ذیل مشمول پرداخت مالیات نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی

۲- دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها وسیله دولت تأمین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ۴- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری

نکته: شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص ذکر شده در بالا باشد، مشمول حکم ماده ۲ نیستند. اگر اشخاص حقوقی مذکور درآمدی داشته باشند که در غیر از چارچوب تعریف شده آن‌ ها باشد، از قبیل فعالیت‌ های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌ های تولیدی، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ‌ های مذکور در ماده ۱۰۵ مشمول مالیـات خواهند بود (۲۵٪ درآمد مشمول).

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ ها

برای نحوه محاسبه مالیات تکلیفی اشخاص حقوقی، باید درآمد شرکت در یک سال گذشته به صورت خالص محاسبه شود. پس از محاسبه‌ ی درآمد خالص شرکت، باید ۲۵% از کل درآمد شرکت به عنوان مالیات به اداره‌ ی دارایی پرداخت شود. مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم دارای نرخ جداگانه هستند به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت می‌ شوند.

مالیات بر درآمد حقوق چیست؟

تمامی افرادی که مشغول به کار هستند و بابت کار خود دستمزد دریافت می‌کنند، باید درصدی از حقوق دریافتی خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند. میزان مالیات حقوق به نسبت مبلغ حقوق، شرایط فرد و دیگر عوامل متفاوت است. وظیفه پرداخت مالیات حقوق بر عهده کارفرما (شخص حقیقی یا حقوقی) است. به این صورت که کارفرما باید میزان مالیات را محاسبه کرده، از حقوق کارمندان خود کسر کرده و مبلغ مالیات مربوطه را به سازمان امور مالیاتی اعلام و پرداخت کند. مالیات بر درآمد حقوق شامل حقوق پایه، اضافه کار، پاداش، حق کشیک و سایر مواردی است که در قانون تعریف شده است.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق چگونه است؟

مقدار مالـیات بر درآمد برای هر شخص حقیقی بر اساس ماده‌ی ۸۴ قانون مالیات مستقیم تعیین می‌شود. بر اساس این قانون، مبلغ سالیانه حقوق هر فرد تا ۴۸۰ میلیون ریال معاف از مالیات می‌باشد و مازاد بر این مبلغ با نرخ‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود. برای درک بهتر، یک مورد محاسبه‌ی مالیات را مطرح می‌کنیم. فرض کنید حقوق یک فرد در طی سال ۸۰ میلیون تومان باشد. با توجه به اینکه مقدار معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰، چهل و هشت میلیون تومان است، پس پس از کسر این مقدار، ۳۲ میلیون درآمد مشمول مالیـات باقی می‌ماند. این عدد در گروه اول قرار می‌گیرد. بنابراین، مقدار مالیات برای این درآمد ۱۰ درصد است.

۳.۲۰۰.۰۰۰ = ۳۲.۰۰۰.۰۰۰ × ۱۰%

از آنجا که این مبلغ مالیات سالیانه می‌باشد برای محاسبه مالیات هر ماه باید آن را به ۱۲ تقسیم کرد.

۲۶۶.۶۶۶ = ۱۲ ÷ ۳.۲۰۰.۰۰۰

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

درآمد اتفاقی به مجموع درآمدهایی می گویند که فرد به شکل بلاعوض یا از طریق معاملات محاباتی، جوایز، هدایا و دیگر موارد تحصیل می‌ نماید. برای مثال اگر شخصی مالی را (چه به صورت نقدی و چه به صورت غیر نقدی) به عنوان هدیه (هبه) و یا جایزه در قرعه کشی کسب می کنند، بایستی مالیات تکلیفی اتفاقی را برای آن پرداخت نماید. بر اساس آخرین قانون تصویب شده درباره ی مالیات تکلیفی اتفاقی، نرخ مالیات برای این درآمدها بر اساس با ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌ های مستقیم محاسبه می‌ گردد. مالیات بر درآمد اتفاقی شامل معافیت مالیاتی نمی‌ شود.

<yoastmark class=

مالیات سکه چیست؟

در چند سال اخیر قانونی تصویب گردید که مطابق آن، خریداران سکه از بانک مرکزی بایستی مالیات آن را به دولت بپردازند. مالیـات سکه با توجه تعداد سکه خریداری شده متفاوت می باشد. مالیات سکه برای خریداران سـکه از بانک مرکزی بر اساس جدول زیر محاسبه می‌ شود.

مالیات سکه برای خریداران سکه در سال ۹۷
تعداد سکه خریداری شده مالیات به ازای هر سکه
تا ۲۰ سکه معاف از مالیات
۲۰ الی ۶۰ سکه ۱۵۰ هزار تومان
مازاد بر ۶۰ الی ۱۰۰ سکه ۲۰۰ هزار تومان
مازاد بر ۱۰۰ الی ۲۰۰ سکه ۲۵۰ هزار تومان
مالیات سکه برای خریداران سکه در سال ۹۸
تعداد سکه خریداری شده مالیات به ازای هر سکه
تا ۱۰ سکه معاف از مالیات
مازاد بر ۱۰ الی ۳۰ سکه ۲۰۰ هزار تومان
مازاد بر ۳۰ الی ۵۰ سکه ۵۲۰ هزار تومان
مازاد بر ۵۰ الی ۱۸۵ سکه ۶۵۰ هزار تومان
مالیات سکه برای خریداران سکه در سال ۹۹
تعداد سکه خریداری شده مالیات به ازای هر سکه
تا ۵ سکه معاف از مالیات
مازاد بر ۵ الی ۱۵ سکه ۹۶۰ هزار تومان
مازاد بر ۱۵ الی ۲۵ سکه یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
مازاد بر ۲۵ الی ۱۰۵ سکه یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

مالیات حق الوکاله چیست؟

طبق ماده ۱۰۳ قانون مالـیات حق الوکاله، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌ کنند می‌ بایست در وکالت‌نامه‌های خود، رقم مالیات حق الوکاله را قید نمایند و به معادل پنج درصد (۵٪) آن بابت علی الحساب مالیاتی را روی وکالت‌ نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از مقدار مقرر در زیر باشد.

الف) در دعاوی و اموری که خواسته آن‌ها مالی است، پنج درصد (۵٪) مالیات حق الوکاله مطابق با تعرفه برای هر مرحله است.

ب) در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته به قانون ا لازم نباشد و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین مالیات حق الوکاله به عهده دادگاه است، پنج درصد (۵٪) حداقل مالیات حق الوکاله مطابق با آیین‌ نامه مالیات حق الوکاله برای هر مرحله است.

ج) در دعاوی کیفری مربوط به ادعاهای خصوصی که مالی باشند، پنج درصد (۵٪) طبق مفاد بند (الف) این ماده است.

د) در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای مالیات حق الوکاله آن‌ ها تعرفه خاصی تعیین نشده است، مانند اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آن، میزان مالیات حق الوکاله صرفاً از منظر مالیاتی به شرح زیر است.

نحوه محاسبه مالیات حق الوکاله

شرح نرخ
تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف ۵%
تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۴%
از ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال مابه الاختلاف، نسبت به مازاد ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳%

مالیات بر درآمد کشاورزی چیست؟

بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد حاصل از فعالیت‌ های کشاورزی شامل مالیـات نمی‌شود و کشاورزان از درآمد خود به دولت مالـیات پرداخت نمی‌ کنند. در ماده‌ ی ۸۱ قانون مالیات‌ های مستقیم به صورت صریح و واضح بیان شده است. که کلیه‌ های فعالیت‌ های کشاورزی از مالیات بر درآمد معاف هستند.

متن ماده ۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر است:

درآمد حاصله از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل‌ ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد.

جمع بندی مالیات تکلیفی

در این مقاله بحث در مورد انواع مالیات بر درآمد صورت گرفته است. از جمله مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات حقوق، مالیات تکلیفی املاک، مالیات سکه، و همچنین مالیات کشاورزی. اگر سوالی درباره نحوه محاسبه مالیات بر درآمد حقوق یا مالیات شرکت‌ها دارید، لطفاً سوالات خود را در قسمت کامنت‌ ها مطرح کنید تا مشاورین مالیاتی تبریز تکس پاسخ دهند.

مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر

مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر

محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر

تام کسانی که برای کسب و کار خود از دستگاه های کارتخوان یا دستگاه پوز به کار می برند. بایستی حتما مالیات آن را هم بپردازند. ولی محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر چگونه است؟ دارندگان و خریداران این دستگاه ها تمایل دارند بدانند چگونه میتوان مالیات بر دستگاه پوز را پرداخت نمود که در ادامه جریمه نشوند و در مورد استفاده از این دستگاه مشکلی پیش نداشته نباشند. درباره ی  استفاده از این دستگاهها بایستی بگوییم که بر اساس قانون جدید مجلس در این رابطه، دارندگان دستگـاههای کارتخوان نیاز به هیچ اقدام خاصی جهت پرداخت مالیات ندارند. فقط اقدامات مورد نیاز جهت پرداخت مالـیات برای دارندگان این دستگاه این می باشد که در سامانه ای که به این منظور گرفته شده است یعنی سامانه مالیاتی tax.gov.ir ثبت نام نمایند. مطابق با قوانین جدید مصوب گردیده، همه ی دارندگان دستگاههای کارتخوان موظف به ثبت نام در این سامانه می باشند.

روش محاسبه مالیات برای دستگاه کارتخوان

روش محاسبه مالیات دستگاه کارتخوان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پس از آن، همانند نحوه محاسبه مالیات بقیه مشاغل است و تفاوتی ندارد. بر اساس قانون مالیات مستقیم، مشاغل به ۳ دسته تقسیم گردیده اند. گروه های : خدماتی، تولیدی و بازرگانی. مشاغل گوناگون بر حسب اینکه به چه گروهی متعلق است، بایستی میان ۱۰ تا ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات پرداخت نمایند. در نیتجه به این نکته توجه داشته باشید که مالیات جداگانه ای بنام مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر یا دستگاه پوز وجود ندارد. یعنی اگر صاحب کسب و کار و یا دارنده مجوز صنفی و رسمی می باشید، اتصال دسـتگاه کارتخوان شما به سیستم مالیاتی کشور جهت مشخص شدن درآمد و اطمینان از صحت اطلاعات و داده های ذکر شده در اظهار نامه مالیاتـی می باشد که هر سال بصورت اینترنتی پر می کنید؛ در نتیجه اگر کسی به هر علتی دستگاه کارتخوان یا دستگاه پوز دارد، به این معنا نیست که بایستی مالیات مضاعفی پرداخت نماید. این فعالیت ها تنها جهت راستی آزمایی و صحت سنجی اظهار نامه مالیاتی شخص انجام می گیرد.

میزان مالیات دستگاه کارتخوان در آذرشهر

همانگونه که قبل از این گفتیم، بر اساس قوانین جدید تصویب شده در مجلس شورای اسلامی، همه ی دارندگان دسـتگاه پوز در کشور بایستی نسبت به ثبت به مالیاتی دستگاه کارتخوان خود اقدام نمایند. به این ترتیب تراکنشهای این دستگاه ها که برای بانک مرکزی قابل دسترسی می باشد بعنوان فعالیتهای شغلی افراد در نظر گرفته می شود. اگر بخواهیم میزان دقیق مالیـات دستـگاه کارتخوان در آذرشهر را محاسبه نماییم، با دو شرایط متفاوت روبرو هستیم.

 1. یکی صاحبان مشاغلی که دارنده دستگاه پوز هستند و نسبت به ثبت نام مالیاتی دستگاه کارتخوان در سامانه معرفی گردیده اقدام نموده اند.
 2. گروه دوم آن دسته از صاحبان دسـتگاه کارتخوان می باشند که بر اساس قوانین ثبت نام خود را در سامانه گفته شده انجام نداده اند.

مالیات برای هر یک از این گروه ها متفاوت می باشد که در ادامه به توضیح هر یک می پردازیم.

مالیات آن دسته از صاحبان مشاغلی که دستگاه کارتخوان دارند. و نسبت به ثبت نام اظهار نامه مالیاتی اقدام نموده اند، همانند بقیه مشاغل محاسبه می گردد. گروه های متفاوت مشاغل با توجه به اینکه در کدام دسته قرار می گیرند، بایستی میان ۰ تا ۲۵ درصد درآمد سالانه خود را برای مالیات بپردازند. این افراد لزومی به پرداخت مالیات جداگانه برای دستگاه کارتخوان ندارند. مگر اینکه اطلاعات حاصل از تراکنش های دستگاه کارتخوان آنها اختلافاتی با واقعیت داشته باشد.

در نتیجه ثبت نام کنندگان در سامانه اظهارنامه مـالیاتی نیازی به پرداخت مالیات بر روی دستگاه پوز بصورت جداگانه نسبت به مشاغل خود ندارند. گروه دوم دارندگان دستگاه کارتخوان هستند که نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور اقدام نموده اند. این افراد بایستی مالیات دستـگاه کارتخوان را علاوه بر مالیاتی که برای مشاغل خود می پردازند، پرداخت نمایند. به عبارتی این مالیات جریمه ای بعنوان عدم توجه این افراد به قانون و ثبت نام مالیاتی در نظر گرفته می شود.

مالیات دسـتگاه کارتخوان

فرایند ثبت مالیاتـی کارتخـوان

همه کسانی که اقدام به دریافت کارتخوان نموده اند بایستی حتما دستگاه خود را در سایت سازمان امور مالیاتی کشور ثبت نمایند. بیان نمودیم که این کار به این منظور می باشد که سازمان مالیات بتواند از درستی اظهارنامه مالیاتی افراد اطمینان یابد. به این معنا است که این سازمان با بررسی میزان کارکرد دستگاه های پوز، از درآمد ماهانه دارندگان دستگاه ها آگاه می گردد.

جهت ثبت مالیات کارتخوان در سامانه مالیاتی، بر اساس راهنمای گفته شده در زیر عمل نمایید:

 1. ابتدا بایستی وارد سایت سازمان امور مالیاتی کشور شوید و روی گزینه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک کلیک نمایید.
 2. در صفحه باز شده نکات مهم و توضیحات مورد نیاز ارائه گردیده است. برای ادامه مراحل بایستی به انتهای مطالب بروید و روی گزینه ثبت نام کلیک نمایید.
 3. بعد از آن مواردی که در صفحه جدید خواسته شده را بنویسید و روی ورود کلیک نمایید.
 4. سپس برای ثبت کارتخوان مالیات روی پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.
 5. در صفحه جدیدی که باز می شود، شماره همراه و کد پستی خود را وارد نمایید و روی پیش ثبت نام جدید کلیک نمایید.
 6. در نهایت نام کاربری و رمز عبور به شماره همراهی که وارد شده پیامک می گردد و پیش ثبت نام پایان می یابد.

کد مالیاتی کارت خوان چیست؟

صاحبان مشاغل گوناگون یا کسب و کارهایی که متقاضی دریافت دستگاه کارتخوان می باشند، حتما بایستی پیش از هر کار، کد مالیاتی داشته باشند. از این کد جهت شناسایی مشمولین پرداخت مالیات و همچنین شفاف سازی مالیات های پرداختی به کار می رود. با داشتن این کد مالیاتی میزان درآمد افراد قابل شناسایی است و به همین علت راههای فرار مالیاتی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی بسته می باشد. در نتیجه کلیه کسانی که برای کسب و کار خود از دستگاه کارتخوان به کار می برند موظف به گرفتن کد مالیاتی کارتخوان می باشند. چند مورد از این مشاغل عبارت هستند از: انواع کسب و کارهای خانگی و اینترنتی، مدرسان دوره های آنلاین و مجازی، طراحان سایت، فریلنسرها، گیمر ها، فروشندگان و….

بر اساس ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، هر دستگاه کارتخوان یا پایانه فروشگاهی بایستی حتما دارای شناسه یکتا یا کد مالیاتی باشد. تراکنش های انجام گرفته بوسیله دستگاههای کارتخوان از راه اتصال به حساب بانکی اطلاعات مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی متصل است. از آن جا که کد مالیاتی عامل ارتباطی میان اطلاعات بانکی واحدهای اقتصادی با اطلاعات مالیاتی آن کسب و کار می باشد، کلیه اطلاعات مرتبط با تراکنشها دارای مانده اول دوره، مانده آخر دوره، وجوه واریزی و برداشت شده در بانک مرکزی موجود می باشد.

و در اختیار سازمان امور مالیـاتی قرار می گیرد. از کد مالیاتی جهت شفافیت مالی، بستن راههای فرار مالیاتی و همچنین جلوگیری از پولشویی به کار می رود. در نتیجه صاحبان کسب و کارها و مشاغلی که از راه قانونی و درست مشغول انجام فعالیت اقتصادی می باشند جای هیچ نگرانی جهت دریافت شناسه مالیاتی نخواهند داشت؛ چون که داشتن شناسه مالیاتی هیچ مشکلی برای آن ها ایجاد نخواهد کرد.

مالیات دسـتگاه کارتخوان

دستگاه کارتخوان بدون مـالیات

تا اینجا اطلاعاتی کامل درباره مالیات دسـتگاه پز و کد مالیاتی و نحوه دریافت آن گفته شد. اما آیا کارتخوان بدون مالیات هم وجود دارد؟ آیا امکان دارد که که مالیات دسـتگاه کارتخوان در آذرشهر برای برخی از مشاغل یا گروههای خاص صفر باشد؟ چرا از یک طرف اصرار مکرر برای ثبت نام در سامانه مالیاتی و همچنین دریافت کد مالیاتی دارد اما از طرفی دیگر برخی از شرکت های ارائه دهنده دستگاه کارتخوان یا افرادی که این دستگاه ها را به فروش می رسانند ادعا می نمایند که دستگاه پوز آن ها بدون مالیات می باشد.

دقت نمایید که به خودی خود هیچ مالیاتی برای دارندگان این دسـتگاه ها که در سامانه مربوط به مالیـات دستگاه پوز ثبت نام نموده باشند، جدا از مشاغلشان در نظر گرفته نمی شود. در نتیجه سعی کنید دستگاه کارتخوان خود را از شرکتهای معتبر تهیه نمایید. پس از ثبت نام هیچگونه نگرانی در مورد مالیات اضافی نداشته باشید. بر اساس سخنان مسئولان مربوطه، شرکت هایی که ادعا می نمایند دستـگاه بدون مالیات به شما می دهند باید گفت که سخنی کاملا بی اساس است. زیرا جهت دریافت دسـتگاه های کارتخوان نیاز است شماره ملی و شماره همراه شما ثبت شود.

بعد از آن سازمان امور مالیاتی اطلاعات مربوط به مالیات را در قالب پیامک مالیاتی برای شما ارسال می کند. ولی این شرکت ها کد ملی شما را با شماره تلفنی که مربوط به خودشان است ثبت می کنند. بنابراین ابلاغیه های سازمان امور مالیاتی برای شما فرستاده نمی شوند. شما هم با فکر اینکه مالیات دستگاه پوز برای شما صفر می باشد از آن استفاده می نمایید. در نهایت علاوه بر مالیات مرتبط با دستگاه کارتخوان که اضافه بر مالیات شغلتان در نظر گرفته می شود، امکان جریمه شدن و روبرو شدن با مشکلاتی بیشتر در آینده وجود دارد. در نتیجه سعی کنید فریب این افراد و اینگونه شرکت ها را نخورید.

آیا دستگاه پوز سیار نیز شامل مالیات می شود؟

زیرا حمل اینگونه از دستگاه ها خیلی آسان می باشد و نیاز مستقیم به برق ندارد، استفاده گسترده ای از این دستگاهها انجام می شود. اما آیا دستگاه های پوز سیار هم در مورد مالیات قوانینی مانند دیگر دستگاه ها دارند؟ در جواب این سوال بایستی بگوییم که مالیات دستگاه پوز چه برای انواع ثابت و چه برای انواع سیار آن یکسان می باشد. در نتیجه کلیه ی دستگاه های پوز مانند دستگـاه های بی سیم نیز مشمول پرداخت مالیات سالیانه می گردند.

خدمات مالیاتی در جلفا

خدمات مالیاتی در جلفا

خدمات مالیاتی در جلفا

خدمات مالیاتی در جلفا نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در تبریز
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در جلفا فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در جلفا در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در جلفا

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در جلفا

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در جلفا عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.

خدمات مالیاتی در اسکو

خدمات مالیاتی در اسکو

خدمات مالیاتی در اسکو

خدمات مالیاتی در اسکو نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در تبریز
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در اسکو فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در اسکو در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در اسکو

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در اسکو

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در اسکو عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.

استرداد اعتبار مالیات

استرداد اعتبار مالیات

استرداد اعتبار مالیات

در استرداد اعتبار مالیات، سازمان امور مالیاتی موظف است در تمامی موارد مالیاتی که مالیات اضافه پرداختی دریافت کرده مابه التفاوت آن را برای اینکه حقوق مودی تضییع نشود به او بازپرداخت نماید. به عبارتی دیگر، استرداد مالیاتی، تفاوت میان مالیات پرداخت شده و بدهی مالیاتی است.

هر ساله (یا در برخی موارد، هر سه ماه یک بار)، مالیات دهنده یک اظهارنامه مالیاتی ارائه می­دهد که در آن بدهی مالیات مشخص شده است. پس از بررسی سازمان امور مالیاتی، اگر فرد مالیاتی بیشتر از بدهی خود پرداخت کرده باشد، این سازمان موظف است تا ظرف روزهای مشخصی بازپرداخت یا استرداد اعتبار مالیات را انجام دهد.

استرداد مالیات به منظور عدالت اجتماعی و حمایت از حقوق مودیان صورت می‌گیرد. مودیان که در دوره مالیاتی مبلغی بیش از بدهی خود را به عنوان مالیات پرداخت می‌ کنند، حق دارند که این مبلغ بیشتر را که به اصطلاح مالیات اضافه پرداختی است، استرداد یا جبران خواهند کرد. این استرداد مبلغ مالیات اضافه پرداختی به صورت نقدی یا کسری از مبلغ مالیات براثر بدهی در دوره‌های بعدی انجام می‌پذیرد.

در مواردی که فعالان اقتصادی درخواست استرداد مالیات اضافه کرده و سازمان امور مالیاتی نیز موافقت کند، این پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به فعالان اقتصادی استرداد می‌شود. استرداد مالیات اضافه پرداختی به فعالان اقتصادی منظور افزوده شده و آنها می‌توانند از این مبلغ به عنوان منبع اضافی برای فعالیت‌های خود بهره‌برداری نمایند.

انواع مسترد مالیاتی

سازمان امور مالیاتی موظف است که در تمام موارد مالیاتی زیر، اگر مالیات اضافه دریافت نموده جهت پرداخت ما به التفاوت آن اقدام کند:

 • مالیات تکلیفی (وظیفه پرداخت این مالیات به سازمان امور مالیاتی بر عهده فرد دیگری غیر از فرد پرداخت­کننده آن قرار دارد).
 • مالیات بر ارزش افزوده
 • مالیات عملکرد (پس از آنکه صورتحساب سود و زیان شرکت ارائه شد بایستی ۲۵ درصد از سود خالص شرکت به عنوان مالیات عملکرد فبت شود).
 • مالیات حقوق (نوعی مالیات تکلیفی است که از حقوق کارگر کسر می شود ولی کارفرما آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می ­کند.)
استرداد اعتبار مالیاتی

استرداد اعتبار مالیات

قدامات مهم مودی برای استرداد مالیاتی

برداشت وجه از خزانه دولت مستلزم رعایت ضوابط خاصی است و از آن جایی که استرداد مالیات به خزانه واریز شده با پیچیدگی بیشتری همراه است پس فرد برای این مراحل بایستی اسناد و مدارک معتبری را ارائه دهد. این اسناد عبارتند از:

 • برگه مفاصا حساب مالیاتی تا تاریخ استرداد مالیات؛
 • افرادی که گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده دارند؛
 • تمامی مالیات­ها باید تا تاریخ استرداد قطعی شوند؛
 • اسناد و مدارک مربوط به وجوه پرداختی؛

بعضی اوقات، در صورتی که یک کارشناس مالیاتی مودی، مبالغ مالیاتی را به طور اشتباه بیش از حد قانونی محاسبه و دریافت کند ، با داشتن اسناد مورد نیاز، می توان مبلغ مورد نظر را بازپرداخت کرد.

در بسیاری از موارد ، در صورتی که مودی قوانین را به درستی رعایت کند و به طور کلی ظرف مهلت تمام وظایف قانونی خود را انجام دهد ، مستحق بازپرداخت مالیات می شود.

در واقع ، این فرد عملکرد قابل قبول و قابل تحسینی داشته است. البته همیشه اینطور نیست که اگر مودی مستحق بازپرداخت مالیات شود ، عملکرد خوبی داشته باشد ، بلکه این بازپرداخت ممکن است به دلیل شرایط مالیاتی و یا معافیت ها باشد.

اقدامات اداره امور مالیاتی برای استرداد اعتبار مالیات

زمانی که مودی به اداره امور مالیاتی مراجعه کرد و درخواست بازپرداخت مالیات اضافی را ارائه کرد، اولین مرحله این است که کارشناسان مربوطه در این اداره یک گزارش تهیه کنند و جزئیات مربوط به مودی و مبلغ مالیاتی پرداخت شده را گزارش دهند.

اگر اداره امور مالیاتی پس از بررسی کارشناسان درخواست بازپرداخت مالیات اضافی را قبول کند، برگه بازپرداخت مالیات اضافی در دو نسخه صادر خواهد شد. یکی از نسخه ها به مودی تحویل داده می‌شود و نسخه دیگر برای پرداخت به حساب او ارسال خواهد شد.

مطابق قوانین، مبلغ مذکور باید ظرف یک ماه به مودی پرداخت شود. لازم به ذکر است که اگر مودی دارای بدهی مالیاتی قبلی باشد، این مبلغ به او پرداخت نخواهد شد و به عنوان قسمتی از بدهی او در نظر گرفته می‌شود. اما در صورتی که مودی بدهی مالیاتی نداشته باشد، این مبلغ به مودی بازگردانده خواهد شد.

گاهی اوقات مودی درخواست بازپرداخت کرده است، اما اداره امور مالیاتی آن را قبول نمی‌کند. در این صورت، مطابق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم، اگر درخواست بازپرداخت توسط مودی ارائه شده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نکند، مودی می‌تواند در ظرف مدت سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره مالیاتی، درخواست مراجعه به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی را داشته باشد.

استرداد اعتبار مالیاتی

استرداد اعتبار مالیات

مسترد مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یک نوع مالیات است که دولت در چند سال اخیر به عنوان یک سیستم مالیاتی معرفی کرده است. این مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی در هر مرحله از فرایند تولید و توزیع کالا و خدمات دریافت می شود. مالیات بر ارزش افزوده به سه گروه مصرفی، درآمدی و تولیدی تقسیم می شود و افراد مشمول موظف هستند تا در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کنند تا از تحمل جرائم مالیاتی جلوگیری شود.

در بعضی مواقع، ممکن است مشمولان مالیات بر ارزش افزوده در هر دوره، مبلغی از مالیات را بیش از حد پرداخت نمایند. در این صورت، این مبلغ اضافه برای دوره های بعدی به حساب می آید. در صورتی که موسسات اقتصادی درخواست دهند، این اضافه مالیات توسط سازمان امور مالیاتی به آن ها بازپرداخت می شود.

به طور کلی سه گروه مشمول استرداد مالیات بر ارزش افزوده می­شوند:

 1. در مورد اول همانطور که ذکر شد، اگر مودیان اضافه پرداختی با مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند یا برای دوره­های بعدی منظور می­شود و یا اینکه به وی مسترد خواهد شد.
 2. اگر فردی قصد صادرات کالا و ارائه خدمات به خارج از کشور را داشته ­باشد می­تواند استرداد مالیات و عوارض پرداختی را برای خرید خود که می­تواند شامل کالای معاف یا غیر معاف باشد اعمال نماید.
 3. مالیات بر ارزش افزوده کالاهای مسافران تبعه کشورهای خارجی با ارائه اسناد و صورتحساب­های خرید در صورتی که از تاریخ خرید آنها تا تاریخ خروج کشور بیشتر از دو ماه نگذشته باشد قابل استرداد خواهد بود.

زمان درخواست استرداد اعتبار مالیات

مهلت درخواست یا زمان درخواست استرداد اعتبار مالیات مودیان محدود به زمان خاصی نیست و مودی می‌تواند هر زمانی که متوجه پرداخت اضافی مالیات شود، درخواست استرداد را به اداره امور مالیاتی ارائه دهد. به عنوان مثال، ممکن است مودی پس از گذشت چند سال از پرداخت مالیات اضافی، این موضوع را متوجه شود و در همان لحظه درخواست استرداد مالیات را تنظیم کند.

در صورتی که استرداد مالیاتی یا پرداخت اضافی به مودیان بیش از سه ماه از تاریخ درخواست طول بکشد و به آنها بازپرداخت نشود، سازمان امور مالیاتی موظف است خسارت دو درصدی مربوط به مبلغ اضافی پرداختی و مدت تأخیر را پرداخت کند.

خدمات مالیاتی در مرند

خدمات مالیاتی در مرند

خدمات مالیاتی در مرند

خدمات مالیاتی در مرند نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در تبریز
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در مرند فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در مرند در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در مرند

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در مرند

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در مرند عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.

خدمات مالیاتی در مراغه

خدمات مالیاتی در مراغه

خدمات مالیاتی در مراغه

خدمات مالیاتی در مراغه نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در تبریز
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در مراغه فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در مراغه در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در مراغه

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در مراغه

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در مراغه عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.

خدمات مالیاتی در بناب

خدمات مالیاتی در بناب

خدمات مالیاتی در بناب

خدمات مالیاتی در بناب نوعی از خدمات مهم در صنعت ها می باشد. که برای انجام آنها نیاز به راهنمایی مشاوران می باشد. خدمات مالیاتی تبریز تکس قادر است در مورد خدمات مالی و مالیاتی خدمات ارزنده ای برای مراجعین ارائه نماید. در این مقاله قصد داریم درباره ی خدمات مالی و مالیاتی برای شما توضیح دهیم تا بیشتر با خدمات این حوزه آشنا شوید. شما میتوانید جهت ارتباط با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را یاری نمایند.

فهرست مطالب

 • خدمات مالیاتی در تبریز
 • مشاوره مالیاتی
 • خدمات حسابداری
 • مالیات مشاغل
 • مالیات مستقیم و غیرمستقیم
 • فاکتور رسمی
 • مالیات دستگاه کارتخوان

انواع خدمات مالی

بانکی

مشاوره حرفه ای

مدیریت ثروت

صندوق سرمایه گذاری مشترک

بیمه

بازار سهام

ابزار خزانه داری / بدهی

مشاوره مالیاتی / حسابرسی

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

مشاور حقوقی فعال در خدمات مالی چه کاری انجام می دهد؟

مشاور حقوقی خدمات مالیاتی در بناب فردی است که در صنعت مالی فعالیت می‌ کند. این حوزه شامل زمینه‌ هایی نظیر خرده‌فروشی، بانکداری سرمایه‌ گذاری، بازارهای سرمایه، امور مالی ساختار یافته، صندوق‌ ها، مدیریت دارایی، بیمه، کارگزاری سهام و سایر مشاغلی است که به مدیریت پول مرتبط هستند. مشاوران حقوقی در زمینه مقررات خدمات مالی و مالیاتی، مشاوره به موسسات مالی ارائه می‌دهند و همچنین تأمین نظارت دولتی را برای اطمینان از تطابق نهادهای مالی با قوانین فراهم می‌ کنند.

یک مؤسسه مالی باید آگاه باشد که چه قوانین و مقرراتی درباره آنها اعمال می‌شود. زیرا مقررات اقتصادی در بسیاری از سازمان‌های دولتی و قوانینی که در طول زمان تصویب شده‌اند، به صورت جزئی و پیچیده هستند. به همین دلیل، دانستن اینکه چه مقرراتی در حال حاضر به کاربرد می‌رسند، سؤالی آسان نیست. مشاوران می‌توانند به یک مؤسسه در تأسیس یک سازمان جدید کمک کنند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که مقررات مالی به طور مداوم رعایت می‌شوند. در صورت وقوع منازعات، مشاوران حقوقی تلاش می‌کنند تا به منافع مشتریان خود عاید شوند و در آن منازعات تامین کنند.

در حوزه خدمات مالی و مالیاتی، فعالیت اصلی به صورت نظارتی است. بیشترین فعالیت مشاوران در این حوزه ارائه مشاوره به مشتریان درباره کارهایی است که آنها باید انجام دهند و انجام این اقدامات به عهده مشتریان است. مشاوران حقوقی مسئولیت کمک به مشتریان در اجرای قوانین و مقررات را دارند. اگرچه ممکن است جلسات نظارتی نیز برگزار شود، اما تنظیم خدمات مالی یک عمل حقوقی مبتنی بر دعوا نیست. وظیفه اصلی وکلا در این حوزه، خواندن، تفسیر و اجرای مقررات است.

خدمات مالیاتی تبریز تکس می تواند در مورد خدمات مالی و مالیاتی به شما کمک کند.

چه کسی قانون تنظیم خدمات مالی را اعمال می کند؟

وکلاهایی که قوانین خدمات مالی را اجرا می‌ کنند، با سیستم‌های بانکی آشنایی دارند. تبدیل شدن به یک وکیل تنظیم مقررات خدمات مالی نیازمند در نظر گرفتن حجم عظیمی از مقررات از منابع مختلف است. وظیفه یک وکیل در این زمینه، فهم و تفسیر این قوانین برای مشتریان خود است. وکلا در این حوزه دانش کاملی از قوانین و مقررات بانکی دارند.

یافتن تناسب مناسب در مقررات خدمات مالی

قانون تنظیم خدمات مالیاتی در بناب در کل اقتصاد بسیار حائز اهمیت است. و در واقع به ثبات و پایداری مشتریان و همچنین به کل اقتصاد کمک می‌ کند. وکلای خدمات مالی، نهادهای نظارتی و مشتریان را نماینده‌ ی خود در فرآیند ایجاد، تفسیر و اجرای قوانین مالی می‌ باشند. آن‌ ها وظایف پیچیده و حیاتی را در این زمینه انجام می‌ دهند.

چرا خدمات مالی و مالیاتی مهم هستند؟

خدمات مالی و مالیاتی میباشد که یک کشور را قادر می نماید تا شرایط اقتصادی خود را بهبود یابد. در نهایت تولید بیشتری در تمام بخش ها منجر به رشد اقتصادی می گردد. حضور این موسسات مالی موجب سرمایه گذاری، تولید، پس انداز و… می گردد.

وظایف مشاور خدمات مالیاتی در بناب

مشاور مالیاتی به شرکت ها و اشخاص کمک می کند اظهارنامه مالیاتی خود را تهیه کنند. آن ها همچنین نماینده مشتریان هستند تا مسائل احتمالی مالیات را حل کنند. مهارت های سخت مشاوران مالیاتی شامل دانش ریاضی و حقوقی است. علاوه بر این متخصصان بایستی به مشتریان خود توصیه های خوب و قابل فهم ارائه دهند.

در نتیجه آن ها بایستی بتوانند واقعیت های پیچیده را به روشی ساده و قابل فهم انتقال دهند. آن ها احساس مسئولیت بالایی دارند. اظهارنامه مالیاتی برای افراد خصوصی و همچنین شرکت ها از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. عاملی تعیین کننده در وضعیت مالی افراد آسیب دیده است. این قسمت شامل مجموعه گسترده ای از خدمات مالی و مالیاتی در حوزه مالیات و حسابرسی است.

مشاوره مالیاتی

خدمات مالیاتی

دامنه خدمات مالیاتی در بناب

این دامنه خدمات را میتوان بر اساس مشتریان فردی و تجاری تقسیم بندی کرد.

خدمات مالیاتی در بناب عبارتند از:

۱- مالیات – فردی (تعیین بدهی مالیاتی ، تشکیل اظهارنامه مالیاتی ، مشاوره مالیات و …)

۲- مالیات – تجارت (تعیین بدهی مالیاتی ، تجزیه و تحلیل و ساختار قیمت گذاری ، مشاوره مالیاتی و …)

۳- در بخش حسابرسی، ارائه دهندگان خدمات راه حل هایی از جمله حسابرسی قانونی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی فرآیند / معامله، حسابرسی ریسک، حسابرسی سهام و… ارائه می دهند.

این خدمات برای اطمینان از عملکرد صحیح نهادهای تجاری از یک شرکت ضروری است.

چه چیزی را باید در یک مشاور مالیاتی جستجو کنید؟

آنها واجد شرایط و دارای گواهینامه های متناسب می باشند.

آن ها در کلیه طول سال در دسترس هستند.

آنها اهداف مالی شما را درک می کنند.

مشاوران مالیاتی وقت می گذارند تا به سوالات مالیاتی شما پاسخ دهند.

آن ها در برقراری ارتباط با شما فعال هستند.

آنها می توانند در مالیات مشاغل کوچک به شما کمک کنند.

چه موقع باید مشاور مالیاتی داشته باشیم؟

هنگامی که شما باید در نظر بگیرید که یک مشاور مالیاتی را استخدام کنید اگر کمبود وقت دارید.

زمانی که شما از فکر تهیه صورت وضیعت مالیاتی خود خسته شده اید.

احساس می کنید پیامدهای مالیاتی فعالیت های مالی خود را درک نمی کنید.