تمدید مهلت سامانه مودیان

تمدید مهلت سامانه مودیان

تمدید مهلت سامانه مودیان

با توجه به مراحل اجرایی قانون تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی، که با هدف رفع مشکلات اجرایی پیاده سازی سامانه مؤدیان بخشودگی جرایم مالیاتی به صورت کامل ( ۱۰۰٪ ) ، تا پایان سال ۱۴۰۳ تصویب شده است، تمدید مهلت سامانه مودیان به عبارت دیگر، اجرای تبصره ماده ۱۹ این قانون و ماده ۱۴ قانون ارزش افزوده به علت عدم رسیدگی به اظهارنامه و اسناد و مدارک توسط سازمان امور مالیاتی و پذیرش کامل اظهارنامه ها، به تعویق افتاده است.

بر این اساس تا پایان سال ۱۴۰۲، اسناد الکترونیکی بدون بررسی، مورد پذیرش می باشند. و اعتبارشان قبول می شود، اما اسناد غیر الکترونیکی برای اثبات اصالت معامله ، نیاز به بررسی دارند لذا باید مدارک حمل و بررسی رد مالی آن در سامانه معاملات فصلی نیز درج شوند.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *