برگ-اعتراض-مالیات

برگ اعتراض مالیات

برگ اعتراض مالیات

حق اعتراض به مالیات از طریق برگ اعتراض مالیات برای همه ی مودیان مالیاتی که اظهارنامه خود در سامانه های سازمان مالیاتی کشور تسلیم نموده اند وجود دارد. البته بایستی دقت نمایید که ثبت اعتراض مالیاتی در روش مستقیم و ارسال اظهارنامه امکانپذیر می باشد. به این دلیل که در حالت کلی مالیات به دو دسته کلی تقسیم می گردد که شامل مالیات مستقیم و غیر مستقیم هستند. مالیات مستقیم شامل مالیاتهایی می باشد که به دارایی و درآمد افراد تعلق می یابد و غیر مستقیم هم نوعی از مالیات می باشد که از مصرف کنندگان خدمات و کالاها اخذ می شود. با توجه به اینکه در روش اول افراد می توانند با مراجعه به سامانه ی مالیاتی، اظهارنامه های مالیاتی خود را ارسال کنند.

نکته اصلی در این رابطه، انجام اعتراض در مهلت قانونی آن می باشد. به این دلیل که بر اساس قانون پس از مشخص نمودن مالیات قطعی افراد، یک بازه زمانی مشخص جهت اعتراض به این مالیات در نظر گرفته می شود. در این مطلب مهلت اعتراض به مالیات ۱۴۰۱ را برای شما بیان می کنیم تا بتوانید در زمان مناسب اعتراض خود را به ثبت برسانید. با توجه به این که سازمان امور مالیاتی با ایجاد سامانه های مختلف بیشتر خدمات خود را بصورت آنلاین ارائه می نماید، ثبت اعتراض مالیاتی هم از همین راه انجام می شود. به عبارت دیگر، افراد برای انجام اعتراض نسبت به مالیات مشخص شده میتوانند به سامانه مربوطه مراجعه نموده و بصورت اینترنتی اقدام به این کار نمایند.

جهت دانلود برگ اعتراض مالیات کلیک کنید

مهلت اعتراض به مالیات ۱۴۰۱

همانطور که گفتیم، توجه به مهلت اعتراض به مالیات ۱۴۰۱ که بوسیله سازمان امور مالیاتی تعیین گردیده است، جهت ثبت این اعتراض حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، فقط هنگامی اعتراض شما مورد پذیرش قرار می گیرد که در مهلت در نظر گرفته شده این کار را انجام دهید. در صورتی که تعلل کرده و بعد از گذشت بازه زمانی مشخص شده اعتراض خود را ثبت کنید، مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. در ادامه بازه زمانی تعیین شده جهت ثبت اعتراض بصورت مالیات را در مراحل گوناگون برای شما بیان کرده ایم تا این کار را در زمان قانونی آن انجام داده و با مشکل مواجه نشوید.

مهلت اعتراض در اولین مرحله یعنی اعتراض به برگه تشخیص مالیات برابر با ۳۰ روز پس از اعلام نتیجه بوسیله ممیز مالیاتی است. این مهلت برای مرحله دوم ثبت اعتراض مالیاتی یعنی اعتراض به رای ممیز کل و انجام شکایت در هیات حل اختلاف مالیات ۲۰ روز می باشد. در حالی که بعد از صدور رای هیات حل اختلاف مالیات هم هنوز به نتیجه اعتراض دارید، ۲۰ روز دیگر جهت اعتراض و بررسی مالیات در هیات حل اختلاف تجدید نظر فرصت خواهید داشت.  در آخر اگر رای هیات حل اختلاف تجدید نظر هم نتوانست شما را قانع نماید، ۲۰ روز جهت انجام آخرین مرحله اعتراض فرصت خواهید داشت. در این مرحله اعتراض شما در شورای عالی مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. و رای نهایی صادر می گردد. رای صادر شده در این مرحله قابل اعتراض نمی باشد.

برگ-اعتراض-مالیات

اعتراض به مالیات بر ارث

یکی از موارد متداولاعتراض به صورت مالیات مربوط به اعتراض هایی است که نسبت به مالیات های مشخص شده بر ارث انجام می گیرند. بر اساس قانون، مودیان مالیاتی در این مورد وراث متوفی، اما یا امین یا قیم یا نماینده قانونی انها می باشد. این اشخاص بایستی در زمان مشخص شده نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی ارثیه متوفی به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند. این اظهارنامه بایستی شامل اطلاعات کاملی درباره ی دارایی ها و اموال متوفی بوده و همچنین بدهی ها و موارد این چنینی دیگر را هم تشریح کند. مدت زمان قانونی ارسال این اظهارنامه از طرف مودیان مالیاتی یک سال می باشد که بر اساس قانون بایستی در این مدت اظهارنامه ارسال شود.

جهت دانلود برگ اعتراض مالیات کلیک کنید

اعتراض به مالیات مشاغل

یکی دیگر از موارد اصلی که مودیان در موارد متعدد اعتراض خود را نسبت به آن بیان نموده اند، اعتراض به مالیات مشاغل است. بر اساس قوانین کشور، درآمدی که شخص حقیقی از راه اشتغال به مشاغل مختلف کسب می نماید مشمول مالیات خواهد بود. این درآمد هم شامل درآمدهایی است که بوسیله شخص حقیقی مقیم ایران در کشور به دست می آید. هم شامل درآمدهایی می باشد که شخص حقیقی مقیم خارج از کشور در ایران به دست می آورد. در نتیجه در حالت کلی میتوان گفت درآمدهایی که اشخاص حقیقی در کشور ما از راه استغال به بعضی مشاغل به دست می آورند، مشمول مالیات خواهد بود. در این مورد هم افراد بایستی اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد حاصل از این مشاغل را به صورت سالانه به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند تا مالیات بر درآمد آن ها تعیین شود. در حالی هم که نسبت به این مالیات تعیین گردیده اعتراضی وجود داشته باشد، امکان ثبت اعتراض مالیاتی وجود خواهد داشت.

 

برگ-اعتراض-مالیات

اعتراض به مالیات حقوق

نوع دیگر از مالیاتها که بوسیله سازمان امور مالیاتی کشور دریافت می گردد، مالیات بر حقوق اشخاص است. در این مورد هم اشخاصی که حقوق دریافت می نمایند، وظیفه دارند اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند. سپس کارفرماها پرداخت را انجام می دهند که البته از حقوق شخص کم خواهد شد. البته با توجه به عدم وجود ساختاری مناسب برای تشخیص همه افراد حثوث بگیر، قانون مسولیت پرداخت مالیات بر حقوق را برعهده کارفرماها قرار داده است. به هر حال، در این مورد هم اشخاص میتوانند نسبت به ثبت اعتراض مالیاتی اقدام نمایند. چرا که امکان انجام این اعتراض از طریق سامانه الکترونیکی مالیاتی برای آن ها فراهم شده است. این افراد باید به این سامانه وارد شده و فرم اعتراض به مالیات حقوق را تکمیل نموده و ارسال نمایند تا درخواست شان ثبت گردد.

نتیجه گیری

تمام مودیان مالیاتی در صورت نیاز می توانند نسبت به ثبت اعتراض مالیاتی اقدام نمایند. چرا که افراد زیادی به دلایل گوناگون مالیات پرداخت می کنند که مهم ترین این موارد شامل مالیات حقوق، مشاغل، ارث و ارزش افزوده می شوند. سازمان امور مالیاتی اقدام به راه اندازی سامانه الکترونیکی اعتراض به مالیات نموده است تا مودیان به راحتی بتوانند اعتراضات خود را نسبت به مالیات تعیین شده از این راه ارائه نمایند. ما در این جا نحوه ورود به سامانه مذکور و انجام اعتراض به صورت مالیات از این طریق را به طور کامل برای شما بیان کرده ایم. پس در صورت تمایل به راحتی می توانید اعتراض خود را از این طریق ثبت کنید. اما نکته مهم در این رابطه توجه مهلت اعتراض به مالیات ۱۴۰۱ و ثبت درخواست در بازه زمانی مجاز می باشد که این بازه زمانی قانونی برای ثبت اعتراض به میزان مالیات تعیین شده در هر مرحله را هم برای شما بیان کردیم.

 

برچسب ها: بدون برچسب

افزودن دیدگاه

Your email address will not be published. Required fields are marked *