خدکات حسابداری در ممقان

خدمات حسابداری در ممقان

خدمات حسابداری در ممقان

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در ممقان شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در ممقان فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در ممقان دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در ممقان

خدمات حسابداری در ممقان

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در ممقان برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در ممقان مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در ممقان

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی
خدمات حسابداری در ممقان

خدمات حسابداری در ممقان

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در ممقان ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در ممقان، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در ممقان

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در ممقان
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
خدمات حسابداری در سهند

خدمات حسابداری در سهند

خدمات حسابداری در سهند

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در سهند شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در سهند فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در سهند دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در سهند

خدمات حسابداری در سهند

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در سهند برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در سهند مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در سهند

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی
خدمات حسابداری در سهند

خدمات حسابداری در سهند

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در سهند ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در سهند، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در سهند

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در سهند
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری

پنج روش برای توسعه مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری

مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری

مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری، در دنیای امروز که اطلاعات به عنوان محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شوند، کارشناسان حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی دیگر مجبور به انجام محاسبات به صورت دستی نیستند. پیشرفت سریع فناوری به آنها کمک کرده است تا با گسترش توانایی‌های خود، به تحلیل داده‌ها بپردازند. تحلیل داده برای افرادی که قصد پیشرفت در یک محیط رقابتی و فناوری‌محور را دارند، حیاتی است.

هدف از تجزیه و تحلیل داده‌ها در حسابداری چیست؟

تحلیل داده‌های حسابداری و مالی می‌تواند به دستیابی به نتایج مهمی کمک کند. این تحلیل شامل بررسی داده‌های مالی مرتبط با صورت‌های مالی و دفاتر حسابداری می‌شود و هدف اصلی آن، شناسایی الگوها، روندها و ارتباطات میان داده‌های مختلف است.

تحلیل داده‌های حسابداری و مالی به شرکت‌ها و سازمان‌ها این امکان را می‌دهد که عملکرد مالی خود را بهبود بخشند و همچنین به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در زمینه استراتژی کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک اتخاذ کنند.

تحلیل داده‌های حسابداری و مالی به چند روش امکان‌پذیر است؟

تجزیه و تحلیل داده‌ها در حوزه حسابداری، حسابرسی و مالی اهمیت بسیاری دارد. متخصصان این حوزه می‌توانند از روش‌های زیر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کنند:

 1. تحلیل نسبت‌های مالی: این روش شامل محاسبه و تحلیل نسبت‌های مالی مختلف مانند نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت سود به فروش و نسبت جریان نقدی به بدهی‌ها می‌شود. این تحلیل به شرکت‌ها کمک می‌کند تا عملکرد مالی خود را با سایر شرکت‌ها در همان صنعت مقایسه کنند و روندهای داخلی خود را بهبود بخشند.

 2. تحلیل دفاتر حساب: در این روش، از دفاتر حساب برای تحلیل میزان بدهی و اعتبار، درآمد و هزینه و جریان نقدی استفاده می‌شود. این تحلیل به شرکت‌ها کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود در حسابداری و مدیریت مالی را شناسایی کرده و عملکرد خود را بهبود دهند.

 3. تحلیل ریسک: در این روش، ریسک‌های مالی مختلف مثل ریسک اعتباری و ریسک بازار تحلیل می‌شوند. این تحلیل به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی خود را مدیریت کرده و راهکاری برای کاهش آن‌ها پیدا کنند.

 4. تجزیه و تحلیل پیش‌بینی: با استفاده از داده‌ها و مدل‌سازی مالی، حسابداران می‌توانند آینده مالی خود را پیش‌بینی کنند. این پیش‌بینی‌ها می‌توانند به تصمیم‌گیری‌های استراتژیک و مدیریتی کمک کنند.

مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری

کاربرد تحلیل داده‌ها در حسابداری چیست؟

مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری، با دقت در انتخاب داده‌ ها و استفاده از روش‌ های مناسب ذکرشده، شرکت‌ ها می‌ توانند به موارد زیر بپردازند:

 • مدیریت ریسک

تحلیل داده‌ها به حسابداران کمک می‌کند تا ریسک‌های مالی را شناسایی و مدیریت کنند.

 • بهبود تصمیم گیری

بااستفاده از داده‌ها، حسابداران می‌توانند تصمیم‌های مالی و مدیریتی بهتری بگیرند. این تصمیم‌ها درباره سرمایه‌گذاری، بودجه‌بندی، و مدیریت مالی است.

 • حسابرسی و امنیت مالی

تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌تواند در فرایند حسابرسی و امنیت مالی مؤثر باشد. حسابداران می‌توانند داده‌های مالی را برای شناسایی خطاها و تقلب‌های مالی بررسی کنند.

مهارت‌های لازم برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در حسابداری کدامند؟

با شکوفایی مهارت‌های زیر، می‌ توانید در تجزیه و تحلیل داده‌های حسابداری ماهر شوید:

 1. جمع‌آوری داده‌ها: برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، متخصصان باید داده‌های مرتبط را از منابع مختلفی مثل صورت‌های مالی، سوابق تراکنش‌ها و پایگاه‌های داده خارجی نظیر اطلاعات CRM و فروشگاه‌های آنلاین جمع‌آوری کنند. آشنایی با منابع و ابزارهای مختلف داده و همچنین تشخیص اینکه کدام داده‌ها برای یک تجزیه و تحلیل خاص مناسب است، اهمیت دارد.

 2. پاکسازی داده‌ها: داده‌های خام اغلب اشتباهات، تضادها یا ناسازگاری‌هایی دارند که می‌توانند کیفیت تجزیه و تحلیل را تحت تأثیر قرار دهند. متخصصان حسابداری، حسابرسی و امور مالی باید مهارت‌های پاکسازی داده‌ها را داشته باشند.

 3. تجسم داده‌ها: تجسم داده‌ها با استفاده از نمودارها و ابزارهای تصویری برای حسابرسان و حسابدارانی که به دنبال توسعه مهارت تجزیه و تحلیل داده هستند، بسیار مهم است. ارائه داده‌ها به شکل جذاب و تصویری به مدیران کمک می‌کند تا اطلاعات مالی پیچیده‌تر را بهتر درک کنند.

 4. تجزیه و تحلیل آماری: تجزیه و تحلیل داده‌ها نیازمند استفاده از تکنیک‌های آماری مختلف مانند آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل رگرسیون است. این تکنیک‌ها به متخصصان امور مالی کمک می‌کنند تا الگوها و روندهای معناداری از داده‌ها استخراج کنند.

 5. تفکر انتقادی و حل مسئله: تجزیه و تحلیل داده‌ها نیازمند تفکر انتقادی و مهارت‌های حل مسئله است. این مهارت‌ها برای شناسایی الگوها، روندها و رسیدن به درک بهتری از داده‌ها بسیار مهم هستند و می‌توانند به بهبود فرایندهای مالی و تصمیم‌گیری کمک کنند.

مهارت تجزیه و تحلیل داده‌ ها در حسابداری

آماده‌‌سازی سریع‌ گزارش‌ های مالی با تجزیه و تحلیل داده‌ها

ارائه به‌موقع و دقیق گزارش‌های مالی برای اتخاذ تصمیمات حیاتی است. با بهره‌گیری از تحلیل داده‌ها، حسابداران می‌توانند فرایند گزارش‌دهی مالی را ساده‌تر کرده و گزارش‌ ها را سریع‌تر ارائه دهند. راه‌هایی برای افزایش سرعت گزارش‌ دهی مالی با استفاده از تحلیل داده‌ها عبارت‌اند از:

 1. اتوماسیون: با استفاده از ابزارها و نرم‌افزارهای تحلیل داده، مانند ورود و مطابقت داده‌ها، کارها را به صورت خودکار انجام دهید تا صرفه‌جویی در زمان صورت گیرد و خطاهای احتمالی کاهش یابد. اضافه شدن اتوماسیون به فرایندهای روتین، زمان بیشتری برای تحلیل داده‌ها فراهم می‌کند.

 2. دسترسی به داده‌های گسترده: استفاده از سیستم‌هایی که حسابداران بتوانند به‌صورت هم‌زمان به داده‌های مالی دسترسی داشته باشند و گزارش‌های مورد نیاز را تولید کنند، می‌تواند به بهبود سرعت گزارش‌دهی کمک کند.

 3. استانداردسازی: تضمین پایداری و کاهش زمان مورد نیاز برای تهیه گزارش‌های مالی را از طریق استانداردسازی فرایندها میسر می‌کند.

 4. بصری‌سازی داده: استفاده از ابزارهای تجسم داده برای ارائه اطلاعات مالی به شکل گرافیکی جذاب و قابل درک، زمان مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی را کاهش می‌دهد. این اقدام به مدیران کمک می‌کند تا اطلاعات مالی را بهتر درک کنند و تصمیم‌گیری را سریع‌تر انجام دهند.

تجزیه و تحلیل داده‌؛ مهارتی مهم در حرفه حسابداری

مهارت‌های تجزیه و تحلیل داده برای حسابداران، حسابرسان، و متخصصان مالی در دنیای امروز امری حیاتی و ضروری است. این مهارت‌ها امکان بهبود کارایی حسابداران را فراهم می‌کند، مجازاتندگان و کارفرمایان خود را بهترین اطلاعات را ارائه دهند و از رقبای خود جلوتر بیفتند. اهمیت تجزیه و تحلیل داده‌ها در حسابداری و کاربرد تحلیل داده برای دستیابی به موفقیت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

خدمات حسابداری در سراب

خدمات حسابداری در سراب

خدمات حسابداری در سراب

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در سراب شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در سراب فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در سراب دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در سراب

خدمات حسابداری در سراب

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در سراب برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در سراب مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در سراب

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی
خدمات حسابداری در سراب

خدمات حسابداری در سراب

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در سراب ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در سراب شرکت، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در سراب

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در سراب
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
خدمات حسابداری در هشترود

خدمات حسابداری در هشترود

خدمات حسابداری در هشترود

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در هشترود شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در هشترود فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در هشترود دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در هشترود

خدمات حسابداری در هشترود

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در هشترود برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در هشترود مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در هشترود

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی
خدمات حسابداری در هشترود

خدمات حسابداری در هشترود

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در هشترود ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در هشترود شرکت، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در هشترود

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در هشترود
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
مالیات بر اجاره املاک ماده 53

مالیات بر اجاره املاک ماده ۵۳

مالیات بر اجاره املاک ماده ۵۳

مالیات بر اجاره املاک ماده ۵۳، مربوط به مالکیت و مستغلات ملکی است و دستورالعمل‌ های مربوط به مالیات برآورد درآمد از املاک و مستغلات را تعیین می‌کند. این قانون شامل مواردی مانند اجاره و انتقال مالکیت املاک و مستغلات و نحوه محاسبه مالیات می‌باشد. این قانون از زمره قوانین مالیات مستقیم به شمار می‌آید. برای اطلاعات بیشتر درباره ارسال اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۰، به دستورالعمل‌ های مربوطه مراجعه نمایید.

ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک چیست؟

ماده ۵۳ قانون مالیات مستقیم – درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد، به مجموع مالیات اجاره، ازجمله مالیات نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت هزینه‌ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره اشاره دارد.

همچنین، درآمد مشمول مالیات برای اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه می‌ شود. اما در صورت رهن تصرف، مطابق با مقررات این فصل، مشمول مالیات خواهد بود. در صورتی که موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات او به مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره محدود خواهد شد.

به علاوه، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی، در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود، قابل اجرا نخواهد بود.

درآمد مشمول برای املاک اجاره ای چطور محاسبه می شود؟

درآمد مشمول مالیات برای املاکی که اجاره داده می‌شوند به صورت زیر محاسبه می‌شود: کل درآمد حاصل از اجاره، پس از کسر ۲۵% بابت هزینه‌ها، استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، محاسبه خواهد شد. ضمناً، لازم به ذکر است که اجاره می‌تواند از نوع نقدی یا غیرنقدی باشد.

تبصره ۱ مالیات بر اجاره املاک ماده ۵۳

محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند، یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک یا اجاره‌دهنده به عنوان مکان مورد نظر برای پرداخت مالیات محسوب نخواهد شد، مگر آن‌که با اسناد و مدارک ثابت شود که اجاره پرداخت می‌شود.

در صورتی که چند واحد مسکونی در مالکیت یا اجاره مالک و یا افراد مذکور باشد، موارد به شرح زیر خواهد بود:

 • یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور، به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

مالیات بر اجاره املاک ماده 53

تبصره ۲ ماده ۵۳ مالیات بر درآمد املاک

اماکنی که به صورت رایگان به سازمان‌ها و مؤسسات مشمول ماده ۲ این قانون اختصاص می‌یابد، به‌عنوان اماکن غیرقابل اجاره تلقی می‌شوند.

تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک

از نظر مالیات بر درآمد اجاره املاک، هر واحد آپارتمان به عنوان یک ملک تجاری محسوب می‌ شود.

تبصره ۴ ماده ۵۳

“درآمد حاصل از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.”

تبصره ۵ ماده ۵۳

اماکنی که طبق قرارداد از سوی مستأجر در عین مستأجره ایجاد می‌شود، به صورت زیر مشمول مالیات هستند:

بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل، محاسبه می‌شوند. سپس پنجاه درصد این مبلغ جزء درآمد مشمول مالیات مال اجاره سال تحویل محسوب می‌شود.

تبصره ۶ ماده ۵۳

مخارج زیر به بهای روز انجام هزینه، محاسبه خواهند شد. پس از آن، به عنوان مالیات‌مند غیرنقدی، به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود. سپس مشمول مالیات خواهند شد:

 1. هزینه‌هایی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود.
 2. هزینه‌هایی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر پذیرفته شده است، در صورتی که عموماً به عهده مالک باشد.

تبصره ۷ ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، موارد زیر را شامل می‌شود:

 1. در مدتی که محل سکونت انتقال‌دهنده می‌باشد تا شش ماه، اجاره تلقی نمی‌شود.
 2. در صورتی که در بیع شرط باشد، مادام که طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است، اجاره تلقی نمی‌شود، مگر این که اسناد و مدارک ثابت کننده پرداخت اجاره وجود داشته باشد.

شرح مفهوم تبصره ۷

تبصره ۷ قانون مالیات بر درآمد املاک مربوط به خانه‌های ویلایی و آپارتمان‌هایی است که طبق قانون نظام صنفی ۴۰ درصد از زمین به علت مشاع‌نشدن باید حیاط شود.

به عنوان مثال، اگر یک آپارتمان با زیربنای ۳۰۰ متر داشته و هر خانه در آن ۱۵۰ متر است، این مسأله در قولنامه ذکر می‌شود و قرارداد اجاره به این تفصیل منعقد می‌شود.

یا به عبارت دقیق‌تر، اگر یک زمین را اجاره کرده و بابت آن مثلاً ماهانه پنج میلیون ریال اجاره می‌دهید و سپس قسمتی از ملک را به دیگری اجاره می‌دهید، به عنوان موجر دست دوم عمل می‌کنید (مستأجر در قراردادی خودش موجر می‌شود و ملکی را که اجاره گرفته به دیگری اجاره می‌دهد). مبلغی که از اجاره‌نامه خود دریافت می‌کنید، مثلاً دو میلیون ریال است. در این حالت، شما باید بابت مابه‌تفاوت یعنی سه میلیون ریال، مالیات پرداخت کنید، یا به عبارت دقیق‌تر، مبلغ مابه‌تفاوت (سه میلیون ریال) مشمول مالیات است.

مالیات بر اجاره املاک ماده 53

تبصره ۸ ماده ۵۳

در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره‌بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود، موارد زیر را شامل می‌شود:

 1. در طول مدتی که مالک اصلی محل سکونت در حال انتقال می‌باشد، تا شش ماه، هیچ اجاره‌ای در نظر گرفته نمی‌شود.
 2. در صورتی که در معامله بیع شرط وجود داشته باشد، اجاره تلقی نخاهد شد، مگر این که اسناد و مدارکی مبنی بر پرداخت اجاره وجود داشته باشد و شرایط معامله این را ثابت کند.

شرح مفهوم تبصره ۸ :

اگر محل سکونت خود را به شخص دیگری فروخته و زمان تخلیه خانه جدید زمان زیادی طول خواهد کشید و شما در این مدت در محل فعلی می‌مانید و اجاره را پرداخت می‌کنید، اگر مدت تخلیه تا حداکثر ۶ ماه باشد، پرداخت مالیات لازم نخواهد بود. اما اگر مدت تخلیه بیشتر از ۶ ماه باشد، پرداخت مالیات اجاره ضروری خواهد بود.

همچنین، در صورتی که فروش همراه با شرط بیع باشد و حق فسخ برای فروشنده وجود داشته باشد، اجاره‌ای صورت نگرفته و قرارداد کامل نبوده و به همین دلیل مالیاتی به شخصی تعلق نمی‌گیرد.

تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک

تشکیلات زیر مکلف هستند که مالیات مربوط به اجاره‌های پرداختی را کسر نموده و رسید آن را تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل واقعیت ملک پرداخت نمایند. سپس، رسید مالیاتی را به موجر تحویل دهند.

توجه: هر فرد حقوقی که مالیات اجاره را پرداخت می‌کند، باید فیش‌های پرداختی را به موجر تحویل دهد، تا هنگامی که موجر اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل می کند و این مبالغ را از مالیات خود کسر نماید.

همچنین، در صورت واگذاری به شکل رهن، مالیاتی دریافت نمی‌شود، زیرا وقتی ملک تحویل داده نمی‌شود، هیچ اجاره‌ای صورت نمی‌گیرد که مشمول مالیات باشد.

و نیز، اجاره‌های دست دوم مشمول این تبصره نمی‌شود.

 تشکیلات شامل تبصره ۹ ماده ۵۳

 تشکیلات عبارت هستند از:

 • وزارتخانه ها
 • مؤسسات و شرکت های دولتی
 • تمام دستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه ی آن ها به وسیله دولت تامین می شود
 • نهاد های انقلاب اسلامی
 • شهرداری ها
 • شرکت ها و مؤسسات وابسته به آن ها
 • و همچنین سایر اشخاص حقوقی

مالیات بر اجاره املاک ماده 53

تبصره ۱۰ مالیات بر اجاره املاک ماده ۵۳

مالیات شرکت‌ های سازنده مسکن در قبال واحدهای مسکونی که قبل از انتقال قطعی و طبق سند و مدارک مثبته واگذار می‌شود، به شرح زیر است:

 1. تا زمانی که واحد مسکونی در تصرف خریدار است، هیچ اجاره‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، با خریدار باید مانند مالک رفتار شود.

 2. این مورد به شرط است که مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده ۵۹ این قانون به ماخذ تاریخ تصرف، پرداخت شده باشد.

تبصره  ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک

مالیات مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری در چه صورتی از پرداخت مالیات معاف هستند؟

۱. اگر واحدهای استیجاری با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته یا در حال ساخت باشند.

در این صورت، در طول مدت اجاره از هر واحد مسکونی، درآمد ناشی از اجاره معاف از پرداخت مالیات بر درآمد است.

۲. در غیر این صورت، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زیر بنای مفید در تهران و تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید در سایر نقاط از مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

شرح مفهوم تبصره ۱۱ :

شرط اعمال معافیت مالیاتی در خصوص مجتمع‌های مسکونی منطبق بر الگوی مصرف وزارت مسکن و شهرسازی به شرح زیر است:

 1. رعایت الگوی مصرف مسکن مورد نظر از سوی وزارت مسکن و شهرسازی و تعداد واحدهای استیجاری بیش از حد تعیین شده نباشد.

 2. فرد می‌تواند برای دریافت مدارک کثبت مجتمع مسکونی خود اقدام کرده و سپس با مدارک تاییدیه وزارت مسکن و شهرسازی به اداره امور مالیاتی مراجعه نماید.

 3. اداره مالیات ممکن است با روش‌های مورد نظر خود نظیر بازدید و غیره، نسبت به تشخیص صحت مدارک اقدام و پس از آن اعتبار مدارک را تایید نماید.

نکته: مبلغ برگ تشخیص بدون در نظر گرفتن معافیت صادر می‌شود و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر می‌شود.

قانون مالیات بر درآمد املاک سایر مالکان

براساس قانون ، درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحدهای مسکونی به شرح زیر معاف است:

 • در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر زیر بنای مفید
 • درسایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع

از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌شود. بنابراین، فردی که می‌خواهد از این معافیت استفاده کند، باید پایان کار ملک مورد نظر را به اداره امور مالیاتی محل ملک ارائه کند تا زیربنای مورد نظر تایید شود. سپس باید مودی تعهد‌نامه موضوع بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ مورخ ۱۹/۶/۸۱ را تکمیل کند.

در آخر، مودی در تعهد‌نامه می‌نماید که به جز مساحت مورد تأیید در تعهدنامه، در هیچ جای کشور از معافیت مذکور در قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نکرده است. پس از تکمیل تعهد نامه و احراز متراژ زیربنای مفید توسط کارشناس ارشد مالیاتی، برگ تشخیص مالیات بر درآمد املاک صادر می‌شود. لازم به ذکر است که مبلغ برگ تشخیص بدون در نظر گرفتن معافیت صادر شده و سپس مبلغ معافیت از جمع مبلغ مالیات کسر می‌ گردد.

تبصره ۱۲ ماده ۵۳ قانون مالیات بر درآمد املاک

از ابتدای سال ۱۳۸۲، مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود. این ارزش اجاری توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات بر درآمد، بر اساس هر متر مربع برای محدوده‌های شهری و روستایی تعیین می‌شود.

شرح مفهوم تبصره ۱۲

در برخی موارد، موجر به صدور قولنامه صوری اقدام می‌ کند. و قیمت غیر واقعی را ثبت می‌ کند. از این پس، کمیسیون تقویم املاک که به شرح در ماده‌ های آتی امور را پیگیری می‌ کند، تعیین کننده مبلغ اجاره می‌ باشد.

خدمات حسابداری در مراغه

خدمات حسابداری در مراغه

خدمات حسابداری در مراغه

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در مراغه شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در مراغه فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در مراغه دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در مراغه

خدمات حسابداری در مراغه

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در مراغه برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در مراغه مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در مراغه

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی
خدمات حسابداری در مراغه

خدمات حسابداری در مراغه

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در مراغه ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در مراغه شرکت، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در مراغه

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در مراغه
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
خدمات حسابداری در ملکان

خدمات حسابداری در ملکان

خدمات حسابداری در ملکان

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در ملکان شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در ملکان فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در ملکان دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت
خدمات حسابداری در ملکان

خدمات حسابداری در ملکان

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در ملکان برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در ملکان مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در ملکان

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی

خدمات حسابداری در ملکان

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در ملکان ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در ملکان شرکت، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در ملکان

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در ملکان
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن
مالیات شرکت های غیر فعال 

مالیات شرکت های غیر فعال 

مالیات شرکت های غیر فعال

در این مقاله، قصد داریم درباره مالیات شرکت‌ های غیر فعال صحبت کنیم و نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت و مدارک مورد نیاز برای این اعلام را توضیح دهیم. همچنین، تکالیف مالیاتی مدیران شرکت‌های غیرفعال را شرح خواهیم داد و به بیان نکات مهم در زمینه مالیات شرکت‌های غیرفعال خواهیم پرداخت.

بنابر قوانین مالیاتی، شرکت‌های غیرفعال باید به موقع نامه‌ای را که عدم فعالیت شرکت را اعلام می‌کند، به همراه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی مربوطه خود، به اداره دارایی و امور مالیاتی ارائه دهند. در صورتی که شرکت فعالیتی نداشته باشد، باید این اطلاعات را به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کند تا شامل گروه‌های معاف از مالیات شود. در غیر این صورت، ممکن است شرکت مورد نظر به جریمه مالیاتی مشمول شود.

از طرفی، مدیران شرکت‌های غیرفعال نیز باید تکالیف مالیاتی خود را رعایت کنند. آن‌ها باید به موجب قوانین مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی شخصی خود را به‌موقع تنظیم و ارسال کنند. همچنین، اگر مدیران درآمدی از شرکت دریافت کرده‌اند، باید مالیات مربوطه را پرداخت کنند.

در نهایت، در زمینه مالیات شرکت‌های غیرفعال، برخی نکات مهم وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود. به عنوان مثال، ممکن است قوانین مالیاتی در هر کشور متفاوت باشند و بنابراین مشاوره حرفه‌ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت است.

شرکت غیر فعال

منظور از شرکت غیرفعال، شرکتی است که به ثبت قانونی رسیده اما هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد. به عبارت دیگر، در شرکت غیرفعال، گردش مالی صفر است و هیچگونه تبادلات مالی در طول سال صورت نگرفته است.

منظور از عدم فعالیت شرکت چیست؟

شرکت غیرفعال مالیاتی به معنای شرکتی است که در طول یک دوره مالی مشخص، هیچگونه فعالیت مالی و سندی که به فعالیت اشاره کند، نداشته است. عدم فعالیت شرکت به دو صورت رخ می‌دهد:

 1. عدم فعالیت مکتوب و اثبات مالیاتی: در این حالت، شرکت‌های غیرفعال مالیاتی باید اطلاعات مربوط به عدم فعالیت خود را به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه دهند. این اطلاعات شامل اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی مربوطه است. با ارائه این اطلاعات، شرکت می‌تواند به عنوان یکی از گروه‌های معاف از مالیات شناخته شود. در غیر این صورت، شرکت ممکن است مورد جریمه مالیاتی قرار گیرد.
 2. عدم فعالیت پس از ثبت شرکت: در این حالت، شرکت از زمان ثبت خود در اداره ثبت شرکت‌ها هیچگونه فعالیت مالی نداشته است. به عبارت دیگر، هیچگونه اسناد و مدارکی که به فعالیت شرکت اشاره داشته باشند، وجود ندارند. به عنوان مثال، فاکتور، صورت‌حساب، دفاتر حسابداری، کارکرد حساب بانکی، لیست پرداخت بیمه‌ای، صورت وضعیت، اسناد استخدامی و دستمزد، سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، تسهیلات بانکی و قراردادهای مشارکت مالی از جمله مدارکی هستند که در شرکت غیرفعال مالیاتی وجود ندارند.

اعلام عدم فعالیت شرکت چگونه است؟

شرکت‌های غیرفعال، به طور معمول، باید اعلام عدم فعالیت خود را به مراجع مالیاتی ارائه دهند تا جریمه مالیاتی نداشته باشند. روش اعلام عدم فعالیت شرکت به مراجع مالیاتی به شرح زیر است:

 1. ثبت اطلاعات: زمانی که یک شرکت ثبت می‌شود، مشخصات صاحبان و سایر اطلاعات مربوطه به اداره دارایی گزارش می‌شود. در این مرحله، شرکت باید اعلام کند که در صورت عدم فعالیت، مراتب را به مراجع مالیاتی اعلام خواهد کرد.
 2. اعلام عدم فعالیت: طبق ماده ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم، شرکت‌های غیرفعال موظفند از زمان ثبت شرکت تا زمانی که هیچ فعالیتی نداشته‌اند، مراتب را به صورت کتبی، با مهر و امضا، در سربرگ شرکت به واحد مالیاتی اعلام کنند. این اعلام عدم فعالیت باید به صورت نامه و در ابتدای چهارماه سال مالی ارائه شود.
 3. جریمه عدم ارائه: در صورت عدم ارائه نامه عدم فعالیت در موعد مقرر، شرکت ممکن است مشمول جریمه مالیاتی در سامانه مودیان شود. بنابراین، حتما باید به موعد ارائه مراتب توجه شود.

لازم به ذکر است که اداره ثبت موظف است فهرست کامل شرکت‌های ثبتی به همراه مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی را ارائه دهد. برای کسب اطلاعات دقیق‌تر و رعایت مقررات مالیاتی، به قوانین و مقررات مربوطه و مشاوران مالیاتی متخصص مراجعه کنید.

مالیات شرکت های غیر فعال 

مالیات شرکت های غیر فعال

اعلام عدم فعالیت شرکت

برای ارائه اظهارنامه عدم فعالیت اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی، باید اقدامات زیر را انجام دهید:

  1. ارائه اظهارنامه عدم فعالیت اشخاص حقوقی: برای تأیید عدم فعالیت یک شرکت، باید اظهارنامه عدم فعالیت مربوطه را به مراجع مالی ارائه کنید. این اظهارنامه باید شامل اطلاعات و مستندات مربوط به عدم فعالیت شرکت شامل دفاتر مالی و سایر اسناد حسابداری باشد. همچنین، لازم است دفاتر قانونی و سایر اسناد حسابداری نیز پلمپ شوند. این اقدام حتی در صورت عدم فعالیت شرکت، ضروری است.
  2. ارائه اظهارنامه عدم فعالیت اشخاص حقیقی: در صورتی که شما یک فرد حقیقی هستید و در یک دوره مشخص هیچ فعالیتی نداشته‌اید، باید اظهارنامه عدم فعالیت مربوطه را به مراجع مالی ارائه دهید. این اظهارنامه باید شامل مستندات و اطلاعاتی باشد که عدم فعالیت شما را تأیید کنند.
  3. ارائه سند کارکرد حساب بانکی: برای تأیید عدم فعالیت یک شرکت غیرفعال، ضروری است سند کارکرد حساب بانکی مربوط به شرکت را ارائه کنید. این سند باید نشان دهد که حساب بانکی شرکت در طول دوره مشخصی فعال نبوده است.

شرکت‌ های ثبت‌شده بدون فعالیت چه اقداماتی باید انجام دهند؟

هر شرکت، بدون توجه به فعالیت یا عدم فعالیت آن، ملزم به رعایت قوانین است که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند. بنابراین، شرکت‌های غیرفعال نیز باید اقدامات لازم را برای اعلام وضعیت خود انجام دهند تا با آن‌ها طبق قوانین مالیاتی برخورد شود. توصیه می‌شود مقاله “قانون پایانه‌های فروشگاهی” را مطالعه نمایید.

تکالیف مالیاتی مدیران شرکت‌ های غیر فعال عبارتند از:

 1. ارائه اظهارنامه مالیاتی: برای اعلام عدم فعالیت شرکت غیرفعال، باید اظهارنامه مالیاتی مربوطه را در موعد مقرر ارائه کنید. همچنین، باید اظهارنامه ارزش افزوده را به صورت صفر ارائه دهید و دفاتر قانونی را نیز ارائه کنید.
 2. ارائه نامه عدم فعالیت: برای شرکت‌های غیرفعال، باید نامه‌ای با سربرگ رسمی شرکت و مهر و امضا ارائه کنید که وضعیت عدم فعالیت را تأیید کند. توجه داشته باشید که طبق قوانین مالیات، نامه عدم فعالیت در صورت تشکیل پرونده مالیاتی تنظیم خواهد شد.
 3. ممنوعیت خرید و فروش: در دوران عدم فعالیت، اعضای شرکت مجاز به خرید و فروش، حتی خریدهای شخصی، نیستند. همچنین، هرگونه فاکتور خرید و فروش جعلی مشمول جریمه مالیاتی خواهد بود، براساس مدارکی که به اداره مالیات ارائه شده است.
 4. اعلام عدم فعالیت در هر سال مالی: اعلام عدم فعالیت باید در هر سال مالی تکرار شود. به عبارت دیگر، یکبار اعلام عدم فعالیت کافی نیست و باید در هر سال مالی اقدام شود.
 5. تنظیم اظهارنامه عملکرد و حساب بانکی: اگر در اساسنامه شرکت، آورده نقدی وجود دارد، باید در اظهارنامه عملکرد و حساب بانکی شرکت نشان داده شود.

مالیات شرکت غیر فعال چیست؟

وضعیت مالیاتی شرکت‌ های غیر فعال به این صورت است که اگر یک شرکت ثبتی اقدام به فعالیت نکند و طبق قوانین مالیات شرکت‌های غیر فعال رفتار کند، به آن شرکت هیچ گونه مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی با همه شرکت‌ها طبق قوانین مالیاتی برخورد می‌کند، بنابراین حتی شرکت‌های غیرفعال نیز موظف به رعایت این قوانین هستند.

مالیات شرکت‌ هایی که فعالیت ندارند چگونه محاسبه می‌شود؟

هر شرکتی که با هدف فعالیت تجاری آغاز به کار کرده و پس از ثبت کد اقتصادی دریافت کرده بايد مشمول پرداخت مالیات شود. در صورتی که یک شرکت فعالیتی نداشته باشد، نیز باید طبق قوانین مالیات شرکت‌های غیرفعال رفتار کند.

یک نکته مهم این است که شرکت‌های تازه تأسیس دو ماه فرصت دارند تا پرونده دارایی خود را تشکیل داده و کد اقتصادی دریافت کنند. در غیر اینصورت، ممکن است مشمول جرایم مالیاتی شوند.

مهم است به یاد داشته باشید که برخی شرکت‌ها اشتباهاً فکر می‌کنند اگر پرونده دارایی خود را به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه ندهند، مشمول مالیات نخواهند شد. این تصور نادرست است، زیرا اداره ثبت شرکت‌ها طبق قوانین مالیات مستقیم در پایان هر ماه اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبتی را به اداره مالیات ارائه می‌دهد. این موضوع همواره در دوره‌های حسابداری و با استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تذکر دقیق قرار می‌گیرد.

بنابراین، ارائه اظهارنامه عدم فعالیت شرکت از دید قوانین مالیات الزامی است، در غیر اینصورت شرکت علاوه بر پرداخت مالیات، ممکن است مشمول جریمه مالیاتی نیز شود.

در صورتی که شرکت به هر دلیلی قادر به فعالیت نباشد، توصیه می‌شود مراتب را به اداره ثبت شرکت و اداره مالیات گزارش داده شود. زیرا مالیات بر اساس سود و زیان، درآمد و تراکنش‌های مالی شرکت محاسبه می‌شود، و مالیات شرکت‌هایی که فعالیت ندارند در واقع صفر است. بنابراین، نیازی به نگرانی از تشکیل پرونده در اداره ثبت شرکت نیست.

تکالیف مالیاتی مدیران شرکت غیر فعال

تکالیف مالیات مدیران شرکت های غیر فعال عبارتند از:

 1. اعلام کتبی عدم فعالیت شرکت به اداره دارایی و مالیاتی مربوطه جهت اثبات.
 2. پلمپ دفاتر قانونی شرکت.
 3. ارائه اظهارنامه مالیاتی بر اساس عدم فعالیت شرکت.
 4. ثبت هر گونه تغییر در شرکت غیرفعال بر اساس تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، با اخذ مفاصاحساب مالیاتی از اداره مالیات.

در صورتی که شرکت به فعالیت برخیزد، مدیران شرکت موظف به اعلام کتبی شروع مجدد فعالیت شرکت به اداره امور مالیاتی هستند.

اظهارنامه شرکت های غیر فعال

اطلاعیه مالیاتی برای عدم فعالیت شرکت غیرفعال

به اطلاع اداره مالیات می‌رساند که شرکت (نام شرکت) که در تاریخ (تاریخ تأسیس) ثبت و پرونده دارایی ایجاد شده است، در حال حاضر در وضعیت غیرفعال قرار دارد و هیچگونه فعالیت تجاری ندارد.

با توجه به قوانین مالیات شرکت‌ های غیر فعال، ما متعهد می‌شویم اظهارنامه مالیاتی مبنی بر عدم فعالیت خود را در اینجا ارائه کنیم. اظهارنامه مالیاتی به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی عبارت است از:

نمونه اظهارنامه مالیاتی برای شرکت غیرفعال (اشخاص حقوقی):

(نام شرکت)
(شماره ثبت شرکت)
(آدرس شرکت)
(شماره تماس شرکت)

ما، مجریان شرکت (نام شرکت)، با ارج نسبت به وضعیت غیرفعال شرکت و عدم تأمین فعالیت تجاری، به صورت کامل اظهار می‌نماییم که در دوره مالی (تاریخ شروع دوره مالی – تاریخ پایان دوره مالی)، هیچگونه درآمدی تحقق نیافته است و هیچگونه تراکنش مالی وجود نداشته است.

اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد بررسی به شرح زیر است:

 • فروش ناخالص: ۰ ریال
 • هزینه‌ها و هزینه‌های دیگر: ۰ ریال
 • سود خالص: ۰ ریال

ما تأکید می‌کنیم که تمام اطلاعات ارائه شده در این اظهارنامه مالیاتی، درست و کامل است و با بهترین دانش و بررسی صورت گرفته است. ضمناً، در صورتی که شرکت ما در آینده به فعالیت بپردازد، ما متعهد می‌شویم اطلاع رسانی لازم را به اداره مالیات ارائه دهیم و تکالیف مالیاتی مربوطه را به طور صحیح انجام دهیم. با امضاء این اظهارنامه، ما تأیید می‌ کنیم که تمام اطلاعات وارد شده در این اظهارنامه مالیاتی صحیح و دقیق است.

نکات مهم مالیات شرکت های غیر فعال

در این بخش به ذکر نکات مهم مالیات شرکت های غیر فعال می پردازیم.

پرداخت مالیات شرکت غیر فعال

با توجه به قوانین مالیات شرکت‌ های غیر فعال، اگر شرکت غیرفعال، عدم فعالیت خود را با اعلام کتبی به اداره دارایی و امور مالیاتی برساند، هیچگونه مالیاتی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود. این به این دلیل است که مالیات‌ها بر اساس درآمد، تراکنش مالی و سود و زیان شرکت‌ها محاسبه می‌شوند و شرکتی که فعالیت مالی ندارد، مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

بنابراین، برای بهره‌مندی از عدم پرداخت مالیات شرکت غیرفعال، شرکت باید اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده را به‌صورت سفید به اداره مالیات ارائه کند. لازم به ذکر است که عدم ارائه این اظهارنامه‌ها به معنی کتمان فعالیت مالی است و ممکن است مشمول جریمه مالیاتی شود.

عواقب اعلام نکردن عدم فعالیت چیست؟

عواقب عدم اعلام عدم فعالیت شرکت شامل جریمه مالیاتی می‌شود. اگر اشخاص در چهار ماه اول سال مالی، عدم فعالیت شرکت را اعلام نکنند و دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ندهند، ممکن است مشمول جریمه مالیاتی علی الراس شدن شرکت‌های غیرفعال شوند.

لازم به ذکر است که مالیات بر اساس سود سالیانه، خرید و فروش و یا بهره‌وری مالی سالانه محاسبه می‌شود. اگر فعالیت مالی شرکت کم باشد، مالیات مربوطه نیز کاهش می‌یابد. بنابراین، نباید از ارائه اظهارنامه‌ها و دفاتر قانونی به اداره مالیات ترسید. اما، در صورتی که اشخاص عدم فعالیت شرکت را در موعد مقرر اعلام نکنند یا دفاتر قانونی و اسناد حسابداری را تحویل ندهند، ممکن است مشمول جریمه مالیاتی شرکت‌های غیرفعال شوند.

مالیات شرکت های غیر فعال 

مالیات شرکت های غیر فعال

انحلال شرکت غیر فعال به چه صورت است؟

تصمیم به انحلال شرکت غیر فعال ممکن است به دلایل مختلفی باشد، از جمله:

 1. غیرممکن بودن ادامه فعالیت شرکت: ممکن است به دلایل اقتصادی، عدم توانایی در تامین منابع مالی، تغییرات در بازار یا عدم تطابق با شرایط جدید، شرکت قادر به ادامه فعالیت نباشد.
 2. پایان زمان حیات شرکت: شرکت‌ها معمولاً با مدت زمان محدودی برای فعالیت تشکیل می‌شوند. انحلال شرکت می‌تواند در پایان این مدت زمانی رخ دهد.
 3. فعالیت نکردن به مدت طولانی: اگر شرکت به مدت طولانی و بدون فعالیت باقی بماند و دلایل قانونی برای ادامه فعالیت وجود نداشته باشد، تصمیم به انحلال می‌تواند اتخاذ شود.
 4. عدم تصدی‌گری سمت مدیرعامل یا سایر سمت‌ها: اگر مدیرعامل یا سایر اعضای هیات مدیره شرکت تصدی‌گری خود را انجام ندهند و به طور مداوم از وظایف و مسئولیت‌های خود عاریت داشته باشند، ممکن است تصمیم به انحلال گرفته شود.
 5. تصمیم مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت مبنی بر انحلال: مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند با تصمیم اکثریت سهامداران، تصمیم به انحلال شرکت را بگیرد.

قبل از تصمیم به انحلال شرکت توسط مجمع‌عمومی، باید تمامی بدهی‌ها و دارایی‌های شرکت لیست شوند، بدهی‌ها پرداخت شده و دارایی‌های باقی‌مانده بین شرکا و سهامداران تقسیم شوند. این لیست در روز مجمع در اختیار اعضا قرار می‌گیرد.

همچنین، توجه داشته باشید که عدم ارائه اظهارنامه انحلال شرکت به صورت صحیح می‌تواند منجر به پرداخت جریمه مالیاتی به نسبت یک تا دو درصد سرمایه پرداختی شرکت در تاریخ انحلال شود. مسئولیت این جریمه نیز به عهده کلیه شرکا و سهامداران شرکت است.

آیا عدم اعلام شروع فعالیت به اداره امور مالیاتی مشمول جریمه است؟

طبق تبصره ۳ ماده ۱۷۷، ظرف مدت چهارماه از تاریخ شروع فعالیت شرکت، باید مراتب امر به اداره مالیات ارائه شود. به منظور جلوگیری از جرایم مالیاتی، لازم است اظهارنامه شروع فعالیت به اداره مالیات ارائه شود. در صورتی که این درخواست خارج از موعد مقرر باشد، مالیات ماه‌های اعلام‌نشده برای شرکت محاسبه خواهد شد.

به علاوه، اگر شرکت ثبتی به هر دلیلی گردش مالی نداشته باشد و در وضعیت غیرفعالی قرار داشته باشد، باید انحلال خود را ثبت کند. انحلال یا غیرفعالی شرکت، بدون استثناء باید به موقع به اطلاع اداره مالیات برسد تا شرکت از پرداخت مالیات در امان باشد.

بهتر است توجه داشته باشید که مقررات مالیاتی و قوانین مربوط به انحلال و ثبت شرکت‌ها ممکن است در هر کشوری متفاوت باشند. بنابراین، برای اطلاعات دقیق‌تر و کسب راهنمایی حقوقی، به منابع مالیاتی مربوطه و یا مشاوران حقوقی و مالیاتی متخصص مراجعه کنید.

شرکت های غیر فعال باید چه مورادی را رعایت کنند؟

در این بخش خواهیم گفت که شرکت های غیر فعال باید چه مواردی را برای اثبات عدم فعالیت خود رعایت کنند.

 • نباید هیچ گونه تراکنش مالی به نام صاحبان شرکت ثبت شود. یعنی گردش مالی شرکت صفر باشد.
 • تشکیل پرونده عدم فعالیت، باید در اداره مالیاتی مربوط به حوزه شرکت باشد.
 • اعلام عدم فعالیت باید کتباً (با ذکر کامل مشخصات شامل نام شرکت، شماره ثبت، کلاسه پرونده، تاریخ عدم فعالیت و …) همراه با مهر و امضا بوده و در موعد مقرر به اداره مالیات مربوطه تحویل گردد.
 • پلمپ دفاتر قانونی، اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده به‌صورت کاملا سفید به سازمان امور مالیاتی ارائه شود.
 • تجهیزات، ماشین آلات و وسایل خریداری شده برای شرکت، جز سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت محسوب و مشمول مالیات است.
 • فاکتور خرید و فروشی در تاریخ عدم فعالیت به نام شرکت یا صاحبان شرکت صادر نشده باشد.
 • کد اقتصادی شرکت باید تعیین شده باشد تا با کد اقتصادی حوزه مالیاتی مشخص شود و تمام اسناد به همان حوزه مالیاتی ارسال شود.
 • اعلام عدم فعالیت توسط مدیر عامل شرکت باید در پایان سال مالی به اطلاع اداره مالیات برسد.
 • تمام مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت اشخاص حقیقی و حقوقی با هم یکی است. این مراحل شامل تشکیل پرونده مالیاتی، تعیین حوزه مالیاتی، ارائه نامه کتبی عدم فعالیت، تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اظهارنامه ارزش افزوده است.
 • در صورت تصمیم به انحلال شرکت، این موضوع باید به‌صورت رسمی به اطلاع مراجع ذی‌ربط رسیده باشد.
 • اعلام عدم فعالیت در سال جاری به معنی عدم فعالیت در سال‌های آینده نیست. پس اعلام عدم فعالیت در هرسال ضروری است.

نامه عدم فعالیت شرکت را چگونه بنویسیم؟

قبل از تنظیم نامه عدم فعالیت شرکت، لطفاً توجه داشته باشید که باید در مهلت قانونی چهارماه ابتدای سال، درخواست خود را تحویل دهید. در صورتی که این درخواست خارج از این مهلت داده شود، مالیات ماه‌های اعلام‌ نشده برای شرکت محاسبه خواهد شد.

نتیجه گیری

طبق قوانین مالیاتی مربوط به شرکت‌ های غیر فعال، لازم است اعلام عدم فعالیت به صورت کتبی و رسمی به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده شود. همچنین، ارائه اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت، پلمپ دفاتر قانونی و حساب بانکی راکد در دوره عدم فعالیت نیز الزامی است. عدم اعلام فعالیت شرکت می‌تواند منجر به جریمه‌ای شود که در نهایت باعث افزایش مالیات خواهد شد.

در این مقاله، تمامی مفاهیم مربوط به مالیات شرکت‌های غیرفعال را توضیح داده‌ایم. همچنین، مراحل و مدارک لازم برای اعلام عدم فعالیت شرکت را شرح داده‌ایم و جریمه‌های مربوط به عدم اعلام غیرفعالیت شرکت را بیان کرده‌ایم. در پایان، اگر هرگونه نظری دارید، می‌توانید آن را در قسمت دیدگاه با ما در میان بگذارید.

لطفاً توجه داشته باشید که قوانین مالیاتی و مراحل اعلام عدم فعالیت شرکت‌ ها ممکن است در هر کشوری متفاوت باشند. بنابراین، برای اطلاعات دقیق‌تر و کسب راهنمایی حقوقی، به منابع مالیاتی مربوطه و یا مشاوران حقوقی و مالیاتی متخصص مراجعه کنید.

خدمات حسابداری در عجب ‌شیر

خدمات حسابداری در عجب ‌شیر

خدمات حسابداری در عجب ‌شیر

خدمات حسابداری به مجموعه ای از خدمات تخصصی در حوزه ی مدیریت امور مالی یک کسب و کار می گویند. که معمولا توسط یک فرد یا یک شرکت حسابداری خبره ارائه می گردد. خدمات حسابداری در عجب ‌شیر شامل تمام خدماتی است که برای مدیریت امور مالی یک واحد اقتصادی به آن نیاز خواهید داشت. از اول یکسال مالی تا پایان آن و از اصلی ترین و ساده ترین امور مالی و محاسباتی تا پیچیده ترین مسائلی که با قوانین گوانگون سرو کار دارند. خدمات حسابداری در عجب ‌شیر فارغ از اینکه دارای چه مواردی می باشند، به چند نوع گوناگون به کسب و کارها ارائه می شوند.

اهداف خدمات حسابداری شرکت تبریز تکس

خدمـات حـسابداری در عجب ‌شیر دارای کلیه فعالیت های مربوط به امور مالی می باشد. این خدمات با تکمیل دفاتر مالی شروع می شود. و با هدف تهیه صورت های مالی، تهیه گزارشات مالی، بررسی خروجی مالی شرکت، تهیه تراز آزمایشی و ترازنامه ادامه می نماید. خدمات حسابداری به شما گزارشی از عملکرد خود در مدت زمانی مشخصی ارائه می نماید. گزارشاتی که با استفاده از خدمات حسابداری که شده است نشان دهنده صحت عملکرد شرکت و تناسب آن است. در حالتی که صورتهای مالی این گزارشات نشان دهنده سود کافی نباشد، امکان دارد زنگ خطری به معنی زیان ده بودن شرکت باشد.

خدمـات حـسابداری با اهداف زیر فعالیت می نماید:

 • تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران داخلی شرکت
 • اطلاعات لازم برای استفاده کنندگان خارجی نظیر سرمایه گذاران، بانک، اداره مالیات
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده، محاسبه عوارض، بیمه، مالیات
 • ارائه اطلاعات لازم برای بخش های تولید، تصمیم گیری و فروش
 • تهیه مستندات از رویداد های مالی
 • گزارش و تجزیه و تحلیل مالی از عملکرد شرکت

خدمات حسابداری در هریس

اصلی ترین کارهای تبریز تکس در زمینه حسابداری

طبق گفته های قبلی کار شرکت ما در زمینه ی حسـابداری از دو جنیه مورد تقسیم بندی قرار می گیرد. بُعد خدمات و بعد موضوع. اگر که از بعد خدمات نیاز به استفاده از شرکت های حسابداری داشته باشید شرکت های حسـابداری به۴ صورت این کار را برای شما انجام می دهند.

خدمات مـشاوره

شما می توانید با اخذ مشاوره در راه اندازی و به کارگیری سیستم های حسابداری از آن ها مشاوره دریافت کنید. خدمـات مشاوره حسابداری دارای کاربرد بسیاری هستند. و می توانند از انتخاب نرم افزار حسابداری تا پیچیده ترین مسائل مالیاتی را شامل شوند.

خدمات پشتیبانی

شرکت خدمات حسابداری در عجب ‌شیر برای شما خدمات راه اندازی فنی سیستم های حسابداری و رفع ایرادات آن را بر عهده می گیرند. بعد از راه اندازی، سیستم به شما تحویل خواهد شد.

خدمات اجرایی

شرکت به شما خدمات حسابداری در عجب ‌شیر مالی کامل را ارئه می نماید.

خدمات ۳۶۰ درجه

کلیه امور مالی شرکت شما از خرد تا کلان ترین را در بر می گیرد.

شرکت خدمـات حسابداری در عجب ‌شیر

با‌ توجه به وجود فعالیت های مالی، کلیه شرکت ها نیاز به انجام امور حسابداری خود دارند. نیاز هایی همانند اطلاع یابی از وضعیت مالی شرکت، پرداخت مالیات و بیمه و قوانین کار و… ایجاب می نماید. که حسابداری شرکت بطور مشخص انجام شود. اما نیاز تمام شرکت ها یه حسابداری برابر نبوده و این امر دشواری های خود را دارا است. بعنوان مثال شرکت های تازه کار و کوچک امور مالی زیادی ندارند که برای آن یک حسابدار استخدام نمایند.

 • برخی حسابدارها تخصص کافی در کلیه امور حسابداری را ندارند.
 • سختی انتخاب یک حسابدار کار کشته از میان کارجویان
 • عدم توان مالی برخی شرکت ها برای استخدام یک نیروی حسابدار
 • عدم نیاز به یک نیروی حسابدار تمام وقت با‌ توجه به حجم پایین امور مالی

خدمات حسابداری در هریس

پیش از استخدام یک حسابدار بایستی نیاز شرکت را بطور کامل در نظر گرفت و مطابق با آن تصمیم گرفت. به منظور حل مشکلات مشکلات فوق، شرکت های خـدمات حسابداری در عجب ‌شیر ایجاد شدند.

شرکت حسابـداری شرکتی است که بطور تخصصی به ارائه خدمات مالی و حسابداری برای شرکت های دیگر می پردازد. شرکت حسابـداری تمامی امور تخصصی حسابداری شرکت ها را انجام می دهند. و در صورت لزوم به ارسال حسابدار برای آن اقدام می نمایند.

وظایف شرکت خـدمات حسابداری

شرکت ها پیش از عقد قرارداد خدمات حـسابداری، به ارائه خدمات مورد نیاز شرکت شما می پردازند. همه مسئولیت حسابداری شما بر عهده این شرکت می باشد. اگر اشتباهی در این محاسبات صورت بگیرد. عواقب آن تنها متوجه شرکت خـدمات حسـابداری خواهد بود. شرکت های حسابداری معمولا شرکتهای متخصص و با تجربه هستند. با استفاده از آنها احتمال وقوع خطا را در حساب ها کاهش می بابد. برای آشنایی با خدمـات حـسابداری در عجب ‌شیر شرکت، نیاز است از وظایف شرکت خدمات حسابداری آگاهی یابید.

این وظایف به صورت زیر می باشد:

 • ارائه خدمات مشاوره و حسابداری مالیاتی
 • مشاوره مالی به اشخاص و شرکت ها
 • راه اندازی نرم‌افزار مناسب حسابداری
 • آموزش و پشتیبانی حرفه ای حسابداری

یک شرکت حسابداری ممکن است در یک یا همه ی بخش های فوق فعال باشد.

مهم ترین نکات انتخاب شرکت حسابداری در عجب ‌شیر

در بین تعداد بالای شرکت های حسابداری این که کدام یک از آن ها را برای دریافت خدمات حسابداری مناسب تر هستند. اهمیت زیادی در انتخاب دارد. توصیه می گردد به منظور انتخاب دفتر خدمات حسابداری نکات زیر را در اولویت قرار دهید:

 • بررسی توانایی فنی و تخصصی شرکت یا موسسه حسابداری
 • بررسـی قدرت شرکت در سایر قسمت های مالی و مالیاتی
 • تعهدات شرکت حسابداری
 • تنظیم قرارداد دو طرفه
 • رعایت اصول و قواعد حرفه ای و اخلاقی در شرکت خدمات حسابداری در عجب ‌شیر
 • تعهد عدم افشای اطلاعات
 • هزینه و نرخ حق الزحمه خدمات حسابداری آن شرکت
 • داشتن سابقه خوب و حسن شهرت با بررسی کارهای قبلی آن