برگ قطعی مالیات

برگ قطعی مالیات

برگ قطعی مالیات

پرداخت مالیات برای مودیان مالیاتی یک فرآیند پیچیده است که شامل چند مرحله است. در این مراحل، اطلاعات مالی خود را اعلام کرده و مبلغ مالیات مستحق را محاسبه می‌کنید. سپس می‌بایست این مبلغ را به موعد تعیین شده پرداخت کنید. بعد از ارسال اطلاعات مالی خود، مقامات مالیاتی آن را بررسی می‌کنند و در صورت لزوم، تصحیحات و تعدیلاتی را اعمال می‌کنند. سپس برگه مالیاتی نهایی یا همان “برگ قطعی مالیاتی” را به شما ارائه می‌دهند.

برگ قطعی مالیاتی، مستندی است که نشان می‌دهد مبلغ دقیق مالیاتی که باید پرداخت کنید و جزئیاتی از محاسبات و تعدیلاتی که اعمال شده است. این برگه نشان می‌دهد که شما مالیات خود را به درستی محاسبه کرده و پرداخت کرده‌اید.

اگرچه این فرآیند پیچیده به نظر می‌رسد، اما با دقت و رعایت قوانین مالیاتی، می‌توانید به راحتی پرداخت مالیات خود را انجام دهید. همچنین، مشاوره از کارشناسان مالیاتی می‌تواند در این فرآیند به شما کمک کند.

ما دو نوع برگ در مالیات داریم:

 • برگ تشخیص مالیات
 • برگ قطعی مالیات

تفاوت این دو را در ادامه خواهیم گفت اما قبل از آن نیاز است نکاتی را بدانید.

این متن درباره پرداخت مالیات در ایران است. همه افراد در ایران موظف به پرداخت مالیات هستند، از کارمندان دولتی تا صاحبان کسب و کارهای کوچک و بزرگ. مالیات به عنوان هزینه‌ای برای استفاده از امکانات و خدمات دولت برای توسعه اقتصادی و بهبود کشور پرداخت می‌شود. این مالیات‌ها به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم دریافت می‌ شود. مالیات مستقیم شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی است، در حالی که مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر مصرف، مالیات بر فروش و مالیات بر واردات می‌شود.

اما در ادامه به توضیح در مورد برگ قطعی مالیات می‌پردازیم. برگ قطعی مالیات جزئی از مالیات مستقیم است. در این روش، علاوه بر مبلغی که از حقوق کارمندان به صورت مستقیم کسر می‌شود، صاحبان کسب و کارهای آزاد نیز موظف به پرداخت مالیات هستند. برگ قطعی مالیات به مبلغی اشاره دارد که مشتری یا مالک کسب و کار موظف است به عنوان مالیات پرداخت کند. این مبلغ به عنوان نهایی در نظر گرفته می‌شود.

برگ قطعی مالیات بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی محاسبه و صادر می‌شود. معمولاً برای محاسبه این مبلغ، درآمد و دارایی‌های شخص مودی در نظر گرفته می‌شود و بر اساس درصدی از آنها، مالیات محاسبه می‌شود. سپس برگ قطعی مالیات به مودی صادر می‌شود و او موظف است این مبلغ را به عنوان مالیات پرداخت کند.

اهمیت پرداخت مالیات برای توسعه و رشد کشور بسیار مهم است. با استفاده از این مبالغ، دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های عمومی را انجام داده و به بهبود زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

شما تا رسیدن به برگ قطعی مالیات، مراحل و فرآیندهایی را طی می‌کنید که عبارت هستند از:

 1. پر کردن اظهارنامه مالیاتی
 2. دریافت برگ تشخیص مالیاتی
 3. دریافت برگ قطعی مالیاتی

مرحله اول: پر کردن فرم اظهار نامه مالیاتی

اگر شما یک کسب و کار آزاد دارید یا حداقل اخبار را دنبال می‌کنید، احتمالاً چندین بار عبارت “پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی” را شنیده‌اید. تکمیل این فرم اولین گام برای دریافت برگ قطعی مالیات است. اظهارنامه مالیاتی به عبارتی کارنامه مالی است که هر سال، اشخاص حقیقی و حقوقی که مشمول مالیات هستند، باید آن را به سازمان مالیاتی تقدیم کنند تا مالیات خود را محاسبه کنند.

به طور کلی، سازمان امور مالیاتی از شما می‌خواهد با ارائه اسناد و مدارک لازم و دفتر حساب خود، میزان گردش مالی، سود و زیان خود را تسلیم اداره مالیات کنید. سپس در صورت صحت و دقت اطلاعات شما، میزان مالیاتی که باید پرداخت کنید، محاسبه می‌شود. این اطلاعات شامل درآمد، هزینه‌ها، سرمایه و سایر جزئیات مالی کسب و کار شما است.

پر کردن اظهارنامه مالیاتی اهمیت زیادی دارد، زیرا این اظهارنامه به سازمان مالیاتی کمک می‌کند تا مالیات مناسب بر اساس درآمد و سایر فعالیت‌های مالی شما محاسبه شود. همچنین، تسلیم اظهارنامه مالیاتی به موقع و صحیح نشان می‌دهد که شما به قوانین مالیاتی پایبند هستید و با وظایف مالیاتی خود را به درستی انجام می‌دهید.

"</p

گام دوم: دریافت برگ تشخیص مالیات

گام دوم در جهت اخذ برگ قـطعی مالیات، دریافت برگ تشخیص است. پس از اینکه مؤدی اظهار نامه‌ی مالیاتی را به سازمان امور مالیاتی ارائه داد، این سازمان در پاسخ ابلاغی را تحت عنوان برگ تشخیص به مؤدی ارجاع می‌دهد.

در برگ تشخیص، مقدار مالیاتی که می‌بایست بر اساس مندرجات در اظهار نامه مالیاتی، توسط مؤدی پرداخت شود به وی اعلام می‌شود.

نکته‌ی حائز اهمیت این است که برگ تشخیص به منزله‌ی برگ قـطعی مالیات نیست و در این مرحله غیر قطعی و به نوعی بدوی است.

مؤدی می‌تواند ظرف مدت ۳۰ روز، برای بازبینی محاسبات، کسب اطلاع از فرآیند محاسبه اقدام کند و همچنین به مبلغ مالیاتی که برای او محاسبه شده، اعتراض نماید. در این روند وی حتی می‌تواند اظهار نامه‌ی خود را تغییر داده و اصلاح کند.

در نهایت برگ تشخیص و برگ قطعی مالیات بر طبق آخرین اظهار نامه وی تنظیم و محاسبه می‌شود. اگر مؤدی پس از طی این سی روز اقدامی روی برگ تشخیص انجام ندهد، مبلغ محاسبه‌ی شده‌ی مالیات، به عنوان مالیات برگ قطعی تلقی می‌شود و مؤدی موظف است تا در اسرع وقت نسبت به پرداخت مبلغ محاسبه شده اقدامات لازم را به عمل آورد.

گام سوم و آخر: دریافت برگ قطعی مالیات

پس از دریافت برگ تشخیص، در صورتی که به مبلغ محاسبه شده اعتراض داشتید، می‌توانید تا مراتب اعتراض خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه دهید. توجه داشته باشید که در این زمان، مؤدی هنوز موظف به پرداخت مالیات نیست.

در صورت اعتراض مؤدی، برای رسیدگی به آن، هیئتی تحت عنوان هیات حل اختلاف مالیات بدوی تشکیل می‌شود تا ادعای مؤدی را بازنگری کند و حکم را تغییر دهند.

در این مرحله حکم صادر شده از طرف این هیئت یا هر مرجع ذی صلاح دیگری قابل اعتراض نیست و به عنوان برگ قطعی مالیات تلقی می‌شود، که بر طبق آن مؤدی می‌بایست مبلغ تعیین شده به عنوان مالیات را در اسرع وقت پرداخت کند تا شامل جریمه نشود.

در صورت عدم پرداخت بعد از برگ قطعی، سازمان امور مالیاتی برای شما جرائمی در نظر خواهد گرفت، از جمله ممنوعیت خروج از کشور و بلوکه شدن حساب‌ها.

برگ قطعی مالیات برای این قرار داده شده است تا هم به مودی فرصت داده و هم برای او فرصتی باقی نگذارد! در واقع تا قبل از دریافت برگ قطعی مالیات، شما فرصت دارید اعتراض کنید و شکایت خود را هیات مربوطه ثبت کنید، این همان فرصتی است که به مودی داده شده است؛ اما بعد از صدور برگ قطعی، فرصت از شما گرفته خواهد شد و باید طبق همان برگه، مالیات را پرداخت کنید. پس مالیات برای شما به دو بخش تقسیم می‌شود، یک قبل از صدور مالیات برگ قطعی! و دیگری، بعد از صدور برگ قطعی!

"</p

جریمه عدم پرداخت بعد از دریافت مالیات برگ قطعی

شما پیش از برگ قطعی، فرصت دارید تا اعتراض خود را ثبت کنید، در غیر این صورت و زمانی که برگ قطعی مالیـاتی برای شما صادر شد، تقریبا می‌توان گفت کار تمام است و شما ملزم به پرداخت آن هستید.

شاید بپرسید در این زمان اگر مالیات را پرداخت نکنم چه می‌شود؟ در پاسخ باید به جریمه‌های نسبتا سنگینی که در انتظارتان است اشاره کنیم.

این جریمه‌ها می‌تواند شامل موارد مختلفی باشد، از جمله:

 1. بلوکه کردن حساب‌های شما
 2. ممنوعیت خروج از کشور برای مودی مالیاتی (ممنوع الخروجی)
 3. پرداخت درصدی از مالیات پرداخت نشده به عنوان جریمه

شروط ۳ گانه تبدیل برگ تشخیص به برگ قطعی مالیات

در قوانین مالیاتی، ماده‌ای وجود دارد که به این موضوع اشاره کرده است، ماده ۲۳۹ قانون مالیاتی که ذیل مالیات مستقیم درج شده، در این مورد سه شرط را ذکر کرده است که عبارتند از:

 1. اعلام کتبی مودی مالیاتی درباره پذیرش برگ تشخیص [۳۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ]
 2. عدم اقدام مودی برای اعتراض به برگ تشخیص
 3. صرف نظر مودی از اعتراض یا شکایت خود

مالیات برگ قطعی چه انواعی دارد؟

۵ نوع بـرگ قطعی مالیاتی داریم که تقریبا فرآیند همه آن‌ها یکسان است، فقط به لحاظ نوع مالیات با هم متفاوتند، این ۵ مورد شامل موارد زیر می‌شود:

 1. بـرگ قطعی مالیات عملکرد
 2. بـرگ مالیات قطعی بر ارزش افزوده
 3. مالیات برگ قـطعی حقوق
 4. بـرگ قطعی مالیات سه در هزار
 5. برگ قطعی مالـیات تکلیفی

نکته آخری که درباره برگ قطعـی مالیات باید بدانید

در برگ قطعی مالیات عملکرد به نوعی یک جایزه برای مودیان خوش حساب در نظر گرفته شده است. به این ترتیب که اگر شما به صورت ۳ سال پی در پی اسناد و مدارک مالیاتی خود شامل: حساب سود و زیان، ترازنامه، دفاتر مالی و اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مربوطه تحویل دهید در حالی که هیچ اعتراضی به برگ مالیات خود نداشته باشید [عدم مراجعه به هیات حل اختلاف مالیاتی برای ثبت اعتراض] ۵ درصد جایزه می‌گیرید!

حتما می‌خواهید بدانید این ۵ درصد چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟ در واقع در صورتی که موارد بالا را رعایت کرده باشید، بعد از سه سال، پنج درصد از اصل مالیات این سه سالی که پرداخت کرده‌اید، از مالیات سنوات بعدی کسر می‌شود یا به بیانی دیگر، این ۵ درصد به حساب سال‌های بعدی منظور شده و شما تخفیف می‌گیرید.

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *