فرم های عمومی مالیات

فرم های عمومی مالیات

فرم های عمومی مالیات

فرم های عمومی مالیات، ضروری است که فرم‌ها و مدارک تهیه شده را تکمیل کرده و به پرونده مالیاتی خود اضافه کنند. هنگامی که مودی مالیاتی برای حل مسئله مالیاتی خود به ممیز مراجعه می‌کند، لازم است درخواست خود را با تکمیل فرم‌های مربوطه ارائه کند و بهتر است مودیان مالیاتی که مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند.

قبل از ثبت نام اظهارنامه مالیاتی خود، فرم پیش‌نویس اظهارنامه را مطالعه و تکمیل کنند و همچنین درباره انواع فرم‌های مالیاتی و روش استفاده از آن‌ها آگاه شوند و انواع فرم‌های مالیاتی را شناسایی کنند. تکمیل و مرور پیش‌نویس انواع فرم‌های مالیاتی قبل از شروع به ثبت نام اظهارنامه مالیاتی توسط مودیان مالیاتی، می‌تواند از وقوع خطاها در تکمیل اظهارنامه‌ها جلوگیری کند و بهتر است اطلاعات مورد نیاز را از قبل جمع آوری کنند تا فرآیند تکمیل اظهارنامه‌ها را تسریع کنند.

 فرم های مالیاتی

  • فرم های مالیاتی عمومی
  • فرم های مربوط به اشخاص حقوقی
  • فرم های قدیم مربوط به مالیات بر ارث
  • فرم های مربوط به وصول و اجرا
  • فرم های مربوط به مالیات بر حقوق
  • فرم های مربوط به حق تمبر
  • فرم های مربوط به مشاغل
  • فرم های جدید مربوط به مالیات بر ارث
  • فرم های مربوط به مالیات بر املاک
فرم های عمومی مالیات

فرم های عمومی مالیات

در فرم‌های مالیاتی، به صورت کلی به انواع مختلفی اشاره شده است که هر یک از آنها به بخش‌های کوچکتر تقسیم می‌شوند. در فرم‌های مالیات عمومی، بخش‌هایی مانند فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی طبق ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، فرم تقاضای تقسیط بدهی به استناد ماده ۴۰ و ۱۶۷ قانون مالیات‌ های مستقیم، فرم اعلام عدم امکان صدور گواهی طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم و … وجود دارند. در فرم‌های مربوط به وصول و اجرا، بخش‌هایی مانند پیشنهاد ممنوع الخروجی، برگ اجرایی بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مالیات‌ های مستقیم و دستور بازداشت اموال وجود دارند.

فرم های مربوط به مشاغل

در فرم‌های مربوط به مشاغل، بخش‌هایی مانند صورت درآمد و هزینه‌های ماهانه مودیان گروه دوم، دفترچه ثبت نام صاحبان مشاغل، صورت درآمد و هزینه‌های سالیانه گروه دوم، فرم تحویل برچسب ثبت صندوق در سیستم مالیاتی کشور و … وجود دارند.

در فرم‌های مربوط به اشخاص حقوقی، بخش‌ هایی مانند فرم درخواست نقل و انتقال سهام، گواهی اقامت از حیث مالیاتی برای اشخاص حقوقی طبق مواد ۱۶۸ و ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گزارش صدور گواهی طبق ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم، برگ درخواست ارائه اسناد و مدارک بر اساس بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم و … وجود دارند. همچنین، در سایر انواع فرم‌های مالیاتی بخش‌های دیگری نیز وجود دارند، که بخش‌های مذکور به عنوان مثال و نمونه آورده شده است.

نکاتی درباره اظهارنامه مالیاتی

شیوه محاسبه مالیات در ایران به دو صورت علی‌الراس و خوداظهاری انجام می‌ شود. در نظام‌های مالیاتی پیشرفته امروزی، تمایل به جایگزینی شیوه علی‌الراس با شیوه خوداظهاری وجود دارد. در شیوه خوداظهاری، شخص حقیقی یا حقوقی اعلام می‌کند که در سال مالی خود به چه میزان سود داشته و چه میزان مالیات باید پرداخت کند. زمان ارائه و تسلیم کارنامه مالی الکترونیکی، ترازنامه، حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی، ۳ ماه پس از پایان سال مالیاتی و برای اشخاص حقوقی، ۴ ماه پس از پایان سال مالی آنها خواهد بود.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *