مالیات مشاغل اینترنتی

مالیات مشاغل اینترنتی

مالیات فروشگاه های اینترنتی

در طول چند سال گذشته نوع جدیدی از مشاغل در شبکه های مجازی ایجاد شده است که این مشاغل در اجرای مفاد اقتصاد مقاومتی و مقرراتی، درباره ی پرداخت مالیات، مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. در ادامه مطالب در مورد مالیات مشاغل اینترنتی بیشتر بحث می نماییم.

مطابق با قوانین به تصویب رسیده، هر شخص حقیقی و حقوقی بایستی به اندازه درآمدی که کسب می نماید، مبلغی مالیات پرداخت نماید که صاحبان فروشگاه های اینترنتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

تشکیل پرونده مالیاتی مشاغل مجازی

بر اساس اطلاعیه اداره امور مالیاتی درباره ی  مالکان کسب و کارهای اینترنتی، مالکان مشاغل وظیفه دارند طی ۴ ماه پس از شروع فعالیت، نسبت به تشکیل پرونده و اعلام مراتب به نزدیک ترین سازمان امور مالیاتی اقدام نمایند.افراد حقوقی پس از تأسیس، وظیفه دارند دفترچه مربوط به ثبت نام افراد حقوقی را از سازمان کل امور مالیاتی اخذ نموده و اقدام به ایجاد پرونده و پرداخت حق تمبر کنند.

مالیات مشاغل اینترنتی

مالیات مشاغل اینترنتی

مقررات مالیـات مشاغل اینترنتی

سازمان امور مالیاتی کشور با صادر کردن یک اطلاعیه، وظایف مالیاتی مربوط به مالکان کسب و کارهای اینترنتی را اعلام نمود. مالکان کسب و کار های اینترنتی نیز همانند دیگر فعالان حوزه اقتصاد مشمول مقررات مالیاتی می باشند. و جدا از این که در چه محلی به فعالیت می پردازند، باید وظایف مالیاتی خویش را انجام دهند تا براساس مقررات مربوطه جریمه نشوند.

صورت حساب های مربوط به فروش مشاغل اینترنتی

صورت حساب دستی

که شماره سریال ماشینی یا چاپی با ثبت تاریخ صادر می گردد و در ان اطلاعاتی کامل مبنی بر هویت شخص حقیقی مانند نام و نام خانوادگی کد اقتصادی آدرس دقیق کد پستی و اطلاعات مربوط به کالا و خدمات و مبلغ به طور کامل در ان درج شده باشد.

صورت حسـاب مکانیزه یا ماشینی

زمانی که فروشنده ­ها از صندوق های ماشینی و مکانیزه برای صدور فاکتورهای فروش استفاده می­ نمایند در این نوع صورت حساب نیز همانند صورت حساب دستی بایستی تمام اطلاعات هویتی همانند نام، نام خانوادگی، کد اقتصادی، آدرس دقیق، کد پستی و مشخصات کالای فروخته شده به اضافه قیمت آن درج شود.

از چه زمانی فروشگاه های اینترنتی موظف به پرداخت مالیات هستند

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای صاحبان مشاغل اینترنتی از زمان صدور نماد اعتماد الکترونیکی است. یکی از مالیات هایی که فروشندگان اینترنتی نیز موظف به پرداخت آن هستند مالیات بر ارزش افزوده است صاحبان این گونه کسب و کارها پس از دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موظف به پرداخت مالیات هستند. اخذ مالیات در فروشگاه های اینترنتی براساس درآمد کسب شده آنها است که هر فروشنده به تناسب درمد موظف به پرداخت مالیات هستند.

تکالیف قانونی مالیات بر ارزش افزوده مشاغل اینتـرنتی

در این اطلاعیه گفته شده، مودیان مالیاتی موظف هستند، دفاتر، صورت هزینه و درآمدهای ماهیانه، خلاصه ای از درآمد سالیانه و اسنادی را که مورد نیاز است به صورت کتبی به ماموران مالیاتی مربوطه ارائه نمایند تا به آنها رسیدگی شود.مالکان مشاغل مجازی که بر طبق فراخوان هفت گانه، موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اند، مکلف اند:

  • در واحد مالیاتی مرتبط تشکیل پرونده دهند.
  • بر طبق فراخوان های هفت گانه، در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، اقدام به ثبت نام کنند.
  • اقدام به صادر نمودن صورت حساب، گرفتن مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط به کالاهای مشمول این نوع مالیات کنند.
  • دفاتر و مدارک خویش را تا مدت زمان ۱۰ سال نگهداری کنند.
  • طی مدت ۱۵ روز بعد از پایان هر دوره مالیاتی اظهارنامه مربوطه را تحویل و عوارض ارزش افزوده و مالیات را پرداخت کنند.
  • مالیات مشاغل اینترنتی
مالیات مشاغل اینترنتی

مالیات مشاغل اینترنتی

مبنای محاسبه و پرداخت مالیات مشـاغل اینتـرنتی

در مشاغل اینترنتی مبنای محاسبه مالیات بستگی به مالکیت وب سایت دارد.

  • اگر فروشنده کالا و خدمات خودش صاحب اصلی و تولید کننده باشد، در این صورت مالیات بر ارزش افزوده بر اساس نوع کالا و سیاست فروشنده تعیین می شود.
  • اگر فروشنده فقط وظیفه فروش را داشته باشد و نقشی در تولید کالا و خدمات نداشته باشد و فروشگاه اینترنتی فقط درگاهی برای فروش کالا برایش باشد و به صورت درصدی از فروش حقوق خود را دریافت می کند مبنای محاسبه مالیات بر اساس خدماتی است که ارائه می دهد.

چگونگی تنظیم و فرستادن اظهارنامه مالیاتی سایت ها و مشاغل مجازی:

بر طبق اطلاعیه اداره امور مالیاتی تمامی مالکان مشاغل مجازی اعم از حقوقی و حقیقی وظیفه دارند اظهارنامه مالیاتی خود را در زمان تعیین گردیده به اداره امور مالیاتی تحویل دهند. اظهارنامه مالیاتی افراد حقوقی و مالکان مشاغل گروه یک ماده ۲ از آیین نامه ماده ۹۵ قوانین مالیات، شامل ترازنامه و صورت حساب های مربوط به سود و زیان بر اساس نمونه ای می باشد که به واسطه ی سازمان امور مالیاتی تهیه می گردد.

مالکان مشاغل گروه دو و سه افراد حقیقی می بایست اظهارنامه مالیاتی خویش را بر اساس نمونه تهیه شده سازمان امور مالیاتی، تنظیم کنند و تحویل دهند. این اظهارنامه ها باید از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی مالی، تحویل داده شوند.

مالیات حقوق کارکنان مشاغل اینترنتی و مجازی

مودیان موظف اند فهرستی از حقوق کارکنان خویش را آماده و به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند این فهرست را باید به واسطه ی لینک “فهرست مالیات حقوق الکترونیکی” ارسال و مالیات متعلقه را پرداخت کنند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *