مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲

مهلت ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افـزوده هر فصل، به مدت ۱۵ روز از پایان آن فصل است.

در متن این بخشنامه بیان شده است: نظر به اینکه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فـصل بهار سال ۱۴۰۲، مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ و مصادف با روز پنجشنبه می باشد. برای تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌ دارد:

۱- ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مودیان مالیاتی حسابداری دات کام که اظـهارنامه مـالیات بر ارزش افـزوده مربوط به (فصـل بهـار سال ١۴۰۲ را تا پایان روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/٢۶ تسلیم نمایند امکان برخورداری صد درصدی بخشودگی جرایم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور را در صورت درخواست برای مودیان فوق الذکر فراهم نمایند.

۲- به منظور رسیدگی و پذیرش اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خریدهای انجام شده به استناد صورتحساب های صادره خارج از سامانه مودیان، مودیان عضو سامانه مودیان نیز مکلف به تسلیم اظهار نامه تا تاریخ تعیین شده، می‌ باشند.

جهت دانلود فرم مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار ۱۴۰۲ کلیک کنید

<yoastmark class=

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *