مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری

مالیات پیمانکاری، نوعی قرارداد است که بر اساس آن، کارفرما انجام یک کار مشخص در مقابل مبلغ تعیین شده و مدت زمان معلوم را به فردی دیگر واگذار می‌ کند. در این قرارداد، شخص واگذاری را پیمانکار نامیده می‌ شود و می‌ تواند یک فرد حقیقی، یک فرد حقوقی یا یک شرکت پیمانکاری باشد. یکی از مسائل مربوط به این قرارداد، مسئله مالـیات است که عدم آگاهی نسبت به آن ممکن است به مشکلاتی برای پیمانکار منجر شود؛ در این مقاله به بررسی مسئله مالیات در قرارداد پیمانکاری می‌ پردازیم.

انواع مالیات پیمانکاری

قرارداهای پیمانکاری از نظر ساختاری به موارد زیر تقسیم می‌ شوند:

قرارداد بر اساس فهرست بها

در این قرارداد، به منظور انجام هر کاری مبلغی در نظر گرفته می‌ شود و مبلغ نهایی قرارداد شامل مجموع تمامی کارها می‌ شود.

قرارداد مدیریت پیمان

در قرارداد مدیریت پیمان، پیمانکار از کل هزینه‌ های صورت‌ گرفته، درصد مشخصی با عنوان سهم پیمانکاری دریافت می‌ نماید.

قرارداد پیمانکاری امانی

در این قرارداد، پیمانکار تجهیزات و ماشین آلاتی که متعلق به خودش است را در پروژه استفاده کرده و هزینه آن را دریافت می‌ کند.

قرارداد بر اساس پیشرفت کار

پایان برخی از قراردادها مشخص نیست و نمی‌ توان تاریخی جهت اتمام آن معین کرد. این قراردادها بر اساس با میزان پیشرفت کار منعقد می‌ گردد.

قرارداد بر اساس زیر بنا

این نوع قرارداد بیشتر در پروژه‌ های ساختمانی مورد استفاده قرار داده می شود.

قرارداد قیمت ثابت

در این قرارداد، یک قیمت ثابت بر اساس محدوده پروژه تعیین می‌ شود و بایستی ابعاد پروژه مشخص باشد تا بتوان هزینه‌ های آن را برآورد کرد.

<yoastmark class=

انواع مالیات شرکت‌ های پیمانکاری

شرکت‌ های پیمانکاری بر اساس نوع قرارداد و درآمد کسب شده، موظف به پرداخت مالـیات پیمانکـاری هستند. این مالیات به طور دقیق تعریف نشده است؛ اما در اصلاحیه قانون مالیات‌ های مستقیم مصوب ۱۳۴۵، دو نوع مالیات برای این شرکت‌ ها وجود دارد: مالیات مقطوع پیمانکاری و مالیات بر درآمد پیمانکاری که در ادامه به آن پرداخت می‌ کنیم.

ساختار مالیات مقطوع پیمانکاری

مالیات مقطوع (تکلیفی) یکی از انواع مالیات در قراردادهای پیمانـکاری محسوب می‌ شود. کارفرمایان، سازمان‌ها و شرکت‌ها موظفند از مبلغ پرداختی به پیمانکار، مبلغی را به عنوان مالیات پرداخت کنند.

در این مالیات، رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

 • بایستی مبلغ قرارداد بیش از ۱ میلیون تومان باشد تا این نوع از مالیات به آن تعلق بگیرد.
 • مالیـات شرکت‌ های فعال در حوزه های ساختمانی، حمل و نقل، نقشه کشی، تاسیسات فنی، نظارت و محاسبات فنی، ۵/۵ درصد است.
 • مالیات مقطوع به دو بخش چهار و پنج درصد تقسیم می‌ گردد که جزو اول آن قطعی میباشد و جزو دوم آن پیش پرداخت و از مالیات پیمانکار قابل کسر میباشد.
 • اگر پیمانکار بنا به دلایلی، پروژه را به فرد دیگری واگذار نماید، این مالیات به پیمانکار دوم تعلق نمی‌ گیرد.
 • اگر پیمانکار شرکت خارجی یا فرد خارج از ایران باشد، کارفرما موظف است تا مالیات مقطوع را چهار درصد محاسبه و پرداخت نماید.

مالیات بر درآمد پیمانکاری

در این نوع مالـیات، همه درآمدی که پیمانکار کسب می‌ نماید مشمول مالیات می‌ گردد. این درآمد از راههای زیر قابل تشخیص می باشد:

 • بررسی دفاتر قانونی شرکت‌ های پیمانکاری
 • تشخیص علی الارس ( تشخیص مامور مالیات مطابق با شواهد و قرائن)
 • حساب‌ های مالیاتی شرکت‌ های پیمانکاری
 • اسناد مالیات مقطوع پیمانکاری که بوسیله کارفرما پرداخت گردیده است.

در این مالیات، بعد از اینکه کارفرما وجه قرارداد را به پیمانکار پرداخت کرد، مالیات شامل حال پیمانکار می‌ شود. و او بایستی این مالیات را پرداخت و رسید آن را در پرونده‌ های مالیاتی نگه دارد.

نحوه محاسبه مالیات پیمانـکاری

برای محاسبه مالیات بر درآمد پیمانکاری بایستی شرکت یا شخص را در نظر گرفت. این مالیات بصورت تشخیص علی الراس مشخص می‌ گردد و دارای موارد زیر است:

مالیات شرکت‌ های پیمانکاری سهامی

 •  مالیات سهم شهرداری به میزان ۳ درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمدهای مشمول مالیات
 • مالیات سود اکتسابی سهامداران به میزان پانزده درصد
 • مالیات سود اکتسابی برای سرمایه شرکت به میزان بیست و پنج درصد

مالیات شرکت‌ های پیمانکاری غیر سهامی

 • مالیات سهم شهرداری به میزان سه درصد از کل درآمد مشمول مالیات
 • مالیات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن به میزان ۳.۵ در هزار از کل درآمد مشمول مالیات
 • محاسبه مالیات سهم شرکا بعد از کسر مالیات شهرداری طبق ماده ۱۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات پیمانکاری شخص حقیقی

آن دسته از اشخاص حقیقی که یک قرارداد پیمانکاری را به صورت انفرادی انجام دهند، مالیات درآمد آن‌ ها به صورت نرخ تصاعدی در ماده ۱۳۴ قانون مالیاتی خواهد بود. افراد مشمول می‌ توانند نسبت به بخشودگی مالیاتی بر اساس ماده ۱۳۴ اقدام کند.

<yoastmark class=

معافیت مالیاتی پیـمانکاری

مطابق با تبصره ۱ ماده ۱۰۷ قانون مالیات‌ های مستقیم، اگر پیمـانکار بخشی از درآمد خود را صرف خرید لوازم و تجهیزات مورد استفاده در پروژه نمابد، به همان اندازه از پرداخت مالیات معاف می‌ شود.

همچنین اگر پیمانکار خارجی بخشی از پروژه یا تمام آن را به فرد ایرانی واگذار کند، برابر با تجهیزاتی که توسط پیمانکار ایرانی خریداری شود، از پرداخت مالیات معاف می‌ گردد.

گواهینامه مالیـات بر ارزش افزوده پیمانکاران چیست؟

اصلی ترین کار یک پیمانـکار، ثبت‌ نام در سامانه مالـیات بر ارزش افزوده و تکمیل اظهارنامه مالیاتی بر ارزش افزوده است. این اقدام سبب سرعت بیشتر در دریافت گواهی ارزش افزوده می‌ شود. زیرا فقط پس از دریافت گواهی، پیمانکار می‌ تواند مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را اعلام و به کارفرما تحویل دهد. اگر پیمانکار هنوز گواهی ارزش افزوده ندارد، ابتدا باید دریافت آن را در گام اول طی نماید. بعد از دریافت گواهی، می تواند از کارفرما درخواست دادهای مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به دوره‌ های گذشته را داشته باشد.

نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده پیـمانکاری چگونه است؟

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید از کل صورت وضعیتی که پیمانکار ارائه می‌ دهد، مبلغ ۶ درصد برای مالیات بر ارزش افزوده و ۳ درصد برای عوارض ارزش افزوده (که جمعاً ۹ درصد است) محاسبه شود و از کارفرما مطالبه شود. این مبلغ قبل از کسورات، به صورت قانونی و توافقی، محاسبه می‌ گردد. (کسورات مبالغی هستند که بر اساس توافق بین کارفرما و کارکنان یا به صورت قانونی از حقوق کارکنان کم می‌ شود.) به عنوان مثال، اگر کل صورت وضعیتی که پیمانکار به کارفرما ارائه می‌دهد، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و مبلغ بعد از کسورات ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال باشد، میزان ارزش افزوده از مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه می‌ شود.

مراحل محاسبه و پرداخت مالـیات بر ارزش افزوده مالـیات های پیمانکاری

مراحل محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است:

 • دریافت و نگه‌داری فاکتورها و صورت‌حساب‌های استاندارد خرید مواد و مصالح
 • ثبت نام در سامانه مالیات بر ارزش افزوده
 • تنظیم صورت وضعیت ارائه شده در صورتحساب استاندارد اداره دارایی
 • بایگانی همه فاکتورها و صورت‌‌های خرید و فروش
 • دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
 • ارائه اظهارنامه مالیاتی در زمان مقرر
 • پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده

کارمنتو، راهگشای مسائل مالیاتی

مالیات در قراردادهای پیمانکاری اصل مهمی است که بایستی به آن توجه شود تا پیمانکار دچار ضرر و زیان نشود. متاسفانه برخی از پیمانکاران از برخی از مسائل مالیاتی مانند داشتن گواهینامه و نگه‌ داری فاکتورهای خرید و فروش آگاه نیستند، که این موضوع هنگام محاسبه مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها را دچار مشکل می‌ کند. بهتر است برای شناخت و آگاهی از مسائل مالیاتی با افراد متخصص مشورت نمایید. کارمنتو با داشتن مشاوران مجرب و آگاه در امور مالی و مالیاتی آماده راهنمایی شما در این مسائل است. شما می‌ توانید به صورت تلفنی و آنلاین با مشاوران تبریز تکس در ارتباط باشید.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *